Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Hanes

BA (Anrh)
Hanes

Côd UCAS
V100
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
112
Hyd y Cwrs
3 BL (LlA)
5-6 BL (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae'r radd Hanes ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam yn ymwneud â themâu cymdeithasol a diwylliannol pwysig - megis teulu, ffasiwn, trosedd, celf, gwleidyddiaeth a phropaganda - o'r cyfnod Rhufeinig hyd at yr oes fodern.

Ochr yn ochr â'r addysgu mae yna linyn ymarferol gref i'n gradd, gydag ymweliadau â thai gwledig ac archifau hanesyddol a gynlluniwyd i annog ymgysylltu ag ystod eang o ffynonellau a phrofiadau. Rydym hefyd yn cynnig modiwl lleoliad gwaith mewn lleoliad hanesyddol o'ch dewis.


Mae ffocws ymchwiliol a dadansoddol y radd, ynghyd â natur fawreddog y pwnc, yn golygu bod ystod eang o yrfaoedd ar agor i fyfyriwr Hanes. Mae ein myfyrwyr wedi mynd ymlaen i weithio fel athrawon, ysgrifenwyr, ymchwilwyr, dadansoddwyr ariannol ac aelodau o'r proffesiwn cyfreithiol. Mae ein gradd wedi'i chynllunio i fod yn amrywiol, pleserus a diddorol, yn apelio at yr ymadawr ysgol sy'n chwilio am gymhwyster gwerthfawr a chydnabyddedig ac, yn yr un modd, y myfyriwr aeddfed sy'n ceisio gwella neu newid cyfeiriad yn eu gyrfa.

Cafodd y cwrs ei raddio'n drydydd (alan o 96 sefydliad) yn y DU a'r gorau yng Nghymru ar gyfer boddhad myfyrwyr yng Nghanllaw Prifysgolion Cyflawn 2018.

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top