GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Ffisiotherapi

Ffisiotherapi

1000

awr glinigol ar leoliadau drwy gydol y radd


ffocws

Rhaglen carfan fach gyda ffocws cryf ar ddysgwyr


achrededig

gan Gyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal a'r Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi 


Côd UCAS: PT19

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: 120

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Hoffech chwarae rôl allweddol mewn galluogi pobl i wella'u hiechyd, lles ac ansawdd bywyd? Efallai mai'n rhaglen BSc (Anrh) Ffisiotherapi yw'r cwrs perffaith i chi.

Mae'r cwrs yn eich cyfarparu gyda'r wybodaeth a sgiliau mae angen ar ffisiotherapyddion i:

  • weithio gyda phobl i adnabod a mwynhau eu gallu i symud a gweithredu
  • weithio gyda phobl i hyrwyddo cynnal ac adnewyddu lles corfforol, cymdeithasol a seicolegol
  • gwneud diagnosis ar a thrin amrywiaeth o broblemau clinigol

Bydd myfyrwyr yn:

  • cael eu dysgu gan staff medrus sy'n ffisiotherapyddion cofrestredig gyda diddordebau clinigol
  • cael mynediad at sesiynau ar y cyd gyda myfyrwyr eraill iechyd a gofal cymdeithasol yn y brifysgol gyda dysgu ar y cyd gyda myfyrwyr therapi galwedigaethol
  • datblygu sgiliau datrys problem
  • datblygu'n broffesiynol a phersonol dros y cwrs gan fuddio o 1000 awr glinigol ar leoliad ac astudiaeth academaidd

Wedi cwblhau'r rhaglen byddwch yn gymwys i wneud cais ar gyfer cofrestriad cychwynnol gyda Chyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) ac ar gyfer aelodaeth lawn Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi.

 

Mae ceisiadau ar gyfer mis Medi 2020 bellach wedi cau. Gwnewch gais am fynediad yn 2021 pan fydd ceisiadau'n ailagor.

CSP logo
hcpc logo
tef arian

Clirio
Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top