GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BSc (Anrh) Hyfforddi Pêldroed a'r Arbenigwr Perfformiad

Hyfforddi Pêldroed a'r Arbenigwr Perfformiad

dyluniwyd

mewn partneriaeth â Chymdeithas Bêl-droed Cymru


Hyfforddiant

gweithiwch tuag at drwyddedau hyfforddi CBC ac UEFA


Cyfarwyddyd

a gwybodaeth arbenigol sy'n cwmpasu'r tirlun academaidd a phêl-droed


Côd UCAS: 6MOQ

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Noder bod yr wybodaeth hon yn gyfredol ac yn gywir ac yn disodli'r wybodaeth ym mhrosbectws 2018.

Mae’r radd Hyfforddi Pêl-droed a’r Arbenigwr Perfformiad yn rhaglen arloesol sy’n cyfuno gwobrau hyfforddi pêl-droed mewn cwrs academaidd i'ch helpu i ennill cyflogaeth yn y diwydiant bêl-droed.

Cynlluniwyd y radd mewn partneriaeth â Chymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW), i ehangu eich gwybodaeth pêl-droed penodol a'i gymhwysiad i'r amgylchedd bêl-droed.


Bydd myfyrwyr yn:

  • paratoi i weithio fel hyfforddwr neu arbenigwr perfformiad (Ffisiolegydd, Seicolegydd, Dadansoddwr Perfformiad neu Swyddog Datblygu) ym maes pêl-droed.
  • datblygu sgiliau hyfforddi ymarferol yn ogystal â datblygu dealltwriaeth o’r defnydd o wyddor chwaraeon (ffisioleg, seicoleg, dadansoddi perfformiad) a chyd-destun cymdeithasol y gêm
  • datblygu eich proffil hyfforddi drwy weithio tuag at drwyddedau hyfforddi Lefel 2 (UEFA C) a Lefel 3 (UEFA B) Cymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW)
  • rhwydweithio gyda hyfforddwyr ac ymarferwyr o'r amgylchedd proffesiynol o fewn y Deyrnas Unedig a thu hwnt.

 

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs yma fel gradd sylfaen BSc (Anrh) Hyfforddi Pêl-droed a’r Arbenigwr Perfformiad (pedair blynedd gan gynnwys Blwyddyn Sylfaen) Cod UCAS: 6M0P 

 

367 x 83

Football-Association-of-Wales-Trust-Logo

Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top