GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Darlunio

Darlunio

datblygwch

eich arddull dylunio a dawn greadigol


gweithiwch

i safonau proffesiynol


briff go iawn

gweithiwch gyda chleientiaid byd real


Côd UCAS: IL19

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS:

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Bydd y radd hon mewn Darlunio'n eich helpu i ddatblygu'ch arddull ddarluniadol a'ch dawn am greu delweddau creadigol. Mae'r cwrs yn ymdrin ag agweddau ymarferol, proffesiynol ac artistig gweithio fel darlunydd gyda llais artistig unigol. Bydd y rhaglen yn eich cyfarparu ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y diwydiannau creadigol.

 

Gan weithio gyda staff profiadol sy'n weithgar yn y diwydiant, yddwch chi'n dysgu sut i greu delweddau ysgogol, gweithio i safonau proffesiynol a deall sut mae eich gwaith yn cyd-fynd â'r diwydiant.

 

Fe'ch cyflwynir i brosesau creadigol proffesiynol ac fe'ch hanogir i ehangu eich galluoedd trwy weithdai a phrosiectau ymarferol. Byddwch yn dysgu sut i ddehongli briff, nodi a datrys problemau, datblygu unigoliaeth greadigol a chynhyrchu portffolio proffesiynol.

 

Yn ogystal â datblygu sgiliau personol, proffesiynol ac entrepreneuraidd, mae ein rhaglenni'n cyflwyno ystod eang o sgiliau creadigol, o gynhyrchu syniadau a'u cynhyrchu'n dechnegol drwy wneud printiau, rhwymo llyfrau, deunyddiau 3D, darlunio bywyd, cyfryngau traddodiadol a digidol, gyda phwyslais ar dynnu lluniau a datblygu arddull bersonol unigryw.

 

Mae gwaith celf o ansawdd uchel a llais darluniadol unigryw wrth wraidd y cwrs. Mae cyfleoedd cyson i archwilio eich arddull, defnyddiau eich gwaith, ich defnydd o gyfryngau a thechnoleg drwy gydol y rhaglen.

 

Mae'r busnes o weithio fel artist ar ei liwt ei hun yn agwedd bwysig ar y cwrs, gan gwmpasu cyngor ymarferol o farchnata a hunan-hyrwyddo i gontractau, anfonebau a gweithio gyda chleientiaid. Mae gweithio ar briffiau byw a chystadlaethau ar gael ac yn cael eu hannog.

 


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top