Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol & Saesneg

BA (Anrh)
Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol & Saesneg

cyntaf

yng Nghymru am foddhad cyffredinol*


cyntaf

yng Nghymru am foddhad addysgu


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: QV31

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Rhennwch eich astudiaethau rhwng y ddau bwnc hyn sy'n cyd-fynd yn wych â'i gilydd. Os ydych yn mwynhau ymchwilio i'r gorffennol yn ogystal â darllen a thrafod llyfrau a syniadau, dyma'r cyfuniad delfrydol ichi.

Cewch astudio themâu o'r Oesoedd Canol yng Nghymru, Prydain ac Ewrop hyd at y Dadeni a Hanes y cyfnod modern yr un pryd ag astudio Saesneg. Gallwch gyfuno'ch dadansoddiad o'r bydoedd sy'n cael eu creu mewn ffuglen ag ymchwilio i'r realiti cymdeithasol a gwleidyddol a'u cynhyrchodd.

Bydd y ddau bwnc yn eich helpu i ddod yn feirniad, yn feddyliwr dadansoddol ac yn ysgrifennwr medrus ac yn agor ystod eang o gyfleoedd gyrfaol ichi.

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top