GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BEng (Anrh) Dylunio Peirianneg Diwydiannaol (Mecanyddol) Prentisiaeth Gradd

Dylunio Peirianneg Diwydiannaol (Mecanyddol) Prentisiaeth Gradd

Y Gyntaf

yng Nghymru ar gyfer boddhad addysgu*


Arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhA)


Lleoliadau

Mae cyfleoedd lleoliad gwaith ar gael


Côd UCAS: N/A

BL Mynediad: 2022

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 3BL (R/A)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Mae defnyddio Prentisiaeth Gradd yn gwneud synnwyr ar gyfer rhedeg busnes. Byddwch yn ennill gweithwyr medrus hefo cymwysterau academaidd a'r sgiliau ymarferol perthnasol fydd yn cryfhau eich gweithlu trwy gynyddu sgiliau gweithiwr presennol neu recriwtio talent newydd i'ch busnes.

Wrth weithio i'ch busnes, bydd Prentisiaid Gradd yn datblygu dealltwriaeth ddwys o'r sector a'ch busnes, ac wrth astudio un diwrnod yr wythnos gyda ni, byddent yn datblygu safbwynt ffres a gwybodaeth gyfoes o'u swydd.

Manteision defnyddio Prentisiaeth Gradd:

  • Gwella eich gweithlu
  • Llenwi'r bwlch sgiliau
  • Recriwtio gweithwyr sydd â sgiliau a gwybodaeth berthnasol
  • Tyfu eich busnes
  • Cynyddu sgiliau staff presennol
  • Cynyddu cynhyrchaeth
  • Dangos eich ymrwymiad i fuddsoddi mewn pobl


Fel Prentis, gallwch ennill arian wrth ddysgu

 

Ar ôl gorffen, arhosodd 77% o brentisiaid gyda'r un cyflogwr, derbyniodd 46% codiad cyflog, a dywedodd 36% eich bod nhw wedi ennill dyrchafiad (ffynhonnell: gov.uk) Bydd eich potensial enillion einioes yn codi tua £150,000 (ffynhonell: University Education).

Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top