GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BA (Anrh) Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol & Ysgrifennu Creadigol

Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol & Ysgrifennu Creadigol

lleoliadau

gwaith ar gael


1af yng Nghymru

am foddhad myfyrwyr*


1af yn y DU

am foddhad cyffredinol*


Côd UCAS: WV81

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r radd hon ar gyfer pobl sy'n dymuno cyfuno y gwaith ymarferol o ysgrifennu gyda sylfaen gadarn mewn gwybodaeth a chyd-destun hanesyddol. Bydd y rhaglen yn datblygu'ch ymwybyddiaeth o ofynion cyhoeddi ac angen yn y farchnad er mwyn ichi dod yn gyfarwydd â sut mae'r diwydiant llenyddol yn gweithio a'r hyn sydd ei angen i fodloni golygyddion.

Byddwch yn astudio mewn maes pwnc hanes sydd gyntaf yng Nghymru ac yn neg uchaf y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr yn y Complete University Guide 2021. Mae'r maes pwnc hefyd wedi ei raddio'n gyntaf yn y DU am foddhad cyffredinol, Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2020. 

Byddwch yn dysgu sut i ysgrifennu yn greadigol ar gyfer oedolion a phlant mewn barddoniaeth, rhyddiaith ac ar gyfer y radio a'r sgrin. Byddwch yn cael y gallu i berffeithio eich sgiliau ysgrifennu ochr yn ochr â sgiliau archwilio'r hanesydd, trwy astudio pynciau amrywiol o ystod eang o gyfnodau hanesyddol, gan ddatblygu sgiliau allweddol megis ymchwil, dadansoddi a chyfathrebu.

Yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam rydym yn cynnig amgylchedd astudio cwbl gefnogol gyda thîm o ddarlithwyr sydd â chysylltiadau agos â'r byd ysgrifennu. Yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol diweddaraf, roedd Bodlonrwydd Cyffredinol Myfyrwyr yn 100%.

 

367 x 83

Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top