GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BA (Anrh) Celfyddyd Gemau

Celfyddyd Gemau

cysylltiadau

cryf gyda diwydiant


mynediad

i Ganolfan y Diwydiannau Creadigol


1AF YNG NGHYMRU

yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2019*


Côd UCAS: 305D

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn? 

Mae'r cwrs newydd hwn sy'n cael ei lywio gan syniadau ac sydd wedi ei seilio ar ddatblygu sgiliau'n cynnwys popeth o gelf gysyniadol i Fodelu 3D, Cerflunio 3D, Datblygu Cymeriadau a Chreu Lefelau.

 

BYddwch yn rhan o radd sydd ag arloesedd a chreadigrwydd wrth ei wraidd wrth ichi wneud cysyniad yn realiti drwy arlunio digidol a modelu 3D; y paratoad perffaith ar gyfer gyrfa mewn diwydiant cyffrous, cyflym sy'n werth bilynau bob blwyddyn.

 

Yn ystod eich astudiaethau byddwch yn datblygu profiad yn y sgiliau a'r technegau dylunio a ddefnyddir i newid prosiectau o'r cysyniad i'r sgrîn drwy gyfrwng arlunio digidol, modelu 3D, cerflunio 3D, animeiddio 3D ac injan gêm.

 

Bydd hyn yn cynnwys cymysu sgiliau dylunio a sgiliau technegol megis dylunio a chreu amgylcheddau/cymeriadau, Modelu 3D, gwaeadu, dylunio lefelau, creu levelau, briffiau byw a chynhyrchu gêmau. Mae'r cwrs yn darparu astudiaeth eang o gelfyddyd gêmau a chelfyddyd gysyniol, â phwyslais ar arloesi, dylunio ar chreadigrwydd yn hytrach na'r rhaglennu ac agweddau technegol y diwydiant gêmau gan ddefnyddio'r meddalwedd safon diwydiant diweddaraf a llawer mwy. Cewch chi hefyd y cyfle i fod yn ymarferol a gweithio gyda gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant ar brosiectau go-iawn i helpu i ddatblygu'ch sgiliau a'ch profiad.

 

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn yn opsiwn meistr integredig dros bedair blynedd  MDes Celfyddyd Gêmau* côd UCAS: 305F neu fel blwyddyn sylfaen BA (Anrh) Celfyddyd Gemau (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen)côd UCAS: 259D

 

Mae'r cwrs hwn ar gael i'w astudio gyda blwyddyn Lleoliad Diwydiant BA (Anrh) Celfyddyd Gemau (gyda Lleoliad Diwydiant) Cod UCAS: GAIP

 

367 x 83

CWRDD Â'R STAFF


Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top