GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

MFA Celfyddyd Gain

Celfyddyd Gain

cyntaf

yng Nghymru am foddhad cyffredinol


teithiwch

astudiwch dramor gyda'r rhaglen Erasmus


gofod stiwdio

o ansawdd uchel mewn ysgol celf draddodiadol


Côd UCAS: F2J5

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 120

Hyd y Cwrs: 4 blynedd (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Cymerwch y cyfle hwn i fynd â'ch datblygiad artistig i lefel uwch fydd yn eich galluogi i ddod yn arbenigwr yn y maes hwn. Byddwch chi'n dysgu sut i fod yn ddatryswr problemau creadigol, gyda phwyslais yn cael ei roi ar ddatblygu'ch arddull eich hunan. Cewch eich annog i herio syniadau, cymryd risgiau a chymryd camau arloesol yn eich gwaith.

 

Mae'r rhaglen bedair blynedd hon yn rhoi'r cyfle ichi gael cymhwyster ar lefel meistr fydd yn eich galluogi i ddyfnhau'ch sgiliau ymarferol a hefyd cael cyfleoedd i weithio ar ddarnau proffesiynol o waith, comisynau ac arddangosiadau.

 

Mae camau diweddarach y cwrs yn cynnwys ymgysylltu proffesiynol a chyfleoedd i gael profiad diwydiannol, a fydd yn eich helpu i sefydlu'ch gyrfa a pharatoi at ddilyn rhaglen ddoethurol.

 

367 x 83


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top