GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

FdA Ymarfer Plentyndod Cynnar (Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar)

Ymarfer Plentyndod Cynnar (Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar)

ar-lein

astudio i weddu chi


galwedigaethol

enillwch gymhwyster lefel 5 ochr yn ochr â'ch gradd


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: G3B3

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 2 Fl (LlA) 3FL (RHA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae'r radd sylfaen hon yn ystyried y plentyn a phlentyndod trwy feysydd cymdeithaseg, addysg a seicoleg. Ar yr un pryd, mae’n gwneud defnydd o’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Plentyndod Cynnar er mwyn sicrhau fod y cynnwys yn alwedigaethol berthnasol.

 

Mae'r cwrs:

 

  • ar gael i fyfyrwyr sy'n gweithio yng Nghymru yn unig
  • yn cyfuno cymhwyster academaidd gyda chymhwyster galwedigaethol lefel 5 yn golygu nad oes raid i fyfyrwyr astudio cymhwyster academaidd a galwedigaethol ar wahân bellach - gan arbed amser a chost
  • yn rhoi cymhwyster sy'n eistedd ar y 'Rhestr Cymwysterau Angenrheidiol' defnyddiwyd gan gyflogwyr i adnabod gweithwyr gyda chymwysterau perthnasol i weithio mewn rolau uwch
  • yn cael ei ddarparu ar-lein felly cewch astudio o gysur eich cartref o gwmpas gwaith a bywyd
  • yn cyfuno astudiaeth academaidd gyda dysgu'n seiliedig ar waith
  • yn datblygu dysgu lefel uwch o fewn y brifysgol a'r gweithle
  • yn cael ei gynnig ar sail llawn amser a rhan amser
  • wedi'i ddylunio i alluogi myfyrwyr i weithio wrth ochr eu horiau gwaith gan alluogi myfyrwyr sy'n astudio llawn amser i gwrdd â'u hymrwymiadau gwaith

 

 

367 x 83


Cwrdd â'r Staff


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top