GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Dylunio Sain

Dylunio Sain

mynediad 24/7

i stiwdio recordio


lleoliadau

profiad gwaith ar gael


safle proffesiynol

yng Nghanolfan Diwydiannau Creadigol, cartref BBC Cymru


Côd UCAS: SO19

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs:

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Mae'r cwrs, sydd â ffocws ar edrych ar dechnolegau cyfredol a rhai sy'n dod i'r amlwg sy'n berthnasol i ddylunio sain cyfoes, yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau ymarferol mewn sain ar gyfer ffilm a theledu, sain gêmau cyfrifiadurol, sain theatr a gosodiadau clywedol / gweledol.

 

Bydd y myfyrwyr hefyd yn datblygu dealltwriaeth ddamcaniaethol ar draws ystod o sgiliau mewn cyn-gynhyrchu, cynhyrchu ac ar ôl cynhyrchu.

 

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar ddefnyddio stiwdio recordio Wal ac ystafelloedd ôl- gynhyrchu sain y Brifysgol Wall, sydd ar gael i fyfyrwyr 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Mae wedi'i gynllunio i addysgu a datblygu sgiliau ar draws disgyblaethau ac mae'n cynnwys ystod eang o dechnolegau a fydd yn helpu i ddatblygu eich portffolio eich hun.

 

Yn ogystal â'r stiwdios recordio, mae'r cwrs yn seiliedig ar ddefnydd ymarferol o Ganolfan Diwydiannau Creadigol y Brifysgol aa'i hystod eang o gyfleusterau.  Mae'r ganolfan yn gartref i BBC Cymru yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen BA (Anrh) Dylunio Sain (gyda Blwyddyn Sylfaenol) cod UCAS: I'w gadarnhau

367 x 83


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
sgwrs nawr
Top