GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BEng (Anrh) Peirianneg Ddiwydiannol (blwyddyn atodol Lefel 6)*

Peirianneg Ddiwydiannol (blwyddyn atodol Lefel 6)*

y dewis

i astudio'n hyblyg


labordai arbenigol

gydag offer o safon ddiwydiannol


ehangwch

eich cymwyster i radd BEng


Côd UCAS: N/A

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS:

Hyd y Cwrs: 1 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio i gwrdd ag anghenion pobl sy'n gweithio ym maes peirianneg. Cyflenwir y cwrs yn rhan-amser er mwyn darparu ar gyfer pobl sy’n gweithio. Mae’r rhaglen wedi’i datblygu gyda chyflogwyr o amrywiaeth o ddiwydiannau ac mae modiwlau seiliedig-ar-waith yn rhan o’r rhaglen. Byddwch yn gweithio gyda thechnoleg safon diwydiant ac yn arbenigo yn ei maes diddordeb yn un o bum llwybr:

 

  • Awtomasiwn ac Offeryniaeth
  • Rheolaeth Peirianneg
  • Mecanyddol
  • Trydanol
  • Mecatroneg

 

Prif ffocws y rhaglen hon yw gwneud dysgu’n ysgogol, yn rhyngweithiol ac yn heriol. Bydd y cwrs hwn yn sicrhau eich bod yn deall technolegau newydd a rhai sy'n datblygu wrth roi sylfaen gadarn ichi mewn damcaniaeth.

 

Bydd y cwrs blwyddyn atodol (lefel 6) hwn yn eich gallyogi i gael BEng (Anrh) mewn Peirianneg Ddiwydiannol. Mae hyn yn golygu y bydd y gost gyffredinol yn llai a byddwch yn graddio gyda gradd anrhydedd lawn mewn dim ond tair blynedd (lefel 6 blwyddyn atodol yn amodol ar gwrdd â’r gofynion mynediad).

 

*Yn amodol ar ail-achredu 

 

 

367 x 83 ‌

engineering-council-accredited-degree-logo

CWRDD Â'R STAFF


Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top