GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Astudiaethau Tai blwyddyn atodol

Astudiaethau Tai blwyddyn atodol

ehangwch

eich cymwyster i radd BSc


cysylltiadau

gyda mudiadau tai drwy ymgynghori ac ymchwil


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: n/a

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: N/A N/A

Hyd y Cwrs: 2 FL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae tai o ansawdd yn hanfodol i iechyd a lles unigolion a chymunedau. Mae'r cwrs atodol hwn ar gyfer pobl sydd wedi cwblhau gradd sylfaen neu ddiploma addysg uwch mewn tai.

 

Bydd y cwrs yn datblygu'ch sgiliau dadansoddol a'ch gwybodaeth o'r sector i lefel uwch fydd yn eich galluogi i ragori yn y maes ymarfer o'ch dewis. Byddwch yn datblygu'ch sgiliau rhyng-bersonol, yn dysgu sut i reoli prosiectau'n llwyddiannus ac yn gwerthfawrogi'r berthynas rhwng tai ac adfywio cynaliadwy.

 ‌ 

367 x 83


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top