Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Gwyddoniaeth Fforensig

BSc (Anrh)
Gwyddoniaeth Fforensig

Côd UCAS
F412
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
112
Hyd y Cwrs
3 BL (LlA)
6 BL (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Pam dewis y cwrs hwn?

Grym trawma miniog i sbectra, esgyrn i chwilod, bydd Prifysgol Glyndŵr yn eich paratoi i gael gyrfa gyffrous mewn gwyddoniaeth!

 

Mae'r radd hon wedi'i chynllunio i ddarparu gwybodaeth fanwl o nifer o ddisgyblaethau gwyddonol a sut y gellir eu cymhwyso i ymchwilio ystod eang o droseddau. Mae'r rhaglen wedi ei theilwra i hyfforddi myfyrwyr i fod yn wyddonwyr cymwys a medrus sy'n gallu cynnal dadansoddiad o ddeunyddiau, dehongli canlyniadau cymhleth, a chyflwyno eu tystiolaeth fel tystion arbenigol.

 

Gyda'i ffocws ymarferol cryf, bydd y cwrs hwn yn hyfforddi myfyrwyr mewn ystod eang o feysydd, gan gynnwys: ymchwilio i leoliadau troseddau, bioleg a chemeg. Byddwch yn defnyddio ein labordai pwrpasol, tŷ lleoliad trosedd, a chyfleuster taffonomig i brofi a gloywi'ch sgiliau gwyddonol.

 

Mae'r rhaglen hon  ymhlith y rhai sydd â'r hanes hiraf yn Ysgol Gwyddor Gymhwysol, Cyfrifiadureg a Pheirianneg. Mae gennym hefyd gydweithio tymor hir gyda rhanddeiliaid rhanbarthol, gan gynnwys Heddlu Gogledd Cymru a nifer o gwmnïau dadansoddol sy'n ein galluogi i roi cyfleoedd i fyfyrwyr gyflawni ymchwil ffiniol a chyhoeddi papurau.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn yn flwyddyn sylfaen  BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Fforensig (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen)

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top