Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Peirianneg Ddiwydiannol (blwyddyn atodol Lefel 6)

BEng (Anrh)
Peirianneg Ddiwydiannol (blwyddyn atodol Lefel 6)

Côd UCAS
N/A
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS

Hyd y Cwrs
1 Fl (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio i gwrdd ag anghenion pobl sy'n gweithio ym maes peirianneg. Cyflenwir y cwrs yn rhan-amser er mwyn darparu ar gyfer pobl sy’n gweithio. Mae’r rhaglen wedi’i datblygu gyda chyflogwyr o amrywiaeth o ddiwydiannau ac mae modiwlau seiliedig-ar-waith yn rhan o’r rhaglen. Byddwch yn gweithio gyda thechnoleg safon diwydiant ac yn arbenigo yn ei maes diddordeb yn un o bum llwybr:

 

  • Awtomasiwn ac Offeryniaeth
  • Cynnal a Chadw Peiriannau
  • Mecanyddol
  • Trydanol
  • Mecatroneg

 

Prif ffocws y rhaglen hon yw gwneud dysgu’n ysgogol, yn rhyngweithiol ac yn heriol. Bydd y cwrs hwn yn sicrhau eich bod yn deall technolegau newydd a rhai sy'n datblygu wrth roi sylfaen gadarn ichi mewn damcaniaeth.

 

Bydd y cwrs blwyddyn atodol (lefel 6) hwn yn eich gallyogi i gael BEng (Anrh) mewn Peirianneg Ddiwydiannol. Mae hyn yn golygu y bydd y gost gyffredinol yn llai a byddwch yn graddio gyda gradd anrhydedd lawn mewn dim ond tair blynedd (lefel 6 blwyddyn atodol yn amodol ar gwrdd â’r gofynion mynediad).

 

industrial engineering accreditation

 

367 x 83

rise of 24 places
Bwrsariaeth Peirianneg

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top