Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Darlunio, Nofelau Graffig a Chyhoeddiadau Plant

MDes
Darlunio, Nofelau Graffig a Chyhoeddiadau Plant

Côd UCAS: 4T62

BL Mynediad: 2018

Tariff UCAS: 120

Hyd y Cwrs: 4 blynedd (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae ein MDes Darlunio, Nofelau Graffig a Chyhoeddiadau Phlant unigryw'n cyfuno darlunio gydag ysgrifennu creadigol, adrodd straeon a delweddau naratif. Mae'r cwrs hynod arbenigol hwn wedi'i gynllunio ar gyfer y bobl hynny sydd am ddilyn gyrfa yn benodol ym meysydd pwnc darlunio, nofelau graffig a chyhoeddiadau plant.

 

Ar y cwrs byddwch yn archwilio pob agwedd ar y diwydiant darlunio wrth ddatblygu portffolio cryf o waith i ddangos eich gallu a'ch creadigrwydd.

 

367 x 83

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top