GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Dyddiau pwnc

Dyddiau pwnc

Diwrnodau pwnc yw diwrnodau cwrs-benodol sy'n cynnig cyfle ichi gael gwybod mwy o fanylion am eich dewis gwrs.

Efallai eich bod eisoes wedi ymweld â ni ar un o'n diwrnodau agored i israddedigion, ond bydd y cwestiynau sydd gennych nawr yn wahanol iawn i'r rhai a oedd gennych cyn ichi wneud eich cais a'ch dewisiadau cychwynnol.

Ymweld â ni yw'r ffordd orau o gael argraff o sut mae'n teimlo i fod yn rhan o'n cymuned o fyfyrwyr a byddwch hefyd yn gallu cwrdd ag ymgeiswyr eraill sy'n gobeithio astudio yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mae rhai o'r dyddiau wedi eu cynllunio ar gyfer ymholwyr, tra bod rhai eraill ar gyfer ymgeiswyr ac ar gyfer y rheiny sydd eisoes wedi cael cynnig lle ar gwrs gyda ni.

Os ydych yn dymuno mynychu unrhyw un o'r digwyddiadau isod, cofrestrwch yma, gan nodi pa faes pwnc y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Diwrnodau Pwnc/i Ymgeiswyr sydd ar y gweill

Maw wythnosol
Sesiynau Galw Heibio Rheolaeth Adnoddau Dynol
Bob Dydd Mawrth, 4-6yp, Yr Oriel

Pam na ddewch i un o'n sesiynau galw heibio anffurfiol wythnosol?

Bydd staff o'r Adran Busnes ar gael yn Yr Oriel rhwng 4-6yp i drafod rhaglenni Rheolaeth Adnoddau Dynol

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


Iau Wythnosol
Sesiynau Galw Heibio Busnes
Bob Dydd Iau, 12-2yp yn Yr Oriel

Pam na ddewch i un o'n sesiynau galw heibio anffurfiol wythnosol?

Bydd staff o'r Adran Busnes ar gael yn Yr Oriel rhwng 12-2yp i drafod rhaglenni Busnes. 

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


23 Hyd
Sesiynau Galw Heibio Addysg
Dydd Mercher, 4-6yp

Pam na ddewch i un o'n sesiynau galw heibio anffurfiol wythnosol?

Bydd staff o'r Adran Addysg ar gael yn Yr Astudfa rhwng 4-6yp i drafod rhaglenni Addysg. Mae'r sesiynau yn Yr Astudiaeth yn fisol ar y dyddiadau hyn:

  • Wednesday 23rd October 2019
  • Wednesday 13th November 2019
  • Wednesday 11th December 2019
  • Wednesday 15th January 2020

Dyma'r rhaglenni a gynhwysir; MA Addysg, PGCE (PcET), BA (Anrh) Addysg ac Astudiaethau Plant, BA (Anrh) Teuluoedd ac Astudiaethau Plant, BA (Anrh) Addysg (ADY/AAA), BA (Anrh) Astudiaethau Addysg (atodol).

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


27 Tach
Therapi galwedigaethol diwrnod pwnc
Dydd Mercher, Tachwedd 27, 2019, 9.30-11.30am

Os oes diddordeb gennych mewn astudio therapi galwedigaethol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, dewch i’n bore pwnc ar ddydd Mercher, Tachwedd 27. Cewch drosolwg o’r maes o ran gyrfa, canfod mwy am y rhaglen, y broses ymgeisio a chyllid. Bydd hefyd cyfle i siarad â thîm y rhaglen a myfyrwyr presennol.

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


2 Rhag
Cyfres Dysgu ‘Cynhesu’r Gaeaf’: Beth ydy herion iechyd y gaeaf a beth allem ni gwneud i’w taclo?
Dydd Llun, Rhagfyr 2, 2019, 1-3yp

Os oes diddordeb gennych mewn iechyd a lles ac eisiau dysgu mwy am herion allweddol yn y meysydd hyn, ymunwch â ni am ein  cyfres dysgu ‘Cynhesu’r Gaeaf’? Darperir y gyfres gan staff dysgu iechyd cyhoeddus, iechyd meddwl a lles, ac yn ffordd hwylus o ddysgu am bwnc newydd. Nid oes angen unrhyw brofiad prifysgol i ddod draw. Beth am oleuo prynhawniau tywyll y gaeaf gyda diod boeth a phynciau difyr?

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


9 Rhag
Cyfres Dysgu ‘Cynhesu’r Gaeaf’: ‘Hygge’ – Teimlo’n gynnes a chysurus yn y gaeaf – gwersi hapusrwydd o Ddenmarc!
Dydd Llun, Rhagfyr 9, 2019, 1-3yp

Os oes diddordeb gennych mewn iechyd a lles ac eisiau dysgu mwy am herion allweddol yn y meysydd hyn, ymunwch â ni am ein  cyfres dysgu ‘Cynhesu’r Gaeaf’? Darperir y gyfres gan staff dysgu iechyd cyhoeddus, iechyd meddwl a lles, ac yn ffordd hwylus o ddysgu am bwnc newydd. Nid oes angen unrhyw brofiad prifysgol i ddod draw. Beth am oleuo prynhawniau tywyll y gaeaf gyda diod boeth a phynciau difyr?

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


11 Rhag
MRes Gwyddior Chwaraeon, Ymarfer Corff, Iechyd sesiwn blasu
Dydd Mercher, Rhagfyr 11, 2019, 6-8pm

Eisiau gwybod mwy am astudio Gwyddor Chwaraeon, Iechyd, Ymarfer Corff a  Hyfforddi?

Cewch blas ar astudio gradd ymchwil meistr a chanfod mwy am ein cwrs mewn un o’n sesiynau blasu.

Cynhelir sesiynau ar: 

  • Dydd Mercher, 29 Ionawr, 2020
  • Dydd Mercher, 15 Gorffennaf, 2020

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


17 Rhag
Dosbarth Feistr Iechyd Meddwl
Dydd Mawrth, Rhagfyr 17, 2019 10yb – 3yp

Os oes diddordeb gennych mewn iechyd meddwl ac eisiau gwybod mwy am y pwnc neu ganfod mwy am ein cyrsiau, dewch i'n Dosbarth Feistr Iechyd Meddwl. Yn y bore, bydd trafodaethau rhyngweithiol yn mynd â chi o'r cyfnod Hippocratig at yr oes fodern er mwyn gweld sut mae syniadau am iechyd meddwl wedi datblygu. Byddwch hefyd yn ystyried sut mae'r syniadau hyn yn effeithio ar ein safbwyntiau heddiw ac yn gofyn y cwestiwn - beth ydy salwch meddwl? 

Bydd sesiwn y prynhawn yn trin a thrafod lles. Byddwn yn trafod beth a olygir gan les meddwl, archwilio Pum Ffordd at Les, ac yn feddwl yn greadigol am sut y gallwn helpu unigolion a chymunedau cryfhau eu hydwythdedd a theimlo'n dda.

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


18 Rhag
Dosbarth Feistr Datblygiad Iechyd Cynunedol
Dydd Mercher, Rhagfyr 18, 2019, 10yb - 3yp

Os oes diddordeb gennych mewn creu cymunedau hapusach ac iachach ac eisiau gwybod mwy am y pwnc, neu os hoffech ganfod mwy am gyrsiau iechyd a lles Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, dewch i'n Dosbarth Feistr Datblygiad Iechyd Cymunedol.  Yn y bore cewch eich cyflwyno i rai o herion allweddol cymdeithas heddiw, fel anghydraddoldebau iechyd a gorbwysedd, a sut maen nhw yn ymddangos yn y gymuned. Bydd sesiwn y prynhawn yn archwilio sut y gellir hyrwyddo iechyd a lles yn y gymuned, trafod arloesiadau fel 'rhagnodi cymdeithasol' a hybiau gofal cymunedol. 

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


1 Ebr
Therapi galwedigaethol diwrnod pwnc
Dydd Mercher, Ebrill 1, 2020, 9.30-11.30am

Os oes diddordeb gennych mewn astudio therapi galwedigaethol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, dewch i’n bore pwnc ar ddydd Mercher, Ebrill 1. Cewch drosolwg o’r maes o ran gyrfa, canfod mwy am y rhaglen, y broses ymgeisio a chyllid. Bydd hefyd cyfle i siarad â thîm y rhaglen a myfyrwyr presennol.

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


Top