Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Newyddiaduraeth

BA (Anrh)
Newyddiaduraeth

Cod UCAS
221P
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
112
Hyd y Cwrs
3 BL (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Pam dewis y cwrs hwn?

Os ydych yn dymuno astudio am radd, cael cymwysterau safonol aur y diwydiant a threulio'r hyn sy'n cyfateb i ddau fis mewn ystafell newyddion go iawn, yna dyma'r cwrs i chi.

 

Mae ein BA (Anrh) Newyddiaduraeth newydd yn rhoi popeth sydd ei angen arnoch i gychwyn ar yrfa yn y cyfryngau. Mae'n cynnig astudio academaidd gyda gweithwyr proffesiynol blaenllaw o fyd newyddion, chwaraeon a darlledu. Byddwch hefyd yn sefyll prif arholiadau newyddiaduraeth y diwydiant drwy'r Cyngor Cenedlaethol ar gyfer Hyfforddi Newyddiadurwyr fel rhan o'ch gradd. Ac wrth wraidd y rhaglen bydd lleoliad gwaith helaeth yn y drydedd flwyddyn sy'n rhoi mynediad digyffelyb ichi i  “ffenestr siop” cyflogwyr y cyfryngau ar draws y rhanbarth.

 

Mae ein tîm newyddiaduraeth wedi bod yn rhedeg cwrs newyddiaduraeth NCTJ-achrededig llwyddiannus ers 2008 ac yn awr rydym yn ei gyfuno â gradd i roi pecyn cynhwysfawr o gymwysterau chi i gyd mewn tair blynedd.

367 x 83

 

NCT logo

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top