Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Hyfforddi</br>Pêldroed 
a'r </br>Arbenigwr Perfformiad

BSc (Anrh)
Hyfforddi
Pêldroed a'r
Arbenigwr Perfformiad

dyluniwyd

mewn partneriaeth â Chymdeithas Bêl-droed Cymru


Hyfforddiant

gweithiwch tuag at drwyddedau hyfforddi CBC ac UEFA


Cyfarwyddyd

a gwybodaeth arbenigol sy'n cwmpasu'r tirlun academaidd a phêl-droed


Côd UCAS: 6MOQ

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Noder bod yr wybodaeth hon yn gyfredol ac yn gywir ac yn disodli'r wybodaeth ym mhrosbectws 2018.

Mae’r radd Hyfforddi Pêl-droed a’r Arbenigwr Perfformiad yn rhaglen arloesol sy’n cyfuno gwobrau hyfforddi pêl-droed mewn cwrs academaidd.

Cynlluniwyd y radd mewn partneriaeth â Chymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW) i baratoi myfyrwyr sy’n dymuno gweithio fel hyfforddwr neu arbenigwr perfformiad (Ffisiolegydd, Seicolegydd, Dadansoddwr Perfformiad neu Swyddog Datblygu) ym maes pêl-droed. Bydd myfyrwyr ar y rhaglen yn datblygu sgiliau hyfforddi ymarferol yn ogystal a datblygu dealltwriaeth o’r defnydd o wyddor chwaraeon (ffisioleg, seicoleg, dadansoddi perfformiad) a chyd-destun cymdeithasol y gêm.

Bydd myfyrwyr ar y rhaglen yn gweithio tuag at drwyddedau hyfforddi Lefel 2 (UEFA C) a Lefel 3 (UEFA B) Cymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW). Bydd myfyrwyr sy’n cwblhau’r rhaglen yn datblygu sgiliau i weithio gyda thimau pêl-droed ieuenctid ac uwch ar lefel perfformiad uchel.

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs yma fel gradd sylfaen BSc (Anrh) Hyfforddi Pêl-droed a’r Arbenigwr Perfformiad (pedair blynedd gan gynnwys Blwyddyn Sylfaen) Cod UCAS: 6M0P 

 

367 x 83

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top