Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Saesneg a Hanes

BA (Anrh)
Saesneg a Hanes

Côd UCAS
QV31
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
112
Hyd y Cwrs
3 BL (LlA)
6 BL (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Pam dewis y cwrs hwn?

Rhennwch eich astudiaethau rhwng y ddau bwnc hyn sy'n cyd-fynd yn wych â'i gilydd. Os ydych yn mwynhau ymchwilio i'r gorffennol yn ogystal â darllen a thrafod llyfrau a syniadau, dyma'r cyfuniad delfrydol ichi.

Cewch astudio themâu o'r Oesoedd Canol yng Nghymru, Prydain ac Ewrop hyd at y Dadeni a Hanes y cyfnod modern yr un pryd ag astudio Saesneg. Gallwch gyfuno'ch dadansoddiad o'r bydoedd sy'n cael eu creu mewn ffuglen ag ymchwilio i'r realiti cymdeithasol a gwleidyddol a'u cynhyrchodd.

Bydd y ddau bwnc yn eich helpu i ddod yn feirniad, yn feddyliwr dadansoddol ac yn ysgrifennwr medrus ac yn agor ystod eang o gyfleoedd gyrfaol ichi.

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top