GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Dyddiau pwnc

Dyddiau pwnc

Diwrnodau pwnc yw diwrnodau cwrs-benodol sy'n cynnig cyfle ichi gael gwybod mwy o fanylion am eich dewis gwrs.

Efallai eich bod eisoes wedi ymweld â ni ar un o'n diwrnodau agored i israddedigion, ond bydd y cwestiynau sydd gennych nawr yn wahanol iawn i'r rhai a oedd gennych cyn ichi wneud eich cais a'ch dewisiadau cychwynnol.

Ymweld â ni yw'r ffordd orau o gael argraff o sut mae'n teimlo i fod yn rhan o'n cymuned o fyfyrwyr a byddwch hefyd yn gallu cwrdd ag ymgeiswyr eraill sy'n gobeithio astudio yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mae rhai o'r dyddiau wedi eu cynllunio ar gyfer ymholwyr, tra bod rhai eraill ar gyfer ymgeiswyr ac ar gyfer y rheiny sydd eisoes wedi cael cynnig lle ar gwrs gyda ni.

Os ydych yn dymuno mynychu unrhyw un o'r digwyddiadau isod, cofrestrwch yma, gan nodi pa faes pwnc y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Diwrnodau Pwnc/i Ymgeiswyr sydd ar y gweill

Mercher Pythefnos
Sesiynau Galw Heibio Rhithiol Addysg
Dydd Mercher, 4:00pm - 6:00pm

Beth am ddod i un o'n sesiynau gwybodaeth galw heibio anffurfiol?

Bydd staff yr Adran Addysg ar gael ar-lein rhwng 4.00pm a 6.00pm i drafod ein rhaglenni Addysg ar y dyddiadau canlynol:

  • 26 Mai 2021
  • 9 Mehefin 2021
  • 23 Mehefin 2021
  • 7 Gorffenaf 2021
  • 21 Gorffenaf 2021
  • 4 Awst 2021
  • 18 Awst 2021
  • 1 Medi 2021
  • 15 Medi 2021

Gallant ateb cwestiynau ynghylch strwythur ein cyrsiau rhan amser a llawn amser, gofynion mynediad ac unrhyw ymholiadau eraill sydd gennych. 

Mynnwch le yma i gael y ddolen i'ch sesiwn ddewisol.


OT Fisol
Sesiwn Alw Heibio Rithiol Therapi Galwedigaethol
7:30pm - 9:00pm

A oes gennych ddiddordeb mewn astudio Therapi Galwedigaethol? Ymunwch â ni mewn sesiwn alw heibio rithiol. Bydd cyflwyniad byr yn darparu gwybodaeth ynghylch strwythur y llwybrau llawn amser a rhan amser, gofynion mynediad etc.

Bydd tiwtoriaid a myfyrwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych o 7:30pm - 9:00pm ar y dyddiad canlynol. 

Dydd Mercher 09 Mehefin 2021

(Mae'r digwyddiad hwn yn addas i unrhyw un sy'n ystyried astudio Therapi Galwedigaethol o flwyddyn 12 ymlaen).

Cofrestrwch yma i gael dolen i'ch sesiwn rithiol.


RTP MERCH
Sesiynau Dychwelyd i Nyrsio
4:30pm - 5:30pm

Ydych chi'n meddwl dychwelyd i yrfa mewn nyrsio? P'un a ydych ar y gofrestr dros dro ac eisiau gwneud eich dychweled un barhaol neu rydych chi newydd benderfynu mai nawr yw'r amser iawn i chi fynd yn ôl fewn i nyrsio, dewch i sgwrsio â'n hacademyddion am eich opsiynau yn un o'n sesiynau gwybodaeth galw heibio anffurfiol.

Bydd y tîm Dychwelyd i Nyrsio ar gael ar-lein rhwng 4.30pm a 5.30pm i drafod y rhaglen hon ar y dyddiadau canlynol:

Dydd Mercher 19 Mai 2021

Dydd Mercher 09 Mehefin 2021

Dydd Mercher 30 Mehefin 2021

Dydd Mercher 28 Gorffenaf 2021

Dydd Mercher 11 Awst 2021

Cofrestrwch yma i gael dolen i'ch sesiwn rithiol ddewisol.


17 Mai
Dosbarth meistr troseddeg: Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile – Ted Bundy
17 Mai 2021 6pm-7pm

*Mae'r sesiwn hon wedi'i gohirio o ddydd Llun Mai 10 i ddydd Llun Mai 17*

Ymunwch â ni wrth i ni drafod cynrychiolaeth Ted Bundy yn y ffilm ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’. Yn ystod y sesiwn hon, archwilir yr 'Effaith-Eurgylch' o fewn y System Cyfiawnder Troseddol a glamoreiddio llofruddion cyfresol

Bydd cynnwys ar gael i chi ar-lein o 9am ddydd Gwener 7 Mai. I ddilyn, cynhelir sesiwn Holi ac Ateb fyw gydag aelod o'r Tîm Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ddydd Llun 17 Mai am 6pm.

NODER: Nid oes rhaid i chi wylio'r ffilm i gymryd rhan yn y dosbarth meistr hwn.

18+ YN UNIG

Rhaglun: https://www.youtube.com/watch?v=i2Ozn_ox_4A

Archebwch eich lle yma


26 Mai
Gwyddorau Milwrol: Gwella perfformiad mewn Ju Jitsu
26 Mai 2021 4yp-5yp

Darperir gan Jon Hughes. Ynghlwm â Ju Jitsu mae hyfforddiant grymus ac effaith uchel sy'n cynyddu dwyster wrth i ymarferwyr symud drwy'r graddau (Kyu/Dan).
Gall sefydlu'r lefel gywir o hyfforddiant ar bob lefel fod yn heriol i hyfforddwyr. Mae'r weminar hon yn trafod sut all gwyddorau chwaraeon lywio a chefnogi hyfforddiant er mwyn gwella ffitrwydd, a meistroli perfformiad ar gyfer yr athletwyr crefft ymladd, effaith uchel hyn.

Ymunwch â Jon wrth iddo drafod ei brofiad o ddefnyddio gwyddorau chwaraeon mewn hyfforddiant arfer crefft ymladd a hunan-amddiffyn. Archebwch eich lle yma.


26 Mai
Trafodaeth Adsefydlu Anafiadau Chwaraeon
26 Mai 2021 6yh-7yh

A ydych wedi gwneud cais a chael cynnig lle ar ein Gradd Adsefydlu Anafiadau Chwaraeon achrededig BASRaT? Ydych chi am wneud hynny yn y dyfodol? Neu a hoffech chi ddarganfod mwy o wybodaeth am y rhaglen?

Mae Cymdeithas Adsefydlwyr a Hyfforddwyr Chwaraeon Prydain (BASRaT) yn gymdeithas broffesiynol sy’n tyfu o hyd ar gyfer Adsefydlwyr Chwaraeon Graddedig (GSR’s). Mae GSR’s yn ymarferwyr gofal iechyd ymreolaethol lefel graddedig sy’n arbenigo mewn rheoli cyhyrysgerbydol, adsefydlu ymarfer corff a ffitrwydd. Ymunwch â'r sgwrs hyn i drafod y cwrs, y proffesiwn a'r rhagolygon astudio gyrfa dyfodol.

Cadwch le yma.


7 Meh
Dosbarth Meistr Troseddeg: Monster - Aileen Wuornos
7 Mehefin 2021 6pm-7pm

Ymunwch â ni wrth i ni drafod cynrychiolaeth Aileen Wuornos yn y ffilm ‘Monster’. Yn ystod y sesiwn hon, archwilir y portread o lofruddion cyfresol benywaidd, a'r rhai sy'n disgyn y tu allan i statws 'Dioddefwr Delfrydol'.

Bydd cynnwys ar gael i chi ar-lein o 9am ddydd Gwener 4 Mehefin. I ddilyn, cynhelir sesiwn Holi ac Ateb fyw gydag aelod o'r Tîm Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ddydd Llun 7 Mehefin am 6pm.

NODER: Nid oes rhaid i chi wylio'r ffilm i gymryd rhan yn y dosbarth meistr hwn.

18+ YN UNIG

Rhaglun: https://www.youtube.com/watch?v=kxQ11M6_5sw

Archebwch eich lle yma


30 Mehef
Y defnydd o fodelau Cyfathrebu mewn Pêl-droed
30 Mehefin 2021 4yp-5yp

Darperir gan Chris Hughes. Mae cyfathrebu'n elfen bwysig mewn amgylchedd Pêl-droed. Mae'n cwmpasu dulliau cyfathrebu llafar a dieiriau ymhlith cyfranogwyr o fewn Pêl-droed. Yn y weminar, ceir trafodaeth am sut ellir ymgorffori dulliau cyfathrebu gwahanol mewn amgylchedd pêl-droed.

Ymunwch â ni wrth i Chris drafod y modelau Cyfathrebu gwahanol, a sut allant effeithio ar ein harferion hyfforddi presennol. Archebwch eich lle yma


5 Gor
Dosbarth Meistr Troseddeg: Charlie says - Charles Manson
5 Gorffenaf 2021 6pm-7pm

Ymunwch â ni wrth i ni drafod cynrychiolaeth Charles Manson yn y ffilm ‘Charlie Says’. Bydd y sesiwn hon yn archwilio'r portread sinematig o gyltiau a rheolaeth.

Bydd cynnwys ar gael i chi ar-lein o 9am ddydd Gwener 2 Gorffennaf. I ddilyn, cynhelir sesiwn Holi ac Ateb fyw gydag aelod o'r Tîm Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ddydd Llun 5 Gorffennaf am 6pm.

NODER: Nid oes rhaid i chi wylio'r ffilm i gymryd rhan yn y dosbarth meistr hwn.

18+ YN UNIG

Rhaglun: https://www.youtube.com/watch?v=KPSKkxTQFEU

Archebwch eich lle yma


28 Gorff
Y Defnydd o System Leoli Fyd-eang (GPS) mewn Chwaraeon: Buddion, Cyfyngiadau a Photensial
28 Gorffenaf 2021 4yp-5yp

Darperir gan Richard Lewis. Mae'r defnydd o System Leoli Fyd-eang (GPS) wedi dod yn safonol mewn chwaraeon tîm. Mae'r dechnoleg wisgadwy hon wedi caniatáu gwyddonwyr chwaraeon i ddeall ac adnabod blinder mewn athletwyr, gan leihau'r risg o anaf a gwella effeithlonrwydd hyfforddiant.

Ymunwch â ni wrth i Richard drafod rôl GPS mewn chwaraeon o'r safon uchaf, ei gyfyngiadau a'i ddefnydd posib yn y dyfodol. Archebwch eich lle yma.


2 Awst
Dosbarth Meistr Troseddeg: The Silence of the Lambs – Alfredo Ballí Treviño
2 Awst 2021 6pm-7pm

Ymunwch â ni wrth i ni drafod cynrychiolaeth Alfredo Ballí Treviño yn y ffilm ‘The Silence of the Lambs’. Yn ystod y sesiwn hon, archwilir gorliwiad y cyfryngau o achosion, a'r portread rheibus o lofruddion cyfresol

Bydd cynnwys ar gael i chi ar-lein o 9am ddydd Gwener 30 Gorffennaf. I ddilyn, cynhelir sesiwn Holi ac Ateb fyw gydag aelod o'r Tîm Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ddydd Llun 2 Awst am 6pm.

NODER: Nid oes rhaid i chi wylio'r ffilm i gymryd rhan yn y dosbarth meistr hwn.

18+ YN UNIG

Rhaglun: https://www.youtube.com/watch?v=W6Mm8Sbe__o

Archebwch eich lle yma


25 Awst
Gwyddor Chwaraeon – Ymagwedd Wynebu’r Myfyriwr
25 Awst 2021 4-5pm

Darperir gan Julian Ferrari. Yn ystod y 112 mis diwethaf gwelwyd symudiad oddi wrth gyrsiau Addysg Uwch a ddarperir. Bu’n rhaid i’r gwaith o addysgu Gwyddor Chwaraeon, sy’n bwnc ymarferol yn ei hanfod, addasu i fodloni’r gofynion hyn a mwy, a dyna fu ein hymagwedd.

Ymunwch â ni wrth i Julian amlygu rhai o’r heriau a wynebir, rhwystrau i’w goresgyn a chyfleoedd i’r dyfodol a ddaeth yn amlwg yn sgil yr ymagwedd gyfunol o ddarparu’r cwrs.

Archebwch eich lle yma.


29 Medi
Cyfergyd mewn Chwaraeon a Rôl yr Adsefydlwr Chwaraeon Graddedig
29 Medi 2021 4yp-5yp

Darperir gan Daniel Morris. Mae cydnabod a rheoli anaf trawmatig i'r pen mewn chwaraeon wedi dod yn bwnc trafod yn y blynyddoedd diwethaf. Yn gysylltiedig â hyn mae cymhlethdodau yn ystod gyrfa, ac yn dilyn gyrfa.

Ymunwch â ni a Daniel ar y consensws diweddaraf ar gyfergyd sy'n gysylltiedig â chwaraeon. Bydd Daniel hefyd yn trafod rôl yr Adsefydlwr Chwaraeon Graddedig, gyda rhai diweddariadau ar y proffesiwn. Archebwch eich lle yma


10 Tach
Defnyddio'r 5C Fel Cerbyd ar gyfer Cydlyniad Amlddisgyblaethol
10 Tachwedd 2021 4-5pm

Danfonwyd gan Tom King. Ar gyfer y Seicolegydd Chwaraeon sy'n gweithio yn y maes pêl-droed proffesiynol, mae bellach yn orfodol i ymgorffori hyfforddiant sgiliau seicolegol o fewn y cyd-destun amlddisgyblaethol.

Ymunwch â Tom i archwilio ei brofiadau o weithio o fewn academïau pêl-droed proffesiynol a'r defnydd o'r rhaglen 5C (Ymrwymiad (Commitment), Cyfathrebu (Communication), Canolbwyntio (Concentration), Rheolaeth (Control) a Hyder (Confidence)), i hyrwyddo neges gydlynol o gymorth seicolegol a chynyddu ymgysylltiad gan bob unigolyn sydd ynghlwm â datblygiad chwaraewr.

Archebwch eich lle yma.


20 Hyd
Adferiad Maethol ar ôl Salwch Difrifol
20 Hydref 2021 4yp-5yp

Darperir gan Vicky Davies. Mae maeth yn chwarae rhan bwysig mewn adferiad yn dilyn salwch sy'n cychwyn yn ddirybudd, megis heintiau feirol neu facterol. Mae ailadeiladu cryfder, stamina a chwant bwyd yn nodau adsefydlu cyffredin i'r bobl hynny sy'n adfer o amrywiaeth o salwch difrifol, ac eithrio diagnosis penodol.


Ymunwch â ni wrth i Vicky drafod y strategaethau maeth gwahanol a ellir eu mabwysiadu i gefnogi'r daith adsefydlu ac adfer. Archebwch eich lle yma.


Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top