Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Arweinyddiaeth a Rheolaeth Gofal Iechyd

BSc (Anrh)
Arweinyddiaeth a Rheolaeth Gofal Iechyd

Cod UCAS
N/A
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
240
Hyd y Cwrs
5 ML (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Mae'r BSc (Anrh) mewn Arweinyddiaeth a Rheoli Iechyd Gofal a'r Dystysgrif i Raddedigion mewn Arweinyddiaeth a Rheoli Gofal Iechyd yn cynnig gwybodaeth a sgiliau arwain a rheoli GIG proffesiynol i darpar arweinwyr. Mae'n nodedig yn ei fod yn darparu gofal iechyd proffesiynol uwch gyda cymwyseddau arwain a rheoli sy'n seiliedig ar waith ymarferol sy'n berthnasol i'r agenda gofal iechyd cyfoes ac yn rhoi cymorth weithredol i'r myfyrwir i'w galluogi i gyflawni'r nod hwn drwy gyfrwng tîm o arbenigwyr sefydlog ym maes gofal iechyd.


Mae'r rhaglenni yn cael eu dysgu gan dîm profiadol iawn o weithwyr proffesiynol iechyd ac arweinyddiaeth acadeamidd sy'n meddu ar ystod o arbenigedd pwnc ac ymchwil. Mae llawer ohonynt yn cymryd rhan mewn rhwydweithiau cenedlaethol, paneli ymchwil, paneli adolygu cyfnodolyn academaidd allanol ac ymgynghoriaeth ym maes Arweinyddiaeth a Gwyddorau Iechyd Gofal.

 

367 x 83

rise of 24 places

Cwrdd a'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top