Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Gwyddoniaeth Fforensig

BSc (Anrh)
Gwyddoniaeth Fforensig

cyntaf

yng Nghymru am lais y myfyriwr*


cyntaf

yng Nghymru am asesiad ac adborth*


'fferm gyrff'

cyntaf o'i math yng Nghymru


Côd UCAS: F412

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Grym trawma miniog i sbectra, esgyrn i chwilod, bydd Prifysgol Glyndŵr yn eich paratoi i gael gyrfa gyffrous mewn gwyddoniaeth!

 

Mae'r radd hon wedi'i chynllunio i ddarparu gwybodaeth fanwl o nifer o ddisgyblaethau gwyddonol a sut y gellir eu cymhwyso i ymchwilio ystod eang o droseddau. Mae'r rhaglen wedi ei theilwra i hyfforddi myfyrwyr i fod yn wyddonwyr cymwys a medrus sy'n gallu cynnal dadansoddiad o ddeunyddiau, dehongli canlyniadau cymhleth, a chyflwyno eu tystiolaeth fel tystion arbenigol.

 

Gyda'i ffocws ymarferol cryf, bydd y cwrs hwn yn hyfforddi myfyrwyr mewn ystod eang o feysydd, gan gynnwys: ymchwilio i leoliadau troseddau, bioleg a chemeg. Byddwch yn defnyddio ein labordai pwrpasol, tŷ lleoliad trosedd, a chyfleuster taffonomig i brofi a gloywi'ch sgiliau gwyddonol.

 

Mae gennym hefyd gydweithio tymor hir gyda rhanddeiliaid rhanbarthol, gan gynnwys Heddlu Gogledd Cymru a nifer o gwmnïau dadansoddol sy'n ein galluogi i roi cyfleoedd i fyfyrwyr gyflawni ymchwil ffiniol a chyhoeddi papurau.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn yn flwyddyn sylfaen  BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Fforensig (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) CÔD UCAS: 7F28

 

367 x 83

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored pgw

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Top