Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Rheoli Technoleg Ariannol

BSc (Anrh)
Rheoli Technoleg Ariannol

Cod UCAS
N1DM
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
112
Hyd y Cwrs
3 BL (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Pam dewis y cwrs hwn?

Ein rhaglen BSc (Anrh) Rheoli Technoleg Ariannol yw'r rhaglen Technoleg Ariannol israddedig gyntaf erioed yn y DU - sy'n rhoi'r cyfle ichi arwain y ffordd yn y diwydiant cyffrous hwn.

 

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf byddwch yn dabtlygu sylfaen ragorol mewn egwyddorion busnes cyffredinol fydd yn eich helpu i adfyfyrio ar rôl technoleg a chyllid ym mhob maes busnes. Bydd yr ail a'r drydedd flwyddyn o'r cwrs yn datblygu'ch sgiliau technoleg ariannol mewn meysydd megis marchnadoedd byd-eang, strategaethau buddsoddi, trethi, risg gorfforaethol, rheoli perfformiad, arloesi a chynaliadwyedd.

 

Mae'r radd yn cael ei chefnogi gan ein grŵp llywio rhagorol i sicrhau bod y rhaglen yn bodloni anghenion y farchnad a thueddiadau rhyngwladol. Mae aelodau o'r grŵp llywio yn cynnwys partneriaid academaidd a masnachol. Maent yn dod o gefndiroedd Uwch Is-Lywyddion cwmnïau buddsoddi byd-eang, Rheolwr cwmni Fortune 500, cwmni recriwtio rhyngwladol ac ysgolheigion gweithredol o 100 o brifysgolion gorau'r byd.

 

367 x 83

rise of 24 places

Cwrdd a'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top