GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Astudiaethau Tai blwyddyn atodol

Astudiaethau Tai blwyddyn atodol

ehangwch

eich cymwyster i radd BSc


cysylltiadau

gyda mudiadau tai drwy ymgynghori ac ymchwil


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: n/a

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: N/A N/A

Hyd y Cwrs: 2 FL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae tai o ansawdd yn hanfodol i iechyd a lles unigolion a chymunedau. Mae'r cwrs atodol hwn ar gyfer pobl sydd wedi cwblhau gradd sylfaen neu ddiploma addysg uwch mewn tai.

 

Bydd y cwrs yn datblygu'ch sgiliau dadansoddol a'ch gwybodaeth o'r sector i lefel uwch fydd yn eich galluogi i ragori yn y maes ymarfer o'ch dewis. Byddwch yn datblygu'ch sgiliau rhyng-bersonol, yn dysgu sut i reoli prosiectau'n llwyddiannus ac yn gwerthfawrogi'r berthynas rhwng tai ac adfywio cynaliadwy.

 ‌ 

367 x 83


sgwrs nawr
Top