Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Ymarfer Plentyndod Cynnar

FdA
Ymarfer Plentyndod Cynnar

ar-lein

astudio pryd sydd orau i chi


cyfleoedd

i ddysgu'n y gweithle


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: G352

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 2 Fl (LLA) 3FL (RHA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Croeso i’r FdA Ymarfer Plentyndod Cynnar. Cyflenwir y rhaglen yma ar-lein, sy’n golygu y gallwch astudio yng nghysur eich cartref gyda chefnogaeth lawn gan eich tiwtoriaid ar-lein. Mae’r radd sylfaen hon yn seiliedig ar bwnc astudiaethau plentyndod sy’n ystyried y plentyn a phlentyndod trwy feysydd cyfun cymdeithaseg, addysg a seicoleg. Ar yr un pryd, mae’n gwneud defnydd o’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Plentyndod Cynnar er mwyn sicrhau fod y cynnwys yn alwedigaethol berthnasol.

 

Fel gradd sylfaen, mae’r rhaglen yn cyfuno astudiaeth academaidd gyda dysgu seiliedig-ar-waith. Mae dysgu seiliedig-ar-waith yn elfen allweddol o’r cwrs gan ei fod yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu rôl/rolau o fewn y gweithle, gan roi cyfle iddynt ddysgu a chymhwyso’r sgiliau a’r wybodaeth y maent wedi eu caffael fel elfen annatod o’r rhaglen a addysgir. Bydd yn golygu datblygu dysgu lefel-uwch o fewn y sefydliad a’r gweithle fel ei gilydd. Bydd yn broses ddeublyg, gyda’r dysgu a ymgymerir yn y gweithle yn cael ei gymhwyso i’r rhaglen a addysgir, a’r dysgu o’r rhaglen a addysgir yn cael ei gymryd i’r lleoliad.

 

Cynigir y rhaglen yma yn llawn amser ac yn rhan-amser er mwyn cydnabod yr ymroddiad i astudio ar-lein ac o fewn lleoliad myfyriwr. Fodd bynnag, nod pob gradd sylfaen yw galluogi myfyrwyr i astudio ochr yn ochr â’u horiau gwaith. Gan hynny, bydd myfyrwyr sy’n astudio gradd sylfaen lawn amser yn dal i allu cwrdd ag ymrwymiadau eu gwaith.

 

367 x 83

rise of 24 places

Cwrdd â'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored pgw

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Top