Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Ymarfer Plentyndod Cynnar (Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar)

FdA
Ymarfer Plentyndod Cynnar (Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar)

Côd UCAS
G3B3
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
48
Hyd y Cwrs
2 Fl (LlA)
3FL (RHA)
Côd y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch
Trwy UCAS

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Croeso i’r FdA Ymarfer Plentyndod Cynnar (Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar).

 

Mae’r radd sylfaen yma wedi derbyn ardystiad sector gan Gyngor Gofal Cymru i ddarparu gradd sy’n cyfuno cymhwyster academaidd gyda chymhwyster galwedigaethol lefel 5. Mae hyn yn golygu fod y cymhwyster yma yn gynwysedig yn y ‘Rhestr o Gymwysterau Gofynnol’ a ddefnyddir gan gyflogwyr i ddynodi cyflogedigion perthnasol i weithio mewn swyddi uwch (swyddi gofynnol lefel 5).  

 

Nid oes angen i fyfyrwyr astudio cymhwyster academaidd a galwedigaethol ar wahân mwyach, a fydd yn arbed amser ac arian. Ar hyn o bryd, mae ardystiad sector yn berthnasol i fyfyrwyr sy’n gweithio yng Nghymru neu sy’n dymuno gweithio yng Nghymru yn y dyfodol.

 

Cyflenwir y rhaglen yma ar-lein, sy’n golygu y gallwch astudio yng nghysur eich cartref gyda chefnogaeth lawn gan eich tiwtoriaid ar-lein. Mae’r radd sylfaen hon yn seiliedig ar bwnc astudiaethau plentyndod sy’n ystyried y plentyn a phlentyndod trwy feysydd cyfun cymdeithaseg, addysg a seicoleg. Ar yr un pryd, mae’n gwneud defnydd o’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Plentyndod Cynnar er mwyn sicrhau fod y cynnwys yn alwedigaethol berthnasol.

 

Fel gradd sylfaen, mae’r rhaglen yn cyfuno astudiaeth academaidd gyda dysgu seiliedig-ar-waith. Mae dysgu seiliedig-ar-waith yn elfen allweddol o’r cwrs gan ei fod yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu rôl/rolau o fewn y gweithle, gan roi cyfle iddynt ddysgu a chymhwyso’r sgiliau a’r wybodaeth y maent wedi eu caffael fel elfen annatod o’r rhaglen a addysgir. Bydd yn golygu datblygu dysgu lefel-uwch o fewn y sefydliad a’r gweithle fel ei gilydd. Bydd yn broses ddeublyg, gyda’r dysgu a ymgymerir yn y gweithle yn cael ei gymhwyso i’r rhaglen a addysgir, a’r dysgu o’r rhaglen a addysgir yn cael ei gymryd i’r lleoliad.

 

Cynigir y rhaglen yma yn llawn amser ac yn rhan-amser er mwyn cydnabod yr ymroddiad i astudio ar-lein ac o fewn lleoliad myfyriwr. Fodd bynnag, nod pob gradd sylfaen yw galluogi myfyrwyr i astudio ochr yn ochr â’u horiau gwaith. Gan hynny, bydd myfyrwyr sy’n astudio gradd sylfaen lawn amser yn dal i allu cwrdd ag ymrwymiadau eu gwaith.  

 

367 x 83

Cwrdd â'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top