Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Seiberddiogelwch

HNC/D
Seiberddiogelwch

Côd UCAS
N/A
BL Mynediad
2018
Tariff UCAS
48
Hyd y Cwrs
2/4 Bl (RhA)
Côd y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam am helpu i'ch arfogi a'ch paratoi chi a'ch busnes, ni waeth pa mor fawr neu mor fach, ar gyfer yr heriau seiberddiogelwch sy'n eich wynebu.

 

Mae'r cyrsiau HNC a HND mewn Seiberddiogelwch yn cael eu cyflwyno trwy ddysgu cyfunol ac maent wedi eu cynllunio ar gyfer unigolion a gweithwyr cwmni prysur er mwyn iddynt gael hyblygrwydd yn eu hastudiaethau a datblygu llinell sylfaen o wybodaeth a sgiliau yn y maes hanfodol hwn.

 

Mae cynnwys y cwrs yn cael ei gyflwyno mewn blociau o rhwng 5 a 6 mis o hyd. Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno trwy ddulliau dysgu cyfunol. Mae hyn yn golygu y bydd myfyrwyr yn gallu astudio ac ymgysylltu â thiwtoriaid gan ddefnyddio dulliau ar-lein yn ogystal â gweithgareddau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb. Mae hyn yn rhoi hyblygrwydd i'r rhai sydd eisoes yn gweithio, sy'n golygu y gall dysgu ddigwydd unrhyw ddiwrnod ac amser yr wythnos. Yn ogystal, darperir 3 awr o gyswllt tiwtor uniongyrchol i fyfyrwyr i bob wythnos yn mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno ac mae hyn yn gael ei hwyluso naill ai'n electronig trwy fideo a thelegynadledda (megis Skype) neu drwy drefnu cyfarfodydd gyda'r nos a thiwtorialau gyda'r nos.

 

Ym mhob bloc mae pedwar sesiwn wyneb yn wyneb a gynhelir ar benwythnos i alluogi i bob myfyriwr ddod ynghyd gyda'u tiwtoriaid ar gyfer y gweithgareddau dysgu ac asesu a drefnwyd.

 

Mae Seiberddiogelwch yn faes sy'n brysur ehangu gyda chyfleoedd gyrfaol cyffrous. Mae technolegau a gwasanaethau a alluogir yn ddigidol yn cefnogi'r rhan fwyaf o agweddau ar fywyd modern life, gan gynnwys ffonau symudol, llechi, cyfrifiaduron, setiau teledu, systemau awtomeiddio cartref, cyfrifon banc, gofal iechyd ac addysg. Cyfrifoldeb ymarferwyr seiberddiogelwch ac arbenigwyr diogelwch cyfrifiadurol yw sicrhau bod yr wybodaeth hon yn ddiogel, a bod y gwasanaethau hynny'n cael eu cynnal. Nod y rhaglen hon yw datblygu ymwybyddiaeth a gwybodaeth seiberddiogelwch mewn ymarferwyr TG i'w paratoi i ddelio â'r heriau hyn.

rise of 24 places

Cwrdd â'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top