GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Dylunio Sain

Dylunio Sain

mynediad 24/7

i stiwdio recordio


lleoliadau

profiad gwaith ar gael


safle proffesiynol

yng Nghanolfan Diwydiannau Creadigol, cartref BBC Cymru


Côd UCAS: SO19

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs:

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Mae'r cwrs, sydd â ffocws ar edrych ar dechnolegau cyfredol a rhai sy'n dod i'r amlwg sy'n berthnasol i ddylunio sain cyfoes, yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau ymarferol mewn sain ar gyfer ffilm a theledu, sain gêmau cyfrifiadurol, sain theatr a gosodiadau clywedol / gweledol.

 

Bydd y myfyrwyr hefyd yn datblygu dealltwriaeth ddamcaniaethol ar draws ystod o sgiliau mewn cyn-gynhyrchu, cynhyrchu ac ar ôl cynhyrchu.

 

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar ddefnyddio stiwdio recordio Wal ac ystafelloedd ôl- gynhyrchu sain y Brifysgol Wall, sydd ar gael i fyfyrwyr 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Mae wedi'i gynllunio i addysgu a datblygu sgiliau ar draws disgyblaethau ac mae'n cynnwys ystod eang o dechnolegau a fydd yn helpu i ddatblygu eich portffolio eich hun.

 

Yn ogystal â'r stiwdios recordio, mae'r cwrs yn seiliedig ar ddefnydd ymarferol o Ganolfan Diwydiannau Creadigol y Brifysgol aa'i hystod eang o gyfleusterau.  Mae'r ganolfan yn gartref i BBC Cymru yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen BA (Anrh) Dylunio Sain (gyda Blwyddyn Sylfaenol) cod UCAS: I'w gadarnhau

367 x 83


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top