Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Astudiaethau Tai blwyddyn atodol

BSc (Anrh)
Astudiaethau Tai blwyddyn atodol

Côd UCAS
n/a
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
N/A
N/A
Hyd y Cwrs
2 FL (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae tai o ansawdd yn hanfodol i iechyd a lles unigolion a chymunedau. Mae'r cwrs atodol hwn ar gyfer pobl sydd wedi cwblhau gradd sylfaen neu ddiploma addysg uwch mewn tai.

 

Bydd y cwrs yn datblygu'ch sgiliau dadansoddol a'ch gwybodaeth o'r sector i lefel uwch fydd yn eich galluogi i ragori yn y maes ymarfer o'ch dewis. Byddwch yn datblygu'ch sgiliau rhyng-bersonol, yn dysgu sut i reoli prosiectau'n llwyddiannus ac yn gwerthfawrogi'r berthynas rhwng tai ac adfywio cynaliadwy.

 

Housing Studies

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top