Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Hanes ac Ysgrifennu Creadigol

BA (Anrh)
Hanes ac Ysgrifennu Creadigol

Côd UCAS
WV81
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
112
Hyd y Cwrs
3 BL (LlA)
6 BL (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r radd hon ar gyfer pobl sy'n dymuno cyfuno y gwaith ymarferol o ysgrifennu gyda sylfaen gadarn mewn gwybodaeth a chyd-destun hanesyddol.  Bydd y rhaglen yn datblygu'ch ymwybyddiaeth o ofynion cyhoeddi ac angen yn y farchnad er mwyn ichi dod yn gyfarwydd â sut mae'r diwydiant llenyddol yn gweithio a'r hyn sydd ei angen i fodloni golygyddion.

 

Byddwch yn dysgu sut i ysgrifennu yn greadigol ar gyfer oedolion a phlant mewn barddoniaeth, rhyddiaith ac ar gyfer y radio a'r sgrin. Byddwch yn cael y gallu i berffeithio eich sgiliau ysgrifennu ochr yn ochr â sgiliau archwilio'r hanesydd, trwy astudio pynciau amrywiol o ystod eang o gyfnodau hanesyddol, gan ddatblygu sgiliau allweddol megis ymchwil, dadansoddi a chyfathrebu.

 

Yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam rydym yn cynnig amgylchedd astudio cwbl gefnogol gyda thîm o ddarlithwyr sydd â chysylltiadau agos â'r byd ysgrifennu. Yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol diweddaraf, roedd Bodlonrwydd Cyffredinol Myfyrwyr yn 100%.

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top