GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BA (Anrh) Astudiaethau Teuluoedd a Phlentyndod

Astudiaethau Teuluoedd a Phlentyndod

lleoliadau

gwaith ar gael


cefnogaeth

gan dîm y rhaglen a'r system diwtorial academaidd


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: X162

BL Mynediad: 2022

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 5 ML (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r gymuned, plant a theuluoedd wrth graidd y cwrs yma. Gydag astudiaeth academaidd a phrofiad gwaith mewn amrywiaeth o leoliadau cymunedol, byddwch yn cael dealltwriaeth ragorol o faterion sy’n ymwneud â phlant, pobl ifanc a theuluoedd a’u datblygiad cyfannol.

 

Gan dynnu ar amrywiaeth eang o ddisgyblaethau, gan gynnwys cymdeithaseg, seicoleg, athroniaeth, addysg, iechyd y cyhoedd a hawliau dynol, mae'r cwrs yn edrych ar y ddynameg newidiol mewn plentyndod, teuluoedd a chymunedau, gan arfogi graddedigion sfeirniadol wybodus â sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer cyflogaeth mewn ystod o sectorau. Mae hefyd yn cynnig llwybr arall i faes addysgu.

 

Gallwch hefyd dewis astudio'r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen BA (Anrh) Astudiaethau Teuluoedd a Phlentyndod (4 blyned gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Cod UCAS: 14L1

 

367 x 83

 

Cwrdd â'r Staff


Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top