Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Astudiaethau Tai a Chymunedau Cynaliadwy

FdSc
Astudiaethau Tai a Chymunedau Cynaliadwy

Côd UCAS
N/A
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
48
Hyd y Cwrs
2 Fl (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Pam dewis y cwrs hwn? 

 

Mae Tai'n chwarae rôl sylweddol o ran datblygu a chynnal cymunedau. Bydd y cwrs hwn yn eich arfogi â'r sgiliau a'r wybodaeth fydd yn eich galluogi i weithio mewn amrywiaeth o feysydd tai gan gynnwys rheoli tai, tai â chymorth, cyngor tai, gosod tai (sector cymdeithasol a phreifat), rheoli tai gwag, gorfodi yn y sector preifat, cyfranogiad tenantiaid/preswylwyr, datblygu tai a strategaeth dai, digartrefedd, atgyweiriadau a chynnal a chadw a rheoli perfformiad/busnes.

 

Mae'r cwrs wedi cael ei ddatblygu i adlewyrchu disgwyliadau'r Sefydliad Tai Siartredig ar gyfer Aelodaeth Siartredig.

 

Mae dysgu seiliedig ar waith yn rhan bwysig o'r cwrs ac mae'n eich galluogi i ddefnyddio'ch dysgu mewn lleoliad go-iawn ac i ddatblygu'ch opsiynau ar gyfer yr yrfa o'ch dewis.

 

Cydnabuwyd bod gan y Rhaglenni FdSc Tai lefelau bodlondeb myfyrwyr o 100% gan Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr.

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top