GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

HNC Rheoli Adeiladu

Rheoli Adeiladu

Côd UCAS:

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS:

Hyd y Cwrs: Blwyddyn

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrexham

Y diwydiant adeiladu yw un o sectorau cyflogaeth fwyaf y Deyrnas Unedig ac mae'n gofyn am gyflenwad cyson o arbenigwyr adeiladu gwybodus i weithredu prosiectau adeiladu o bob disgrifiad; mawr, bach, syml a chymhleth. 

Mae'r Dystysgrif Genedlaethol Uwch mewn rheoli adeiladu yn gymhwyster delfrydol ar gyfer y rhai sy'n cael eu cyflogi ar hyn o bryd yn y diwydiant ac yn cael eu hysgogi drwy weld eu gwaith caled yn cael ei wobrwyo a'u harbenigedd yn cael ei gydnabod o fewn sector diwydiannol bywiog a

Bydd y rhaglen HNC yn adeiladu ar eich gwybodaeth bresennol am brosesau dylunio ac adeiladu'r adeilad, a bydd yn datblygu eich dealltwriaeth o sut y caiff prosiectau eu creu, eu rheoli, eu hadeiladu a'u gweithredu ar ôl eu cwblhau. 

Er bod llawer o arbenigwyr adeiladu yn rhan o'r gwaith o ddylunio ac adeiladu prosiectau datblygu cynaliadwy newydd, mae llawer o rai eraill yn gyfrifol am weithredu prosiectau treftadaeth ac adnewyddu; yn aml yn sensitif o ran natur oherwydd arwyddocâd hanesyddol neu bensaernïol, neu ansawdd traddodiadol yr adeiledd presennol. Felly gall gyrfa mewn rheoli adeiladu fod mor amrywiol neu mor arbenigol ag yr ydych yn dymuno iddo fod wrth ddilyn eich nodau personol a'ch uchelgeisiau gyrfaol eich hun.

Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top