GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BA (Anrh) Dylunio Cynnyrch

Dylunio Cynnyrch

Côd UCAS: PD20

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Mae'r cwrs hwn yn cynnig rhaglen astudio ymarferol gyda sgiliau dylunio, creu, entrepreneuraidd a chyflogadwyedd wrth ei wraidd. Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar y sgiliau ymarferol o ansawdd uchel sydd eu hangen i fod yn ddylunydd cynnyrch proffesiynol.


Datblygu eich sgiliau materol a dylunio drwy gyfres o brosiectau gan gynnwys dylunio cysyniadau, ffugio digidol, a dylunio sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr. Mae gan ein graddedigion yrfaoedd amrywiol a chyffrous ar draws y sector dylunio; mae rhai yn mynd ymlaen i weithio i gwmnïau sefydledig tra bod eraill yn dechrau stiwdios eu hunain.


Byddwch yn ennill profiad mewn technolegau a thechnegau digidol a fydd yn eich galluogi i droi eich syniadau dychmygus yn fyrddau dylunio drwy prototeipiau a sgiliau gwneud ymarferol.


Byddwch yn:


• Dysgu egwyddorion cyfathrebu dylunio a thynnu lluniau - eu cymhwyso i'ch lleiniau cleientiaid eich hun, byrddau dylunio, prototeipiau a chynhyrchion 'parod ar y farchnad' terfynol.
• Archwilio elfennau allweddol dylunio cynnyrch gan ganolbwyntio ar fraslunio, technegau digidol 2D a CAD.
• Gweithio gyda myfyrwyr eraill ar brosiect grŵp i ddatblygu atebion i heriau cymdeithasol ac amgylcheddol y byd go iawn.
• Deall pwysigrwydd ffugio, gwreiddioldeb o ansawdd uchel a chreu ymatebion personol i ddeunyddiau a phrosesau
• Arbenigo a datblygu prosiect gradd terfynol a fydd yn gwthio ffiniau eich sgiliau i'ch gosod ar wahân i'r dorf yn y farchnad swyddi.


Byddwch yn cwblhau eich astudiaethau gyda'r strategaethau sgiliau proffesiynol a meddwl creadigol i ddilyn eich gyrfa ddewisol - boed hynny fel dylunydd cynnyrch, yn gweithio fel dylunydd llawrydd, neu'n dechrau eich busnes eich hun.

Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top