GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BEng (Anrhydedd) Peirianneg Drydanol ac Electronig*

Peirianneg Drydanol ac Electronig*

cysylltiadau

cryf gyda diwydiant


canolfan

cefnogaeth mewn mathemateg


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: H600

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

• Mae Peirianneg Trydanol ac Electronig ar flaen y gad o ran technolegau newydd mewn nifer o ddiwydiannau gan gynnwys trafnidiaeth, ynni adnewyddadwy, gofal iechyd, cyfathrebu, adeiladu, awyrofod a roboteg.
• Mae peirianwyr trydanol ac electronig yn gweithio ar flaen y gad ym maes technoleg ymarferol, gan wella'r dyfeisiau a'r systemau a ddefnyddiwn bob dydd. O systemau ynni'r haul i ffonau symudol, rydym yn arloesi i ddiwallu anghenion cyfathrebu, technoleg ac ynni cymdeithas.
• Byddwch yn datblygu'r sgiliau y ceisir llawer iawn amdanynt mewn byd lle mae marchnadoedd swyddi graddedig yn anrhagweladwy ac yn anodd. Wrth i'r sector technoleg ehangu'n gyflym, mae'r galw i'r rhai sy'n gallu creu, deall a newid systemau trydanol wedi codi'n unol â hynny.
• Ar hyn o bryd mae llawer o gyfleoedd gwaith cyffrous ym maes peirianneg drydanol ac electronig. Chwiliwch am "swyddi peirianneg electronig trydanol" mewn unrhyw beiriant chwilio a byddwch yn synnu at faint o gyfleoedd sydd ar gael ar hyn o bryd ym maes Peirianneg Trydanol ac Electronig.
• I wneud cais am y cwrs hwn ewch i wefan Prifysgol Glyndŵr.

 

*Yn amodol ar ail-achredu 

 

367 x 83

 

engineering-council-accredited-degree-logo

CWRDD Â'R STAFF


Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top