GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Celfyddyd Gain

Celfyddyd Gain

cyntaf

yng Nghymru am foddhad cyffredinol*


teithiwch

astudiwch dramor gyda'r rhaglen Erasmus


Gofod stiwdio

o ansawdd uchel mewn ysgol celf draddodiadol


Côd UCAS: W000

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Cewch archwilio lluniadu, arlunio, cerflunio, gosod, cyfryngau digidol fideo a lensa gwneud printiau ac wedyn cymryd y cyfle i arbenigo, cyfuno meysydd neu i barhau i fod yn eang eich diddordebau. Byddwch yn gallu datblygu'n artist annibynnol creadigol gyda chyfleoedd i ymgymryd â gwaith wedi'i gomisynu, arddansog eich gwaith mewn arddangosiadau a cystadlu mewn cystadleuaethau.

 

Byddwch yn datblgu'ch dawn artistig eich hunan a dysgu sut i ddefnyddio sgiliau'n greadigol a dewis deunyddiau i fynegi'ch syniadau. Bydd ein stiwdios yn eich galluogi i brofi syniadau a dysgu nid yn unig drwy wneud, ond hefyd drwy broses o osod, ail-osod ac ailgyflunio'ch gwaith.

 

Edrychwch ar y gwaith a gynhyrchwyd gan y myfyrwyr ar gyfer eu sioe gradd blwyddyn olaf.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen BA (Anrh) Celfyddyd Gain (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen Cod UCAS: W100

 

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael fel gradd mestr integredig MFA Celfyddyd Gain.

 

367 x 83

 

 

 


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top