Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Rheoli Digwyddiadau, Lletygarwch a Thwristiaeth

BA (Anrh)
Rheoli Digwyddiadau, Lletygarwch a Thwristiaeth

Côd UCAS
P0L2
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
112
Hyd y Cwrs
3 BL (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Pam dewis y cwrs hwn?

Rhagwelir y bydd y diwydiant twristiaeth yn y DU yn werth dros £ 275 biliwn erbyn 2025 gyda ymwelwyr yn dod o bob cwr o'r wlad a thramor. Mae'r diwydiannau lletygarwch, Atyniadau i Ymwelwyr a Rheoli Digwyddiadau i gyd yn chwarae rolau hanfodol.

 

Mae'r radd hon yn dod â'r elfennau hynny i'r blaen, gan gynnig modiwlau arbenigol mewn Twristiaeth Bwyd a Diod, Rheoli Digwyddiadau, Materion Cyfredol mewn Lletygarwch a Rheoli Atyniadau i Ymwelwyr.

 

Mae'r modiwlau yn ysgogol ac yn ysgogi'r meddwl, maent yn cwmpasu pynciau hanfodol yn ogystal â themâu busnes arbenigol. Byddwch hefyd yn astudio rheoli atyniadau i ymwelwyr, cynnal digwyddiadau, arwain pobl a marchnata digidol.

 

Mae ein gradd lletygarwch, twristiaeth a rheoli digwyddiadau'n darparu cyfleoedd ymarferol i ddatblygu'ch creadigrwydd, dyfeisgarwch, chwilfrydedd a'ch gallu i gyfrannu at dwf parhaus twristiaeth yn y DU. Mae teithiau maes a phrosiectau ymarferol go-iawn yn elfen allweddol, ac felly hefyd ddarlithiau gwadd gan arweinwyr diwydiant. 

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r radd hon fel blwyddyn sylfaen dros bedair blynedd  (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Cod UCAS: 2SKW

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top