GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Rheoli Technoleg Ariannol

Rheoli Technoleg Ariannol

arcrededig

gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig


Cyntaf yn y DU

Y radd Technoleg Ariannol gyntaf o'i math


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: N1DM

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Ein rhaglen BSc (Anrh) Rheoli Technoleg Ariannol yw'r rhaglen Technoleg Ariannol israddedig gyntaf erioed yn y DU - sy'n rhoi'r cyfle ichi arwain y ffordd yn y diwydiant cyffrous hwn.

 

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf byddwch yn dabtlygu sylfaen ragorol mewn egwyddorion busnes cyffredinol fydd yn eich helpu i adfyfyrio ar rôl technoleg a chyllid ym mhob maes busnes. Bydd yr ail a'r drydedd flwyddyn o'r cwrs yn datblygu'ch sgiliau technoleg ariannol mewn meysydd megis marchnadoedd byd-eang, strategaethau buddsoddi, trethi, risg gorfforaethol, rheoli perfformiad, arloesi a chynaliadwyedd.

 

Mae'r radd yn cael ei chefnogi gan ein grŵp llywio rhagorol i sicrhau bod y rhaglen yn bodloni anghenion y farchnad a thueddiadau rhyngwladol. Mae aelodau o'r grŵp llywio yn cynnwys partneriaid academaidd a masnachol. Maent yn dod o gefndiroedd Uwch Is-Lywyddion cwmnïau buddsoddi byd-eang, Rheolwr cwmni Fortune 500, cwmni recriwtio rhyngwladol ac ysgolheigion gweithredol o 100 o brifysgolion gorau'r byd.

 

367 x 83 ‌

Chartered-Management-Institue-HE-Partner-Logo

CWRDD Â'R STAFF


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top