Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Darlunio, Nofelau Graffig a Chyhoeddiadau Plant

MDes
Darlunio, Nofelau Graffig a Chyhoeddiadau Plant

Côd UCAS
4T62
BL Mynediad
2018
Tariff UCAS
120
Hyd y Cwrs
4 blynedd (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae ein MDes Darlunio, Nofelau Graffig a Chyhoeddiadau Phlant unigryw'n cyfuno darlunio gydag ysgrifennu creadigol, adrodd straeon a delweddau naratif. Mae'r cwrs hynod arbenigol hwn wedi'i gynllunio ar gyfer y bobl hynny sydd am ddilyn gyrfa yn benodol ym meysydd pwnc darlunio, nofelau graffig a chyhoeddiadau plant.

 

Ar y cwrs byddwch yn archwilio pob agwedd ar y diwydiant darlunio wrth ddatblygu portffolio cryf o waith i ddangos eich gallu a'ch creadigrwydd.

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top