Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Celfyddyd Gain

MFA
Celfyddyd Gain

Côd UCAS
F2J5
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
120
Hyd y Cwrs
4 blynedd (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Cymerwch y cyfle hwn i fynd â'ch datblygiad artistig i lefel uwch fydd yn eich galluogi i ddod yn arbenigwr yn y maes hwn. Byddwch chi'n dysgu sut i fod yn ddatryswr problemau creadigol, gyda phwyslais yn cael ei roi ar ddatblygu'ch arddull eich hunan. Cewch eich annog i herio syniadau, cymryd risgiau a chymryd camau arloesol yn eich gwaith.

 

Mae'r rhaglen bedair blynedd hon yn rhoi'r cyfle ichi gael cymhwyster ar lefel meistr fydd yn eich galluogi i ddyfnhau'ch sgiliau ymarferol a hefyd cael cyfleoedd i weithio ar ddarnau proffesiynol o waith, comisynau ac arddangosiadau.

 

Mae camau diweddarach y cwrs yn cynnwys ymgysylltu proffesiynol a chyfleoedd i gael profiad diwydiannol, a fydd yn eich helpu i sefydlu'ch gyrfa a pharatoi at ddilyn rhaglen ddoethurol.

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top