GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

BEng (Anrhydedd) Peirianneg Drydanol ac Electronig*

Peirianneg Drydanol ac Electronig*

cysylltiadau

cryf gyda diwydiant


canolfan

cefnogaeth mewn mathemateg


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: H600

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae ehangiad cyflym parhaus technoleg yn galw am beirianwyr electronig a thrydanol cymwys a medrus. Bydd astudio peirianneg drydanol ac electronig yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd cyffrous, gan eich arfogi â sgiliau peirianneg technegol yn ogystal ag arbenigedd mewn technoleg, cyfathrebu a dylunio.

 

Ar y radd ymarferol hon, byddwch yn defnyddio ein cyfleusterau uwch ar y safle i'ch helpu i baratoi ar gyfer gofynion gweithio yn y diwydiant hwn.

 

Gan ddefnyddio ein labordai dylunio â chymorth cyfrifiadur (CAD), electroneg a pheirianneg, cewch eich hyfforddi mewn pecynnau meddalwedd safonol y diwydiant er mwyn darparu'r holl sgiliau technegol fydd eu hangen arnoch.

 

Byddwch yn ymchwilio i ddamcaniaeth peirianneg drydanol ac electronig ac yna'n rhoi eich dysgu ar waith, gan ddatblygu sgiliau mewn CAS, cymwysiadau cyfrifiadurol, rheoli busnes a rheoli prosiectau.

 

Mae’r pynciau arbenigol y byddwch yn eu hastudio yn cynnwys electroneg analog a digidol, cynllunio meddalwedd, prosesu signalau digidol, peirianneg rheoli, microbroseswyr, systemau radio a systemau rheoli diwydiannol.

 

*Yn amodol ar ail-achredu 

 

367 x 83

 

engineering-council-accredited-degree-logo

CWRDD Â'R STAFF


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top