Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Celfyddyd Gain

BA (Anrh)
Celfyddyd Gain

cyntaf

yng Nghymru am foddhad cyffredinol*


teithiwch

astudiwch dramor gyda'r rhaglen Erasmus


Gofod stiwdio

o ansawdd uchel mewn ysgol celf draddodiadol


Côd UCAS: W000

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Cewch archwilio lluniadu, arlunio, cerflunio, gosod, cyfryngau digidol fideo a lensa gwneud printiau ac wedyn cymryd y cyfle i arbenigo, cyfuno meysydd neu i barhau i fod yn eang eich diddordebau. Byddwch yn gallu datblygu'n artist annibynnol creadigol gyda chyfleoedd i ymgymryd â gwaith wedi'i gomisynu, arddansog eich gwaith mewn arddangosiadau a cystadlu mewn cystadleuaethau.

 

Byddwch yn datblgu'ch dawn artistig eich hunan a dysgu sut i ddefnyddio sgiliau'n greadigol a dewis deunyddiau i fynegi'ch syniadau. Bydd ein stiwdios yn eich galluogi i brofi syniadau a dysgu nid yn unig drwy wneud, ond hefyd drwy broses o osod, ail-osod ac ailgyflunio'ch gwaith.

 

Edrychwch ar y gwaith a gynhyrchwyd gan y myfyrwyr ar gyfer eu sioe gradd blwyddyn olaf.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen BA (Anrh) Celfyddydau Cain (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen Cod UCAS: W100

 

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael fel gradd mestr integredig MFA Celfyddyd Gain.

 

367 x 83

 

 

 

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top