GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Rheoli Technoleg Ariannol

Rheoli Technoleg Ariannol

arcrededig

gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig


Cyntaf yn y DU

Y radd Technoleg Ariannol gyntaf o'i math


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: N1DM

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Ein rhaglen BSc (Anrh) Rheoli Technoleg Ariannol yw'r rhaglen Technoleg Ariannol israddedig gyntaf erioed yn y DU - sy'n rhoi'r cyfle ichi arwain y ffordd yn y diwydiant cyffrous hwn.

 

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf byddwch yn dabtlygu sylfaen ragorol mewn egwyddorion busnes cyffredinol fydd yn eich helpu i adfyfyrio ar rôl technoleg a chyllid ym mhob maes busnes. Bydd yr ail a'r drydedd flwyddyn o'r cwrs yn datblygu'ch sgiliau technoleg ariannol mewn meysydd megis marchnadoedd byd-eang, strategaethau buddsoddi, trethi, risg gorfforaethol, rheoli perfformiad, arloesi a chynaliadwyedd.

 

Mae'r radd yn cael ei chefnogi gan ein grŵp llywio rhagorol i sicrhau bod y rhaglen yn bodloni anghenion y farchnad a thueddiadau rhyngwladol. Mae aelodau o'r grŵp llywio yn cynnwys partneriaid academaidd a masnachol. Maent yn dod o gefndiroedd Uwch Is-Lywyddion cwmnïau buddsoddi byd-eang, Rheolwr cwmni Fortune 500, cwmni recriwtio rhyngwladol ac ysgolheigion gweithredol o 100 o brifysgolion gorau'r byd.

 

367 x 83 ‌

Chartered-Management-Institue-HE-Partner-Logo

sgwrs nawr
Top