GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Astudiaethau Addysg
BLWYDDYN ATODOL

Astudiaethau Addysg<br/> BLWYDDYN ATODOL

atodol

eich cymhwyster i radd BA


ALSA

Opsiwn Cynorthwyydd Cymorth Dysgu Achrededig (ALSA) ar gael


arian

yn y Fframwaith Rhagoriath Addysgu


Côd UCAS: 3R6B

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: N/A N/A

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r cwrs hwn yn berffaith ar gyfer pobl sydd eisioes yn gweithio mewn addysg a meysydd perthnasol sydd eisiau astudio wrth ochr eu swydd.

Mae'r cwrs:

  • wedi'i ddylunio ar gyfer ymarferwyr addysg neu aml-asiantaeth gyda gradd sylfaen neu gymhwyster lefel 5 cyfwerth mewn pwnc perthnasol i addysg
  • yn cael ei ddysgu gan adran dyfarnwyd cyntaf yn y DU yn y Times and Sunday Times Good University Guide 2018
  • yn helpu chi i adfyfyrio'n feirniadol ar ymarfer addysgol ac adeiladu ar eich gwybodaeth, eich dealltwriaeth a'ch sgiliau i ddatblygu'ch ymarfer seiliedig ar waith ymhellach
  • yn galluogi chi i ddatblygu'ch sgiliau a galluoedd yng nghyd-destun eich cyflogaeth bresennol
  • yn rhoi ystod o fodiwlau opsiynol er mwyn i chi deilwra'r cwrs i'ch diddordebau ac uchelgeisiau gyrfa
  • â hanes hir o ddarparu llwybr uchel ei barch, llwyddiannus ac amgen i addysgu cynradd prif ffrwd trwy Dystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR - Addysg Gynradd) neu gymhwyster ôl-orfodol (PcET - Addysg i Oedolion ac Addysg Bellach
  • yn cadw'ch opsiynau yn agored ar gyfer ystod o gyfleoedd gyrfa eraill yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc

 

 Pam na ddewch i un o'n sesiynau galw heibio anffurfiol? Bydd staff o'r Adran Addysg ar gael yn Yr Astudfa ar goridor A o 4yp-6yp bob dydd Mercher i drafod y rhaglen hon.

367 x 83

 


sgwrs nawr
Top