Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Ffilm a Ffotograffiaeth

MDes
Ffilm a Ffotograffiaeth

Côd UCAS
43J1
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
120
Hyd y Cwrs
4 blynedd (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Yn y sector deinamig cystadleuol hwn bydd ein cwrs MDes Ffilm a Ffotograffiaeth yn rhoi mantais i chi.

 

Yn cwmpasu'r ystod lawn o greadigrwydd delweddau llonydd a symudol, byddwch yn datblygu profiad yn y sgiliau technegol fydd yn eich helpu i symud ymlaen yn yr yrfa hon gan gynnwys gwaith lleoliad a stiwdio ar gyfer drama, dogfen, hysbysebu, cyfryngau cerddorol, tirlun, darlun, symudiad, delweddau digidol a phynciau cysylltiedig eraill megis sgrîn werdd, effeithiau gweledol, technegau cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu.

 

Yn ystod y cwrs byddwch yn cael cyfleoedd i ymgymryd â briffiau 'byw' ac i weithio ar y cyd fydd yn eich galluogi i ddysgu sut i ymaddasu i wahanol ffyrdd o weithio ac i gyfuno eich gwybodaeth i ddatrys problemau a mynegi eich syniadau.

Gallwch hefyd ddysgu'r pwnc hwn fel BA (Anrh)  Dylunio: Ffilm a Ffotograffiaeth

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top