GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Dyddiau pwnc

Dyddiau pwnc

Diwrnodau pwnc yw diwrnodau cwrs-benodol sy'n cynnig cyfle ichi gael gwybod mwy o fanylion am eich dewis gwrs.

Efallai eich bod eisoes wedi ymweld â ni ar un o'n diwrnodau agored i israddedigion, ond bydd y cwestiynau sydd gennych nawr yn wahanol iawn i'r rhai a oedd gennych cyn ichi wneud eich cais a'ch dewisiadau cychwynnol.

Ymweld â ni yw'r ffordd orau o gael argraff o sut mae'n teimlo i fod yn rhan o'n cymuned o fyfyrwyr a byddwch hefyd yn gallu cwrdd ag ymgeiswyr eraill sy'n gobeithio astudio yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mae rhai o'r dyddiau wedi eu cynllunio ar gyfer ymholwyr, tra bod rhai eraill ar gyfer ymgeiswyr ac ar gyfer y rheiny sydd eisoes wedi cael cynnig lle ar gwrs gyda ni.

Os ydych yn dymuno mynychu unrhyw un o'r digwyddiadau isod, cofrestrwch yma, gan nodi pa faes pwnc y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Diwrnodau Pwnc/i Ymgeiswyr sydd ar y gweill

Mercher Pythefnos
Sesiynau Galw Heibio Rhithiol Addysg
Dydd Mercher, 4:00pm - 6:00pm

Beth am ddod i un o'n sesiynau gwybodaeth galw heibio anffurfiol?

Bydd staff yr Adran Addysg ar gael ar-lein rhwng 4.00pm a 6.00pm i drafod ein rhaglenni Addysg ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Mercher 9 Rhagfyr 2020
  • Dydd Mercher 13 Ionawr 2021
  • Dydd Mercher 17 Chwefror 2021

Gallant ateb cwestiynau ynghylch strwythur ein cyrsiau rhan amser a llawn amser, gofynion mynediad ac unrhyw ymholiadau eraill sydd gennych. 

Mynnwch le yma i gael y ddolen i'ch sesiwn ddewisol.


OT Fisol
Sesiwn Alw Heibio Rithiol Therapi Galwedigaethol
7:30pm - 9:00pm

A oes gennych ddiddordeb mewn astudio Therapi Galwedigaethol? Ymunwch â ni mewn sesiwn alw heibio rithiol. Bydd cyflwyniad byr yn darparu gwybodaeth ynghylch strwythur y llwybrau llawn amser a rhan amser, gofynion mynediad etc.

Bydd tiwtoriaid a myfyrwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych o 7:30pm - 9:00pm ar y dyddiadau canlynol. 

Dydd Iau 10 Rhagfyr 2020

Dydd Mawrth 12 Ionawr 2021

Dydd Iau 11 Chwefror 2021

Dydd Iau 11 Mawrth 2021

Dydd Llun 12 Ebrill 2021

Dydd Mercher 12 Mai 2021

Dydd Mercher 09 Mehefin 2021

(Mae'r digwyddiad hwn yn addas i unrhyw un sy'n ystyried astudio Therapi Galwedigaethol o flwyddyn 12 ymlaen).

Cofrestrwch yma i gael dolen i'ch sesiwn rithiol ddewisol.


Mer Sad Amrywiol
Sesiynau Galw Heibio Rhithiol Ffisiotherapi ac Adsefydlu Anafiadau Chwaraeon
Amrywiol

A ydych chi'n ystyried astudio Ffisiotherapi neu Adsefydlu Anafiadau Chwaraeon? Beth am ddod i un o'n sesiynau anffurfiol a sgwrsio gyda'r academyddion? Yn dilyn cyflwyniad byr ynghylch strwythur a chynnwys y rhaglenni, byddant yn hapus i gynorthwyo gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych. 

Bydd ein hacademyddion ar-lein i gwrdd â chi ar y dyddiadau a'r amseroedd canlynol: 

Dydd Sadwrn 28 Tachwedd 11:00am - 12:00 (hanner dydd)

Dydd Mercher 27 Ionawr 7:00pm - 8:00pm

Dydd Sadwrn 27 Chwefror 11:00 - 12:00 (hanner dydd)

 

Mynnwch le yma i gael y ddolen i'ch sesiwn ddewisol.


25 Maw
Dosbarth Meistr Iechyd a Llesiant y Cyhoedd
25 Mawrth 2021 10:00am - 12:00 (hanner dydd)

Mae Covid-19 wedi taflu goleuni ar iechyd y cyhoedd yn y DU, ac ar draws y byd, ac wedi dangos nad yw cenhadaeth gweithwyr Iechyd y Cyhoedd i ddiogelu, gwella a hyrwyddo iechyd, iechyd meddwl a llesiant y genedl erioed wedi bod mor hanfodol.


Ond a ydych chi erioed wedi meddwl beth yn union yw iechyd y cyhoedd a beth sydd ynghlwm ag o? A ydych erioed wedi meddwl beth all dyfodol iechyd y cyhoedd fod ar ôl Covid-19, neu a oes gennych syniadau ar gyfer creu system iechyd y cyhoedd well a chryfach i bawb?


Bydd y dosbarth meistr agored a diddorol hwn yn archwilio'r atebion i'r cwestiynau hyn, a llawer mwy. Beth am ymuno â ni yn y sesiwn a dysgu mwy am iechyd a llesiant y cyhoedd gan arbenigwyr yn y maes?

 

Cofrestrwch yma i gael dolen i'r digwyddiad hwn. 


27 Tach
Sesiwn Alw Heibio Rithiol Troseddeg
27 Tachwedd 2020 10:00am - 12:00 (hanner dydd)

A oes gennych chi ddiddordeb mewn astudio Troseddeg? Beth am fynychu ein sesiwn alw heibio anffurfiol ddydd Gwener 27 Tachwedd rhwng 10am a 12 (hanner dydd) i gwrdd â'n hacademyddion? Ar ôl sesiwn sefydlu fer yn darparu manylion ynghylch strwythur y rhaglenni Troseddeg, bydd staff ar gael i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych. 

Mae gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam y sgôr gyffredinol uchaf yng Nghymru ac yn y degfed safle yn y DU mewn perthynas â throseddeg fel maes pwnc yn ôl Canllaw Prifysgolion Da 2021 y Times a'r Sunday Times. Yn ogystal, cipiodd y pwnc Troseddeg y safle cyntaf yn y DU am Ansawdd Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr yn y canllaw 2021.

Mynnwch le yma i gael y ddolen i'r sesiwn hon er mwyn i chi fynychu a dysgu mwy.


Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top