GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel 

WGU Logo
WGU ten years
Dyddiau pwnc

Dyddiau pwnc

Diwrnodau pwnc yw diwrnodau cwrs-benodol sy'n cynnig cyfle ichi gael gwybod mwy o fanylion am eich dewis gwrs.

Efallai eich bod eisoes wedi ymweld â ni ar un o'n diwrnodau agored i israddedigion, ond bydd y cwestiynau sydd gennych nawr yn wahanol iawn i'r rhai a oedd gennych cyn ichi wneud eich cais a'ch dewisiadau cychwynnol.

Ymweld â ni yw'r ffordd orau o gael argraff o sut mae'n teimlo i fod yn rhan o'n cymuned o fyfyrwyr a byddwch hefyd yn gallu cwrdd ag ymgeiswyr eraill sy'n gobeithio astudio yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mae rhai o'r dyddiau wedi eu cynllunio ar gyfer ymholwyr, tra bod rhai eraill ar gyfer ymgeiswyr ac ar gyfer y rheiny sydd eisoes wedi cael cynnig lle ar gwrs gyda ni.

Os ydych yn dymuno mynychu unrhyw un o'r digwyddiadau isod, cofrestrwch yma, gan nodi pa faes pwnc y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Diwrnodau Pwnc/i Ymgeiswyr sydd ar y gweill

Sad misol
Sesiynau Addysg Galw Heibio Rhithwir
Dydd Saadwrn, 10am-12pm

Pam na ddewch i un o'n sesiynau galw heibio anffurfiol misol?

Bydd staff o'r Adran Addysg ar gael ar-lein rhwng 10am-12pm ar y dyddiadau canlynol i drafod rhaglenni Addysg:

 • Dydd Sadwrn, Mehefin 27, 10am-12pm
 • Dydd Sadwrn, Gorffennaf 25, 10am-12pm
 • Dydd Sadwrn, August 22, 10am-12pm
 • Dydd Sadwrn, September 12, 10am-12pm

Dyma'r rhaglenni a gynhwysir; MA Addysg, PGCE (PcET), BA (Anrh) Addysg ac Astudiaethau Plant, BA (Anrh) Teuluoedd ac Astudiaethau Plant, BA (Anrh) Addysg (ADY/AAA), BA (Anrh) Astudiaethau Addysg (atodol).

Cofrestrwch yma.

 

Mer pythefnosol
Sesiynau Addysg Galw Heibio Rhithwir
Dydd Mercher, 4-6pm

Pam na ddewch i un o'n sesiynau galw heibio anffurfiol pythefnosol?

Bydd staff o'r Adran Addysg ar gael ar-lein rhwng 4-6yp ar y dyddiadau canlynol i drafod rhaglenni Addysg:

 • Dydd Mercher, 1 Gorffennaf, 4-6pm
 • Dydd Mercher, 15 Gorffennaf, 4-6pm
 • Dydd Mercher, 22 Gorffennaf, 4-6pm
 • Dydd Mercher, 29 Gorffennaf, 4-6pm
 • Dydd Mercher, 12 Awst, 4-6pm
 • Dydd Mercher, 26 Awst, 4-6pm
 • Dydd Mercher, 2 Medi, 4-6pm
 • Dydd Mercher, 9 Medi, 4-6pm
 • Dydd Mercher, 16 Medi, 4-6pm
 • Dydd Mercher, 23 Medi, 4-6pm

Dyma'r rhaglenni a gynhwysir; MA Addysg, PGCE (PcET), BA (Anrh) Addysg ac Astudiaethau Plant, BA (Anrh) Teuluoedd ac Astudiaethau Plant, BA (Anrh) Addysg (ADY/AAA), BA (Anrh) Astudiaethau Addysg (atodol).

Cofrestrwch yma.


31 Gor
Cyfres Fer Dosbarthiadau Meistr - Cyfres gyffrous yn llawn trosedd!
Cynnwys Ar Gael o: 9am ar Ddydd Gwener 31 Gorffennaf 2020 Sesiwn Holi ac Ateb Fyw: Dydd Llun 7-8pm ar 3 Awst 2020

Mae'r sesiynau yn y gyfres fer hon yn canolbwyntio ar brynwriaeth gyfresol llofruddion cyfresol mewn diwylliant cyfoes. Byddwn yn archwilio 4 ffilm yn seiliedig ar achosion proffil uchel, a'r modd y bu i'r cyfryngau gynrychioli/’glamoreiddio'r’ troseddwyr. Mae'r sesiynau hyn yn ffordd wych o ennill dealltwriaeth newydd, cysylltu ag eraill a rhannu eich meddyliau ar drosedd o fewn diwylliant poblogaidd.  Ymunwch â ni ar gyfer cynifer ag yr hoffech! 

Monster – Aileen Wuornos

Rhaglun: https://www.youtube.com/watch?v=kxQ11M6_5sw

Ymunwch â ni wrth i ni drafod cynrychiolaeth Aileen Wuornos yn y ffilm ‘Monster’. Yn ystod y sesiwn hon, archwilir y portread o lofruddion cyfresol benywaidd, a'r rhai sy'n disgyn y tu allan i statws 'Dioddefwr Delfrydol'.

Bydd cynnwys ar gael i chi ar-lein o 9am ddydd Gwener 17 Gorffennaf. I ddilyn, cynhelir sesiwn Holi ac Ateb fyw gydag aelod o'r Tîm Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ar ddydd Llun 20 Gorffennaf am 7pm.

NODER: Nid oes rhaid i chi wylio'r ffilm i gymryd rhan yn y dosbarth meistr hwn.

18+ YN UNIG

Cadwch le


7 Aws
Cyfres Fer Dosbarthiadau Meistr - Cyfres gyffrous yn llawn trosedd!
Cynnwys Ar Gael o: 9am ar Ddydd Gwener 7 Awst2020 Sesiwn Holi ac Ateb Fyw: Dydd Llun 7-8pm ar 10 Awst 2020

Mae'r sesiynau yn y gyfres fer hon yn canolbwyntio ar brynwriaeth gyfresol llofruddion cyfresol mewn diwylliant cyfoes. Byddwn yn archwilio 4 ffilm yn seiliedig ar achosion proffil uchel, a'r modd y bu i'r cyfryngau gynrychioli/’glamoreiddio'r’ troseddwyr. Mae'r sesiynau hyn yn ffordd wych o ennill dealltwriaeth newydd, cysylltu ag eraill a rhannu eich meddyliau ar drosedd o fewn diwylliant poblogaidd.  Ymunwch â ni ar gyfer cynifer ag yr hoffech! 

The Silence of the Lambs – Alfredo Ballí Treviño

Rhaglun: https://www.youtube.com/watch?v=W6Mm8Sbe__o

Ymunwch â ni wrth i ni drafod cynrychiolaeth Alfredo Ballí Treviño yn y ffilm ‘The Silence of the Lambs’. Yn ystod y sesiwn hon, archwilir gorliwiad y cyfryngau o achosion, a'r portread rheibus o lofruddion cyfresol

Bydd cynnwys ar gael i chi ar-lein o 9am ddydd Gwener 24 Gorffennaf. I ddilyn, cynhelir sesiwn Holi ac Ateb fyw gydag aelod o'r Tîm Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ar ddydd Llun 27 Gorffennaf am 7pm.

NODER: Nid oes rhaid i chi wylio'r ffilm i gymryd rhan yn y dosbarth meistr hwn.

18+ YN UNIG

Cadwch le


Clirio
Top