GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BA (Anrh) Astudiaethau Addysg a Phlentyndod

Astudiaethau Addysg a Phlentyndod

lleoliadau

gwaith ar gael pob blwyddyn o'r cwrs


cefnogaeth

gan y system tiwtorial academaidd


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: X310

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r radd boblogaidd hon yn ddelfrydol i'r rhai sydd â diddordeb mewn gweithio gyda phlant a phobl ifanc mewn lleoliadau anffurfiol a ffurfiol.

Mae'r cwrs:

  • â hanes hir o ddarparu llwybr uchel ei barch, llwyddiannus ac amgen i addysgu cynradd prif ffrwd trwy Dystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR - Addysg Gynradd) neu gymhwyster ôl-orfodol (PcET - Addysg i Oedolion ac Addysg Bellach
  • yn cadw'ch opsiynau yn agored ar gyfer ystod o gyfleoedd gyrfa eraill yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc
  • yn bennaf ar gyfer gweithio â phlant rhwng 3-13 mlwydd oed
  • yn cyfuno astudiaeth academaidd a phrofiad gwaith
  • yn tynnu ar safbwyntiau damcaniaethol o ystod eang o ddisgyblaethau, gan gynnwys: addysg, cymdeithaseg, seicoleg, athroniaeth, iechyd a lles/cyfiawnder cymdeithasol
  • yn ystyried polisïau, prosesau a safbwyntiau addysgol, sy'n ymwneud â gofynion statudol cwricwla'r blynyddoedd cynnar a Chyfnod Allweddol 2 y Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr
  • yn cwmpasu ffactorau sy'n effeithio ar les ac anianawd dysgu plant a phobl ifanc

 

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r radd hon fel blwyddyn sylfaen dros bedair blynedd BA (Anrh) Astudiaethau Addysg a Phlentyndod (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen)

Pam na ddewch i un o'n sesiynau galw heibio anffurfiol? 

367 x 83

 

Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top