GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Rheoli Digwyddiadau, Lletygarwch a Thwristiaeth

Rheoli Digwyddiadau, Lletygarwch a Thwristiaeth

arcrededig

gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig


Modiwlau

arbenigol wedi'u darparu gan ddarlithwyr profiadol a deallus


rhwydweithio

cyfleoedd i fyfyrwyr weithio a gwneud profiad gwaith


Côd UCAS: P0L2

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Rhagwelir y bydd y diwydiant twristiaeth yn y DU yn werth dros £ 275 biliwn erbyn 2025 gyda ymwelwyr yn dod o bob cwr o'r wlad a thramor. Mae'r diwydiannau lletygarwch, Atyniadau i Ymwelwyr a Rheoli Digwyddiadau i gyd yn chwarae rolau hanfodol.

 

Mae'r radd hon yn dod â'r elfennau hynny i'r blaen, gan gynnig modiwlau arbenigol mewn Twristiaeth Bwyd a Diod, Rheoli Digwyddiadau, Materion Cyfredol mewn Lletygarwch a Rheoli Atyniadau i Ymwelwyr.

 

Mae'r modiwlau yn ysgogol ac yn ysgogi'r meddwl, maent yn cwmpasu pynciau hanfodol yn ogystal â themâu busnes arbenigol. Byddwch hefyd yn astudio rheoli atyniadau i ymwelwyr, cynnal digwyddiadau, arwain pobl a marchnata digidol.

 

Mae ein gradd lletygarwch, twristiaeth a rheoli digwyddiadau'n darparu cyfleoedd ymarferol i ddatblygu'ch creadigrwydd, dyfeisgarwch, chwilfrydedd a'ch gallu i gyfrannu at dwf parhaus twristiaeth yn y DU. Mae teithiau maes a phrosiectau ymarferol go-iawn yn elfen allweddol, ac felly hefyd ddarlithiau gwadd gan arweinwyr diwydiant. 

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r radd hon fel blwyddyn sylfaen dros bedair blynedd  (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Cod UCAS: 2SKW

 

367 x 83

Chartered-Management-Institue-HE-Partner-Logo

sgwrs nawr
Top