Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol & Ysgrifennu Creadigol

BA (Anrh)
Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol & Ysgrifennu Creadigol

lleoliadau

gwaith ar gael


astudiwch

themau cymdeithasol a diwylliannol pwysig


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: WV81

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r radd hon ar gyfer pobl sy'n dymuno cyfuno y gwaith ymarferol o ysgrifennu gyda sylfaen gadarn mewn gwybodaeth a chyd-destun hanesyddol. Bydd y rhaglen yn datblygu'ch ymwybyddiaeth o ofynion cyhoeddi ac angen yn y farchnad er mwyn ichi dod yn gyfarwydd â sut mae'r diwydiant llenyddol yn gweithio a'r hyn sydd ei angen i fodloni golygyddion.

 

Byddwch yn dysgu sut i ysgrifennu yn greadigol ar gyfer oedolion a phlant mewn barddoniaeth, rhyddiaith ac ar gyfer y radio a'r sgrin. Byddwch yn cael y gallu i berffeithio eich sgiliau ysgrifennu ochr yn ochr â sgiliau archwilio'r hanesydd, trwy astudio pynciau amrywiol o ystod eang o gyfnodau hanesyddol, gan ddatblygu sgiliau allweddol megis ymchwil, dadansoddi a chyfathrebu.

 

Yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam rydym yn cynnig amgylchedd astudio cwbl gefnogol gyda thîm o ddarlithwyr sydd â chysylltiadau agos â'r byd ysgrifennu. Yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol diweddaraf, roedd Bodlonrwydd Cyffredinol Myfyrwyr yn 100%.

 

367 x 83

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top