GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BA (Anrh) Ysgrifennu Creadigol a Saesneg

Ysgrifennu Creadigol a Saesneg

Cyntaf

yng Nghymru am foddhad cyffredinol*


cyntaf

yng Nghymru am foddhad addysgu*


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Mewn Addysgu


Côd UCAS: WQ83

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'n radd BA Anrh Ysgrifennu Creadigol a Saesneg yn darparu myfyrwyr gyda'r cyfle i astudio sawl genre ac arddull o destunau llenyddol o fewn ystod eang o gyfnodau hanesyddol er mwyn rhoi dealltwriaeth i chi o sut mae llenyddiaeth yn gynnyrch diwylliant a'r ffordd y mae wedi datblygu dros amser.

 

Bydd y rhaglen yn:

  • eich darparu gyda phrofiad o ymarfer ysgrifennu yn ogystal ag ymgysylltiad gyda'r broses o gynhyrchiad testunol a ymgymerwyd gan ysgrifenwyr.
  • eich cyfarparu gyda sgiliau angenrheidiol, cymwysterau a phrofiad i gychwyn gyrfa mewn ystod eang o broffesiynau

 

Bydd myfyrwyr yn:

  • ennill gwybodaeth o agweddau damcaniaethol beirniadol gyda sgiliau meddwl yn ddadansoddol
  • dysgu bod cyfansoddiad yn gysylltiedig â drafftio, golygu a gloywi a bydd y gwaith rydych yn ei wneud un arwain at gwblhad a gwerthusiad cynnyrch gorffenedig
  • datblygu a dangos sgiliau dadansoddol drwy'r ffurf traethawd ac eich ymarfer eich hun
  • datblygu dealltwriaeth dda o ymarfer diwydiant a buddio o femorandwm cytundeb Glyndŵr gyda Llenyddiaeth Cymru.

 

 

367 x 83

CWRDD Â'R STAFF


Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top