GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

FdA Ymarfer Plentyndod Cynnar

Ymarfer Plentyndod Cynnar

ar-lein

astudio pryd sydd orau i chi


cyfleoedd

i ddysgu'n y gweithle


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: G3B2

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 2 Fl (LLA) 3FL (RHA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r radd sylfaen hon yn ystyried y plentyn a phlentyndod trwy feysydd cymdeithaseg, addysg a seicoleg. Ar yr un pryd, mae’n gwneud defnydd o’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Plentyndod Cynnar er mwyn sicrhau fod y cynnwys yn alwedigaethol berthnasol.

 

Mae'r cwrs:

 

  • yn cael ei ddarparu ar-lein felly cewch astudio o gysur eich cartref o gwmpas gwaith a bywyd
  • yn cyfuno astudiaeth academaidd gyda dysgu'n seiliedig ar waith
  • yn cael ei gynnig ar sail llawn amser a rhan amser
  • wedi'i ddylunio i alluogi myfyrwyr i weithio wrth ochr eu horiau gwaith gan alluogi myfyrwyr sy'n astudio llawn amser i gwrdd â'u hymrwymiadau gwaith

 

 

 

367 x 83

yn


Cwrdd â'r Staff


Top