GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

FdSc Ymddygiad Anifeiliaid, Lles a Chadwraeth Cymhwysol

Ymddygiad Anifeiliaid, Lles a Chadwraeth Cymhwysol

2il yn y DU

Complete University Guide 2020*


1af yn y DU

yn Arolwg Cendlaethol o Fyfyrwyr*


Diwydiant

cysylltiadau, ymweliadau a chyfleoedd


Côd UCAS: D300

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 2 Fl (LlA) 3 Bl (RhA)

Cod y Sefydliad: Côd y Sefydliad

Lleoliad: Llaneurgain

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae'r diwydiant gofal anifeiliaid bellach werth £1 biliwn i economi'r DU gyda 13,000 o fusnesau ac elusennau anifeiliaid, sŵau, sefydliadau cadwraeth, parciau bywyd gwyllt ac atyniadau anifeiliaid i ymwelwyr.


Daeth y maes pwnc yn gyntaf yn y DU am foddhad cyffredinol a chymuned dysgu yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2019 (dadansoddiad PGW o ddata NSS sydd heb gael ei gyhoeddi) yn ail yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr yn y Complete University Guide 2020. Os ydych yn angerddol am anifeiliaid does dim amser gwell i baratoi ar gyfer eich gyrfa ddelfrydol gyda'n cwrs sydd yn cwmpasu ymddygiad, moeseg a lles anifeiliaid.

Bydd myfyrwyr yn:

  • astudio gwyddoniaeth sŵolegol, hwsmonaeth anifeiliaid, dysgu a hyfforddi anifeiliaid a sgiliau arolwg ar gyfer cadwraeth
  • cymryd rhan mewn lleoliadau gwaith i ddatblygu sgiliau ymarferol ac arddangos y sgiliau maent wedi eu hennill
  • cael mynediad i anifeiliaid domestig ac egsotig ar ein Campws Llaneurgain
  • mwynhau ymweliadau i elusennau anifeiliaid, canolfannau bywyd gwyllt a lleoliadau eraill yn gysylltiedig â'r diwydiant.

 

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn gyda  dros dair blynedd. Cod UCAS:85D4

367 x 83


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top