Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Peirianneg Drydanol ac Electronig

BEng (Hons)
Peirianneg Drydanol ac Electronig

Côd UCAS: H600

BL Mynediad: 2018 2019

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 5 ML (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae ehangiad cyflym parhaus technoleg yn galw am beirianwyr electronig a thrydanol cymwys a medrus. Bydd astudio peirianneg drydanol ac electronig yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd cyffrous, gan eich arfogi â sgiliau peirianneg technegol yn ogystal ag arbenigedd mewn technoleg, cyfathrebu a dylunio.

Byddwn yn eich hyfforddi mewn mwy na dwsin pecyn meddalwedd o safon diwydiant ac yn rhoi mynediad i chi i offer peirianegol safon diwydiant yn ein labordai CAD​​, electroneg a pheirianneg.

Mae gan electroneg o hyd ddylanwad mawr ar bob agwedd o’n bywydau bob dydd. Mae peirianwyr trydanol ac electronig yn hanfodol i reolaeth a datblygiad eitemau domestig bob dydd –Tteledu, radio, nwyddau gwyn, dyfeisiau technoleg ‘gwyrdd’ newydd – yn ogystal â dyfeisiau arbenigol ym maes diwydiant.


Byddwch yn ymchwilio i theori peirianneg drydanol ac electronig ac yna’n cymhwyso eich dysgu i ymarfer, gan ddatblygu sgiliau mewn CAD, rheolaeth busnes a rheolaeth prosiect cymwysiadau cyfrifiadurol.  Mae’r pynciau arbenigol y byddwch yn eu hastudio yn cynnwys electroneg analog a digidol, cynllunio meddalwedd, prosesu signalau digidol, peirianneg rheoli, microbroseswyr, systemau radio a systemau rheoli diwydiannol.

 

367 x 83

 

iet engineering accreditation

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top