Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Celfyddyd Gain

MFA
Celfyddyd Gain

cyntaf

yng Nghymru am foddhad cyffredinol


teithiwch

astudiwch dramor gyda'r rhaglen Erasmus


gofod stiwdio

o ansawdd uchel mewn ysgol celf draddodiadol


Côd UCAS: F2J5

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 120

Hyd y Cwrs: 4 blynedd (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Cymerwch y cyfle hwn i fynd â'ch datblygiad artistig i lefel uwch fydd yn eich galluogi i ddod yn arbenigwr yn y maes hwn. Byddwch chi'n dysgu sut i fod yn ddatryswr problemau creadigol, gyda phwyslais yn cael ei roi ar ddatblygu'ch arddull eich hunan. Cewch eich annog i herio syniadau, cymryd risgiau a chymryd camau arloesol yn eich gwaith.

 

Mae'r rhaglen bedair blynedd hon yn rhoi'r cyfle ichi gael cymhwyster ar lefel meistr fydd yn eich galluogi i ddyfnhau'ch sgiliau ymarferol a hefyd cael cyfleoedd i weithio ar ddarnau proffesiynol o waith, comisynau ac arddangosiadau.

 

Mae camau diweddarach y cwrs yn cynnwys ymgysylltu proffesiynol a chyfleoedd i gael profiad diwydiannol, a fydd yn eich helpu i sefydlu'ch gyrfa a pharatoi at ddilyn rhaglen ddoethurol.

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top