GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Addysg (ADY/AAA)

Addysg (ADY/AAA)

lleoliadau

lleoliadau gwaith ar gael


cyfoes

modiwlau sy'n adlewyrchu blaenoriaethau addysg y llywodraeth


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: 3B49

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r cwrs yma i'r rhai hynny sy'n chwilio am yrfa'n cefnogi dysgwyr ardraws y sectorau mewn lleoliadau addysgol megis ysgolion prif ffrwd, unedau darparu adnoddau, ysgolion arbennig, darpariaeth ôl-orfodol neu o fewn gwasanaethau cefnogi awdurdodau lleol. Mae'r dynesiad rhyngddisgyblaethol yn cynnwys agweddau cymdeithasegol, hanesyddol, seicolegol, athronyddol a chyfoes o addysg.

Mae'r cwrs yn:

  • rhoi cyfle i ddatblygu'r wybodaeth arbenigol, sgiliau a phrofiad gwaith sy’n angenrheidiol ar gyfer mynd yn syth i'r gweithle neu i addysgu trwy Dystysgrif Addysg Gynradd i Raddedigion (TAR) neu gymhwyster Ôl-orfodol (PcET)
  • darparu cyfleoedd cyflogaeth ychwanegol mewn lleoliadau addysg anffurfiol neu symud ymlaen i astudiaeth bellach
  • cyfuno modiwlau a addysgir â phrofiadau lleoliad mewn ystod o leoliadau
  • galluogi chi i gydberthyn polisi, damcaniaeth ac ymarfer o ddysgu ac addysgu ar gyfer ystod o ddysgwyr

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn yn flwyddyn sylfaen BA (Anrh) Addysg (Anghenion Dysgu Ychwanegol/Anghenion Addysgol Arbennig) (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen)  Cod UCAS:1X53

Pam na ddewch i un o'n sesiynau galw heibio anffurfiol? Bydd staff o'r Adran Addysg ar gael yn Yr Astudfa ar goridor A o 4yp-6yp bob dydd Mercher i drafod y rhaglen hon.

 

367 x 83


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top