GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Astudiaethau Addysg
BLWYDDYN ATODOL

Astudiaethau Addysg<br/> BLWYDDYN ATODOL

atodol

eich cymhwyster i radd BA


ALSA

Opsiwn Cynorthwyydd Cymorth Dysgu Achrededig (ALSA) ar gael


arian

yn y Fframwaith Rhagoriath Addysgu


Côd UCAS: 3R6B

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: N/A N/A

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r cwrs hwn yn berffaith ar gyfer pobl sydd eisioes yn gweithio mewn addysg a meysydd perthnasol sydd eisiau astudio wrth ochr eu swydd.

Mae'r cwrs:

  • wedi'i ddylunio ar gyfer ymarferwyr addysg neu aml-asiantaeth gyda gradd sylfaen neu gymhwyster lefel 5 cyfwerth mewn pwnc perthnasol i addysg
  • yn cael ei ddysgu gan adran dyfarnwyd cyntaf yn y DU yn y Times and Sunday Times Good University Guide 2018
  • yn helpu chi i adfyfyrio'n feirniadol ar ymarfer addysgol ac adeiladu ar eich gwybodaeth, eich dealltwriaeth a'ch sgiliau i ddatblygu'ch ymarfer seiliedig ar waith ymhellach
  • yn galluogi chi i ddatblygu'ch sgiliau a galluoedd yng nghyd-destun eich cyflogaeth bresennol
  • yn rhoi ystod o fodiwlau opsiynol er mwyn i chi deilwra'r cwrs i'ch diddordebau ac uchelgeisiau gyrfa
  • â hanes hir o ddarparu llwybr uchel ei barch, llwyddiannus ac amgen i addysgu cynradd prif ffrwd trwy Dystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR - Addysg Gynradd) neu gymhwyster ôl-orfodol (PcET - Addysg i Oedolion ac Addysg Bellach
  • yn cadw'ch opsiynau yn agored ar gyfer ystod o gyfleoedd gyrfa eraill yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc

 

 Pam na ddewch i un o'n sesiynau galw heibio anffurfiol? Bydd staff o'r Adran Addysg ar gael yn Yr Astudfa ar goridor A o 4yp-6yp bob dydd Mercher i drafod y rhaglen hon.

367 x 83

 


sgwrs nawr
Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top