GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BEng (Anrh) Peirianneg Ddiwydiannol (blwyddyn atodol Lefel 6)*

Peirianneg Ddiwydiannol (blwyddyn atodol Lefel 6)*

y dewis

i astudio'n hyblyg


labordai arbenigol

gydag offer o safon ddiwydiannol


ehangwch

eich cymwyster i radd BEng


Côd UCAS: N/A

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS:

Hyd y Cwrs: 1 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio i gwrdd ag anghenion pobl sy'n gweithio ym maes peirianneg. Cyflenwir y cwrs yn rhan-amser er mwyn darparu ar gyfer pobl sy’n gweithio. Mae’r rhaglen wedi’i datblygu gyda chyflogwyr o amrywiaeth o ddiwydiannau ac mae modiwlau seiliedig-ar-waith yn rhan o’r rhaglen. Byddwch yn gweithio gyda thechnoleg safon diwydiant ac yn arbenigo yn ei maes diddordeb yn un o bum llwybr:

 

  • Awtomasiwn ac Offeryniaeth
  • Rheolaeth Peirianneg
  • Mecanyddol
  • Trydanol
  • Mecatroneg

 

Prif ffocws y rhaglen hon yw gwneud dysgu’n ysgogol, yn rhyngweithiol ac yn heriol. Bydd y cwrs hwn yn sicrhau eich bod yn deall technolegau newydd a rhai sy'n datblygu wrth roi sylfaen gadarn ichi mewn damcaniaeth.

 

Bydd y cwrs blwyddyn atodol (lefel 6) hwn yn eich gallyogi i gael BEng (Anrh) mewn Peirianneg Ddiwydiannol. Mae hyn yn golygu y bydd y gost gyffredinol yn llai a byddwch yn graddio gyda gradd anrhydedd lawn mewn dim ond tair blynedd (lefel 6 blwyddyn atodol yn amodol ar gwrdd â’r gofynion mynediad).

 

*Yn amodol ar ail-achredu 

 

 

367 x 83 ‌

engineering-council-accredited-degree-logo

CWRDD Â'R STAFF


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top