GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

HNC Technoleg Dylunio Pensaernïol

Technoleg Dylunio Pensaernïol

Côd UCAS:

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS:

Hyd y Cwrs: Blwyddyn

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Mae’r diwydiant adeiladu yn un o sectorau cyflogaeth mwyaf y Deyrnas Unedig ac mae'n gofyn am gyflenwad cyson o arbenigwyr pensaernïaeth a thechnoleg gwybodus i gynllunio ac arwain prosiectau adeiladu o bob disgrifiad; mawr, bach, syml a chymhleth. 

Mae'r Dystysgrif Genedlaethol Uwch Technoleg Dylunio Pensaernïol yn gymhwyster delfrydol ar gyfer y rhai sy'n cael eu cyflogi yn y diwydiant ar hyn o bryd ac yn cael eu hysgogi drwy weld eu gwaith caled yn cael ei wobrwyo a'u harbenigedd yn cael ei gydnabod o fewn sector diwydiannol bywiog a heriol. 

Bydd y rhaglen HNC yn adeiladu ar eich gwybodaeth bresennol o bensaernïaeth, dylunio adeiladau, Technoleg a phrosesau adeiladu, a bydd yn datblygu eich dealltwriaeth ymhellach o sut y caiff prosiectau eu creu, eu harwain, eu hadeiladu a'u gweithredu ar ôl eu cwblhau.

 

Er bod llawer o arbenigwyr adeiladu yn rhan o'r gwaith o ddylunio ac adeiladu prosiectau datblygu cynaliadwy newydd, mae llawer o rai eraill yn gyfrifol am weithredu prosiectau treftadaeth ac adnewyddu; yn aml yn sensitif o ran natur oherwydd arwyddocâd hanesyddol neu bensaernïol, neu ansawdd traddodiadol yr adeiledd presennol. Mae gyrfa mewn technoleg bensaernïol felly yn gallu bod mor amrywiol neu mor arbenigol ag yr ydych yn dymuno iddo fod wrth ddilyn eich amcanion personol a'ch uchelgeisiau gyrfaol eich hun.

 

 

Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top