Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Saesneg

BA (Anrh)
Saesneg

Côd UCAS
Q300
BL Mynediad
2018
Tariff UCAS
112
Hyd y Cwrs
3 BL (LlA)
6 BL (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Pam dewis y cwrs hwn?

Os ydych hi'n mwynhau darllen, ysgrifennu a mynegi'ch syniadau a'ch barn am lyfrau a syniadau, dyma'r cwrs ichi.


Byddwch yn datblygu gwerthfawrogiad eang o lenyddiaeth Saesneg, ymwneud â syniadau beirniadol sy'n ysgogi'r meddwl ac yn cael dealltwriaeth lawn o'r cyd-destun cymdeithasol, gwleidyddol a diwylliannol ysgrifennu.

Mae gan yr adran Saesneg gymhareb staff-myfyrwyr da, sy'n ein galluogi i gael grwpiau bach a chymorth unigol rhagorol. Mae tîm yr Adran Saesneg yn darparu amgylchedd a fydd yn eich annog i wireddu'ch potensial a chyflawni eich uchelgeisiau. Mae'r llyfrgell Goldstein sydd newydd gael ei sefydlu yn archif ar y campws sy'n gallu darparu adnodd gwerthfawr ar gyfer ymchwil.

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top