GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Arweinyddiaeth a Rheolaeth Gofal Iechyd

Arweinyddiaeth a Rheolaeth Gofal Iechyd

hyblyg

astudiwch rhan-amser


gwella

eich sgiliau fel rheolwr gofal iechyd


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: N/A

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: 240

Hyd y Cwrs: 5 ML (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Mae'r BSc (Anrh) mewn Arweinyddiaeth a Rheoli Iechyd Gofal a'r Dystysgrif i Raddedigion mewn Arweinyddiaeth a Rheoli Gofal Iechyd yn cynnig gwybodaeth a sgiliau arwain a rheoli GIG proffesiynol i darpar arweinwyr. Mae'n nodedig yn ei fod yn darparu gofal iechyd proffesiynol uwch gyda cymwyseddau arwain a rheoli sy'n seiliedig ar waith ymarferol sy'n berthnasol i'r agenda gofal iechyd cyfoes ac yn rhoi cymorth weithredol i'r myfyrwir i'w galluogi i gyflawni'r nod hwn drwy gyfrwng tîm o arbenigwyr sefydlog ym maes gofal iechyd.


Mae'r rhaglenni yn cael eu dysgu gan dîm profiadol iawn o weithwyr proffesiynol iechyd ac arweinyddiaeth acadeamidd sy'n meddu ar ystod o arbenigedd pwnc ac ymchwil. Mae llawer ohonynt yn cymryd rhan mewn rhwydweithiau cenedlaethol, paneli ymchwil, paneli adolygu cyfnodolyn academaidd allanol ac ymgynghoriaeth ym maes Arweinyddiaeth a Gwyddorau Iechyd Gofal.

 

367 x 83


CWRDD Â'R STAFF


Clirio
Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top