GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Fforensig

Gwyddoniaeth Fforensig

cyntaf

yng Nghymru am foddhad cyffredinol*


2il

yn y DU am foddhad gydag addysgu*


'fferm gyrff'

cyntaf o'i math yng Nghymru


Côd UCAS: F412

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Grym trawma miniog i sbectra, esgyrn i chwilod, bydd Prifysgol Glyndŵr yn eich paratoi i gael gyrfa gyffrous mewn gwyddoniaeth!

* Mae ein maes pwnc gwyddorau fforensig ac archeolegol yn gyntaf yng Nghymru ar am foddhad cyffredinol ac 2il yn y DU am foddhad gydag addysgu (dadansoddiad PGW o ddata Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2020 heb ei gyhoeddi)

Mae'r radd hon wedi'i chynllunio i ddarparu gwybodaeth fanwl o nifer o ddisgyblaethau gwyddonol a sut y gellir eu cymhwyso i ymchwilio ystod eang o droseddau. Mae'r rhaglen wedi ei theilwra i hyfforddi myfyrwyr i fod yn wyddonwyr cymwys a medrus sy'n gallu cynnal dadansoddiad o ddeunyddiau, dehongli canlyniadau cymhleth, a chyflwyno eu tystiolaeth fel tystion arbenigol.

  gyntaf yng Nghymru ar am foddhad cyffredinol a chweched yn y DU am addysgu (dadansoddiad PGW o ddata NSS 2019 sydd heb gael ei gyhoeddi).  gyntaf yng Nghymru ar am foddhad cyffredinol a chweched yn y DU am addysgu (dadansoddiad PGW o ddata NSS 2019 sydd heb gael ei gyhoeddi). 

Gyda'i ffocws ymarferol cryf, bydd y cwrs hwn yn hyfforddi myfyrwyr mewn ystod eang o feysydd, gan gynnwys: ymchwilio i leoliadau troseddau, bioleg a chemeg. Byddwch yn defnyddio ein labordai pwrpasol, tŷ lleoliad trosedd, a chyfleuster taffonomig i brofi a gloywi'ch sgiliau gwyddonol.

Mae gennym hefyd gydweithio tymor hir gyda rhanddeiliaid rhanbarthol, gan gynnwys Heddlu Gogledd Cymru a nifer o gwmnïau mewn meyseydd fel hyffordi cŵn chwilio a dadansodi gweddillion dynol, sy'n ein galluogi i roi cyfleoedd i fyfyrwyr gyflawni ymchwil ffiniol a chyhoeddi papurau.

Byddwch yn cymryd rhan yn ein hymarfer hyfforddi amser real blynyddol:

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn yn flwyddyn sylfaen  BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Fforensig (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) CÔD UCAS: 7F28

 

367 x 83

Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top