GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Hyfforddi
Pêldroed a'r
Arbenigwr Perfformiad

Hyfforddi</br>Pêldroed 
a'r </br>Arbenigwr Perfformiad

dyluniwyd

mewn partneriaeth â Chymdeithas Bêl-droed Cymru


Hyfforddiant

gweithiwch tuag at drwyddedau hyfforddi CBC ac UEFA


Cyfarwyddyd

a gwybodaeth arbenigol sy'n cwmpasu'r tirlun academaidd a phêl-droed


Côd UCAS: 6MOQ

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Noder bod yr wybodaeth hon yn gyfredol ac yn gywir ac yn disodli'r wybodaeth ym mhrosbectws 2018.

Mae’r radd Hyfforddi Pêl-droed a’r Arbenigwr Perfformiad yn rhaglen arloesol sy’n cyfuno gwobrau hyfforddi pêl-droed mewn cwrs academaidd i'ch helpu i ennill cyflogaeth yn y diwydiant bêl-droed.

Cynlluniwyd y radd mewn partneriaeth â Chymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW), i ehangu eich gwybodaeth pêl-droed penodol a'i gymhwysiad i'r amgylchedd bêl-droed.


Bydd myfyrwyr yn:

  • paratoi i weithio fel hyfforddwr neu arbenigwr perfformiad (Ffisiolegydd, Seicolegydd, Dadansoddwr Perfformiad neu Swyddog Datblygu) ym maes pêl-droed.
  • datblygu sgiliau hyfforddi ymarferol yn ogystal â datblygu dealltwriaeth o’r defnydd o wyddor chwaraeon (ffisioleg, seicoleg, dadansoddi perfformiad) a chyd-destun cymdeithasol y gêm
  • datblygu eich proffil hyfforddi drwy weithio tuag at drwyddedau hyfforddi Lefel 2 (UEFA C) a Lefel 3 (UEFA B) Cymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW)
  • rhwydweithio gyda hyfforddwyr ac ymarferwyr o'r amgylchedd proffesiynol o fewn y Deyrnas Unedig a thu hwnt.

 

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs yma fel gradd sylfaen BSc (Anrh) Hyfforddi Pêl-droed a’r Arbenigwr Perfformiad (pedair blynedd gan gynnwys Blwyddyn Sylfaen) Cod UCAS: 6M0P 

 

367 x 83

Football-Association-of-Wales-Trust-Logo

Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top