Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Gwyddor a Rheoli Lles Ceffylau

BSc
Gwyddor a Rheoli Lles Ceffylau

hyfforddiant

ar gyfer arholiadau Cymdeithas Ceffylau Prydain


£100

tuag at arholiadau ceffylau galwedigaethol


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: D422

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 5 ML (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Llaneurgain

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae dros £4 biliwn yn cael ei wario ar farchogyddiaeth bob blwyddyn ac mae'r berthynas rhwng ceffyl a bod dynol yn ganolog i ddatblygiad y diwydiant marchogaeth. Mae'r cwrs unigryw hwn yn cyfuno gwyddor ceffylau gyda rheolaeth lles ac mae'n cwmpasu meysydd ymddygiad a gwybyddiaeth ceffylau, gwyddoniaeth biofilfeddygaeth, dysgu ceffylau, iechyd ac atgenhedlu ceffylau, ac addasu ymddygiad anifeiliaid.

 

Cynhelir y cwrs ar ein campws gwledig Llaneurgain, bydd gennych fynediad i gyfleusterau marchogaeth ymarferol ardderchog a gymeradwyir gan Gymdeithas Ceffylau Prydain (BHS) sy'n cynnwys stablau, ystafell harneisiau, ystafell fwyd, arenâu dan do ac awyr agored, dau gae mawr a badog ar gyfer pori a marchogaeth. Mae yna hefyd gwrs traws gwlad gerllaw.

 

Mae profiad ymarferol yn cael ei ddatblygu yn ogystal trwy gyfrwng lleoliadau gwaith ac ymweliadau ag ysgolion marchogaeth, elusennau lles ceffylau, meddygfeydd milfeddygol, ymddygiadwyr a'r heddlu marchogol.

 


Darperir hyfforddiant am ddim ar gyfer arholiadau Cymdeithas Ceffylau Prydain ochr yn ochr â'r radd, ynghyd â £100 tuag at arholiad ceffylau galwedigaethol o'ch ddewis.

367 x 83

 

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top