Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Arweinyddiaeth a Rheolaeth Gofal Iechyd (atodol)

BSc (Anrh)
Arweinyddiaeth a Rheolaeth Gofal Iechyd (atodol)

Côd UCAS
N/A
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS

Hyd y Cwrs
2 FL (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam brofiad helaeth o ddarparu cyrsiau gofal iechyd.


Mae'r cwrs hwn yn darparu datblygiad proffesiynol os ydych yn weithiwr iechyd proffesiynol cymwysedig, sy'n eich galluogi i wella eich rhagolygon gyrfaol a/neu symud ymlaen i feysydd newydd o ymarfer.


Mae wedi cael ei ddatblygu fel canlyniad uniongyrchol i ymgynghoriad agos â'r Bwrdd Iechyd Lleol ac mewn ymateb i'w angen am nyrsys cymwys sy’n gallu arwain a dylanwadu ar ymarfer clinigol yn seiliedig ar egwyddorion rheoli ac arwain cadarn.


Felly, mae'r rhaglen wedi cael ei harwain y farchnad; gan apelio at nyrsys cymwys sy'n chwilio am gymhwyster academaidd sy'n gysylltiedig â dilyniant gyrfaol mewn amrywiaeth o leoliadau gofal sylfaenol ac eilaidd.


Mae'r cwrs wedi ei gynllunio'n benodol ar gyfer nyrsys cymwysedig i ddod yn ymarferwyr, arweinwyr a phartneriaid effeithiol, trwy eu galluogi i wneud gwahaniaeth i gleifion a gwasanaethau mewn amgylchedd iechyd a gofal cymdeithasol sy'n newid yn barhaus.

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top