GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

FdA Ymarfer Plentyndod Cynnar (Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar)

Ymarfer Plentyndod Cynnar (Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar)

ar-lein

astudio i weddu chi


galwedigaethol

enillwch gymhwyster lefel 5 ochr yn ochr â'ch gradd


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: G3B3

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 2 Fl (LlA) 3FL (RHA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae'r radd sylfaen hon yn ystyried y plentyn a phlentyndod trwy feysydd cymdeithaseg, addysg a seicoleg. Ar yr un pryd, mae’n gwneud defnydd o’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Plentyndod Cynnar er mwyn sicrhau fod y cynnwys yn alwedigaethol berthnasol.

 

Mae'r cwrs:

 

  • ar gael i fyfyrwyr sy'n gweithio yng Nghymru yn unig
  • yn cyfuno cymhwyster academaidd gyda chymhwyster galwedigaethol lefel 5 yn golygu nad oes raid i fyfyrwyr astudio cymhwyster academaidd a galwedigaethol ar wahân bellach - gan arbed amser a chost
  • yn rhoi cymhwyster sy'n eistedd ar y 'Rhestr Cymwysterau Angenrheidiol' defnyddiwyd gan gyflogwyr i adnabod gweithwyr gyda chymwysterau perthnasol i weithio mewn rolau uwch
  • yn cael ei ddarparu ar-lein felly cewch astudio o gysur eich cartref o gwmpas gwaith a bywyd
  • yn cyfuno astudiaeth academaidd gyda dysgu'n seiliedig ar waith
  • yn datblygu dysgu lefel uwch o fewn y brifysgol a'r gweithle
  • yn cael ei gynnig ar sail llawn amser a rhan amser
  • wedi'i ddylunio i alluogi myfyrwyr i weithio wrth ochr eu horiau gwaith gan alluogi myfyrwyr sy'n astudio llawn amser i gwrdd â'u hymrwymiadau gwaith

 

 

367 x 83


Cwrdd â'r Staff


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top