GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

FdEng Peirianneg Ddiwydiannol*

Peirianneg Ddiwydiannol*

y dewis

i astudio'n hyblyg


labordai arbenigol

gydag offer o safon ddiwydiannol


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: N/A

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 2 FL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio i gwrdd ag anghenion pobl sy'n gweithio ym maes peirianneg. Cyflenwir y cwrs yn rhan-amser er mwyn darparu ar gyfer pobl sy’n gweithio. Mae’r rhaglen wedi’i datblygu gyda chyflogwyr o amrywiaeth o ddiwydiannau ac mae modiwlau seiliedig-ar-waith yn rhan o’r rhaglen. Byddwch yn gweithio gyda thechnoleg safon diwydiant ac yn arbenigo yn ei maes diddordeb yn un o bum llwybr:

 

  • Awtomasiwn ac Offeryniaeth
  • Cynnal a Chadw Peiriannau
  • Mecanyddol
  • Trydanol
  • Mecatroneg

 

Prif ffocws y rhaglen hon yw gwneud dysgu’n ysgogol, yn rhyngweithiol ac yn heriol. Bydd y cwrs hwn yn sicrhau eich bod yn deall technolegau newydd a rhai sy'n datblygu wrth roi sylfaen gadarn ichi mewn damcaniaeth.

 

Byddwch yn ennill gradd sylfaen mewn dim ond dwy flynedd. Mae yna opsiwn i wneud cwrs blwyddyn atodol (lefel 6) i gael BEng (Anrh) mewn Peirianneg Diwydiannol. Mae hyn yn golygu y bydd y gost gyffredinol yn llai a byddwch yn graddio gyda gradd anrhydedd lawn mewn dim ond tair blynedd (lefel 6 blwyddyn atodol yn amodol ar gwrdd â’r gofynion mynediad).

 

*Yn amodol ar ail-achredu 

 

 

367 x 83 ‌

engineering-council-accredited-degree-logo

CWRDD Â'R STAFF


Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top