GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

MDes Dylunio
Graffeg
ac Amlgyfryngau

Dylunio<br/>Graffeg<br/> ac Amlgyfryngau

Briff Go Iawn

gweithiwch i gleientiaid byd real


Cyfleusterau Cyfoes

yn ein Canolfan y Diwydiannau Creadigol


Ymweliadau

gydag arddangosfeydd, cynadleddau a chwmniau dylunio


Côd UCAS: 21C5

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 120

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae Dylunio Graffeg ac Amlgyfryngau yn gwrs galwedigaethol cryf gyda chysylltiadau rhagorol â diwydiant, a byddwn yn eich darparu gyda’r holl sgiliau y bydd arnoch eu hangen i fod yn un o ddylunwyr y dyfodol. Mae ein graddedigion yn greadigol ac yn eithriadol o lythrennog yn weledol, ac yn gadael y cwrs gyda’r gallu technegol i ymdopi ag anghenion y diwydiannau creadigol cyflym.


Bydd y rhaglen hon yn datblygu meddwl, galluoedd ymchwil, gwybodaeth pwnc ac arbenigedd pellach, a sgiliau disgyblaeth-benodol ar lefel meistr.

Bydd yr elfennau hyn o'r rhaglen yn golygu eich bod yn ennill mwy o brofiad o weithio yn broffesiynol, mwy o hyblygrwydd a sgiliau datrys problemau, ac, yn ddelfrydol, brofiad uniongyrchol o weithio mewn lleoliadau cyflogaeth. Y bwriad yw gwneud i chi fod yn gyflogadwy iawn ac yn meddu ar brofiad amlwg o fod yn gallu mynd i'r afael â gwaith proffesiynol cymhleth a heriol.

Bydd y modiwlau ar y Meistr Integredig yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau seiliedig ar ymarfer dyfnach, tra'n hybu eich profiad galwedigaethol o weithio ar ddarnau proffesiynol o waith, prosiectau arddangos a chomisiynau. Mae'r rhaglen yn eich herio yn y ffordd rydych yn meddwl am eich ymarfer a sut y gallwch fanteisio ar gyfleoedd newydd, cydweithio ag eraill, cymryd risgiau, datrys problemau ac addasu i ffyrdd gwahanol ac arloesol o weithio yn broffesiynol ym maes y diwydiannau creadigol.

Mae ein myfyrwyr yn ffodus i gael tîm o staff cefnogol y mae'r ffordd y mae ein myfyrwyr yn datblygu ac yn tyfu mewn hyder o'r pwys mwyaf inni. Byddwch yn dysgu sut i feddwl am syniadau a dod yn datryswyr problemau creadigol a chyfathrebwyr yn y diwydiant dylunio. Mae Stryt y Rhaglaw yn cynnig profiad bach a phersonol i chi. Yn wir, mae'n brofiad  cartref oddi cartref  go iawn. Pan fyddwch yn ymuno â ni, fe ddewch yn rhan o'r teulu Glyndŵr sy'n prysur tyfu. Mae'r perthnasau a ffurfiwyd ar ein rhaglen yn dod yn gysylltiadau creadigol ar gyfer eich bywyd proffesiynol fel dylunydd.

 

367 x 83

CWRDD Â'R STAFF


Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top