Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

BA (Anrh)
Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Côd UCAS: WQ83

BL Mynediad: 2018 2019

Tariff UCAS: 240 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Os yw eich hoffter o Saesneg yn gyfartal rhwng ysgrifennu a darllen, gallwch rannu eich amser rhwng y ddau bwnc cyflenwol yma.


Yn ogystal ag astudio hanes rhyfeddol ac amrywiol llenyddiaeth o Brydain ac o bob cwr o’r byd, byddwch yn dysgu sut i ysgrifennu yn greadigol i blant ac oedolion mewn amrywiaeth o genres megis nofelau ditectif a ias a chyffro, ffuglen hanesyddol a llyfrau plant.

Mae gan y tîm Saesneg/Ysgrifennu Creadigol gymhareb staff-myfyrwyr da, sy'n ein galluogi i gael grwpiau bach a chymorth unigol rhagorol. Mae tîm yr Adran Saesneg yn darparu amgylchedd a fydd yn eich annog i wireddu'ch potensial a chyflawni eich uchelgeisiau. Mae'r llyfrgell Goldstein sydd newydd gael ei sefydlu yn archif ar y campws sy'n gallu darparu adnodd gwerthfawr ar gyfer ymchwil.

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top