GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

MDes Ffilm a Ffotograffiaeth

Ffilm a Ffotograffiaeth

cyfleusterau cyfoes

ar y campws gan gynnwys stiwdio ffotograffig


ymysg y 10 codwr

mwyaf yn y Guardian University Guide 2019


teithiwch

cyfleoedd i astudio dramor


Côd UCAS: 43J1

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 120

Hyd y Cwrs: 4 blynedd (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Yn y sector deinamig cystadleuol hwn bydd ein cwrs MDes Ffilm a Ffotograffiaeth yn rhoi mantais i chi.

Yn ôl Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr, mae'r cwrs yn gyntaf yng Nghymru a degfed yn y DU am foddhad cyffredinol ym maes Cinemateg a Ffotograffiaeth (Dadansoddiad PGW o ddata NSS 2019 sydd heb ei gyhoeddi).

Yn cwmpasu'r ystod lawn o greadigrwydd delweddau llonydd a symudol, byddwch yn datblygu profiad yn y sgiliau technegol fydd yn eich helpu i symud ymlaen yn yr yrfa hon gan gynnwys gwaith lleoliad a stiwdio ar gyfer drama, dogfen, hysbysebu, cyfryngau cerddorol, tirlun, darlun, symudiad, delweddau digidol a phynciau cysylltiedig eraill megis sgrîn werdd, effeithiau gweledol, technegau cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu.

 

Yn ystod y cwrs byddwch yn cael cyfleoedd i ymgymryd â briffiau 'byw' ac i weithio ar y cyd fydd yn eich galluogi i ddysgu sut i ymaddasu i wahanol ffyrdd o weithio ac i gyfuno eich gwybodaeth i ddatrys problemau a mynegi eich syniadau.

Gallwch hefyd ddysgu'r pwnc hwn fel BA (Anrh)  Dylunio: Ffilm a Ffotograffiaeth

 

367 x 83


CWRDD Â'R STAFF


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top