GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Fforensig

Gwyddoniaeth Fforensig

cyntaf

yng Nghymru am foddhad cyffredinol*


cyntaf

yng Nghymru am addysgu*


'fferm gyrff'

cyntaf o'i math yng Nghymru


Côd UCAS: F412

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Grym trawma miniog i sbectra, esgyrn i chwilod, bydd Prifysgol Glyndŵr yn eich paratoi i gael gyrfa gyffrous mewn gwyddoniaeth!

* Mae ein maes pwnc gwyddorau fforensig ac archeolegol yn gyntaf yng Nghymru ar am boddhad cyffredinol a chweched yn y DU am addysgu (dadansoddiad PGW o ddata NSS 2019 sydd heb cael ei gyhoeddi).

Mae'r radd hon wedi'i chynllunio i ddarparu gwybodaeth fanwl o nifer o ddisgyblaethau gwyddonol a sut y gellir eu cymhwyso i ymchwilio ystod eang o droseddau. Mae'r rhaglen wedi ei theilwra i hyfforddi myfyrwyr i fod yn wyddonwyr cymwys a medrus sy'n gallu cynnal dadansoddiad o ddeunyddiau, dehongli canlyniadau cymhleth, a chyflwyno eu tystiolaeth fel tystion arbenigol.

  gyntaf yng Nghymru ar am foddhad cyffredinol a chweched yn y DU am addysgu (dadansoddiad PGW o ddata NSS 2019 sydd heb gael ei gyhoeddi).  gyntaf yng Nghymru ar am foddhad cyffredinol a chweched yn y DU am addysgu (dadansoddiad PGW o ddata NSS 2019 sydd heb gael ei gyhoeddi). 

Gyda'i ffocws ymarferol cryf, bydd y cwrs hwn yn hyfforddi myfyrwyr mewn ystod eang o feysydd, gan gynnwys: ymchwilio i leoliadau troseddau, bioleg a chemeg. Byddwch yn defnyddio ein labordai pwrpasol, tŷ lleoliad trosedd, a chyfleuster taffonomig i brofi a gloywi'ch sgiliau gwyddonol.

 

Mae gennym hefyd gydweithio tymor hir gyda rhanddeiliaid rhanbarthol, gan gynnwys Heddlu Gogledd Cymru a nifer o gwmnïau mewn meyseydd fel hyffordi cŵn chwilio a dadansodi gweddillion dynol, sy'n ein galluogi i roi cyfleoedd i fyfyrwyr gyflawni ymchwil ffiniol a chyhoeddi papurau.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn yn flwyddyn sylfaen  BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Fforensig (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) CÔD UCAS: 7F28

 

367 x 83


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top