GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BA (Anrh) Rheoli Digwyddiadau, Lletygarwch a Thwristiaeth

Rheoli Digwyddiadau, Lletygarwch a Thwristiaeth

arcrededig

gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig


Modiwlau

arbenigol wedi'u darparu gan ddarlithwyr profiadol a deallus


rhwydweithio

cyfleoedd i fyfyrwyr weithio a gwneud profiad gwaith


Côd UCAS: P0L2

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r cwrs:

  • wedi ei lunio o fodiwlau cyffrous sydd yn ysgogi’r meddwl gan ymdrin â phynciau hanfodol
  • yn cynnwys modiwlau uwch sydd yn darparu ystod o wybodaeth a phrofiad megis creu digwyddiadau, rheoli atyniadau i ymwelwyr, cynllunio a datblygu cynaliadwy, materion cyfoes o ran rheoli lletygarwch a rheoli adnoddau dynol
  • trwy ein perthynas agos â diwydiant twristiaeth Gogledd Cymru, rydym yn gallu trefnu siaradwyr gwadd hynod ddiddorol, ac ymweliadau i rai o’r sefydliadau allweddol ym maes lletygarwch, twristiaeth a digwyddiadau
  • yn rhan o'n ysgol fusnes sy'n Aelod Efydd o'r Gymdeithas Graddedigion Busnes ac felly gall ein myfyrwyr ddefnyddio ystod o fuddion megis gwasanaethau ymgynghorol a hwb eDdysgu'r gymdeithas. 

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r radd hon fel blwyddyn sylfaen dros bedair blynedd  (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Cod UCAS: 2SKW

 

Sefydliad Marchnata Siartredig (Chartered Institute of Marketing - CIM) yw’r corff proffesiynol arweiniol ar gyfer marchnatwyr ym mhob cwr o’r byd, a’u nod yw datblygu’r proffesiwn marchnatu, cynnal safonau proffesiynol a gwella sgiliau ymarferwyr marchnata. Mae Prifysgol Glyndwr wedi uno gyda CIM i roi cyfle i fyfyrwyr ennill cymwysterau proffesiynol gyda Porth Graddedigion CIM. Mae cyflogwyr yn gosod gwerth uchel ar gymwysterau CIM , ac mae eu cynnwys wedi eu hadlewyrchu yn ein cyrsiau gradd ni ein hunain sy’n sicrhau ei bod yn rhoi’r cyfleoedd gorau i fyfyrwyr fynd ymlaen i yrfau llwyddiannus mewn marchnata.

 

 

367 x 83

Chartered-Management-Institue-HE-Partner-Logo
CIM graduate gateway
FfRhA Arian
BGA

Cwrdd â'r Staff


Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top