GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BSc (Anrh) Ffisiotherapi

Ffisiotherapi

1000

awr glinigol ar leoliadau drwy gydol y radd


ffocws

Rhaglen carfan fach gyda ffocws cryf ar ddysgwyr


achrededig

gan Gyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal a'r Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi 


Côd UCAS: PT19

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 120

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Hoffech chwarae rôl allweddol mewn galluogi pobl i wella'u hiechyd, lles ac ansawdd bywyd? Efallai mai'n rhaglen BSc (Anrh) Ffisiotherapi yw'r cwrs perffaith i chi.

Mae'r cwrs yn eich cyfarparu gyda'r wybodaeth a sgiliau mae angen ar ffisiotherapyddion i:

  • weithio gyda phobl i adnabod a mwynhau eu gallu i symud a gweithredu
  • weithio gyda phobl i hyrwyddo cynnal ac adnewyddu lles corfforol, cymdeithasol a seicolegol
  • gwneud diagnosis ar a thrin amrywiaeth o broblemau clinigol

Bydd myfyrwyr yn:

  • cael eu dysgu gan staff medrus sy'n ffisiotherapyddion cofrestredig gyda diddordebau clinigol
  • cael mynediad at sesiynau ar y cyd gyda myfyrwyr eraill iechyd a gofal cymdeithasol yn y brifysgol gyda dysgu ar y cyd gyda myfyrwyr therapi galwedigaethol
  • datblygu sgiliau datrys problem
  • datblygu'n broffesiynol a phersonol dros y cwrs gan fuddio o 1000 awr glinigol ar leoliad ac astudiaeth academaidd

Wedi cwblhau'r rhaglen byddwch yn gymwys i wneud cais ar gyfer cofrestriad cychwynnol gyda Chyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) ac ar gyfer aelodaeth lawn Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi.

 

Beth am fynychu un o’n sesiynau dosbarth meistr i ddarganfod mwy am y cwrs a chwrdd â’n darlithwyr? 

 

Mae ceisiadau ar gyfer mis Medi 2021 bellach wedi cau. Gwnewch gais am fynediad yn 2022 pan fydd ceisiadau'n ailagor. 

CSP logo
hcpc logo
tef arian
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top