Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Dyddiau pwnc

Dyddiau pwnc

Diwrnodau pwnc yw diwrnodau cwrs-benodol sy'n cynnig cyfle ichi gael gwybod mwy o fanylion am eich dewis gwrs.

Efallai eich bod eisoes wedi ymweld â ni ar un o'n diwrnodau agored i israddedigion, ond bydd y cwestiynau sydd gennych nawr yn wahanol iawn i'r rhai a oedd gennych cyn ichi wneud eich cais a'ch dewisiadau cychwynnol.

Ymweld â ni yw'r ffordd orau o gael argraff o sut mae'n teimlo i fod yn rhan o'n cymuned o fyfyrwyr a byddwch hefyd yn gallu cwrdd ag ymgeiswyr eraill sy'n gobeithio astudio yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mae rhai o'r dyddiau wedi eu cynllunio ar gyfer ymholwyr, tra bod rhai eraill ar gyfer ymgeiswyr ac ar gyfer y rheiny sydd eisoes wedi cael cynnig lle ar gwrs gyda ni.

Os ydych yn dymuno mynychu unrhyw un o'r digwyddiadau isod, cofrestrwch yma, gan nodi pa faes pwnc y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Diwrnodau Pwnc/i Ymgeiswyr sydd ar y gweill

26 MAW
Sesiwn Galw Heibio Hanes
Dydd Mawrth, Mawrth 26, 4.30-6yp

Darganfyddwch ein gradd hanes cymdeithasol a diwylliannol yn un o'n sesiynau galw heibio. Yn archwilio teulu, ffasiwn, trosedd, celf, propaganda a mwy, bydd y radd hon yn mynd a chi ar siwrne o gyfnod y Rhufeiniaid i'r oes fodern.

Dewch i gwrdd â'r tîm hanes, cael sgwrs a darganfod mwy am astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam!

Ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk i gadw lle.


Iau Wythnosol
Sesiynau Galw Heibio Busnes
Bob Dydd Iau, 12-2yp yn Yr Oriel

Pam na ddewch i un o'n sesiynau galw heibio anffurfiol wythnosol?

Bydd staff o'r Adran Busnes ar gael yn Yr Oriel rhwng 12-2yp i drafod rhaglenni Busnes. 

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


2 Ebr
Diwrnod i Ymgeiswyr Chwaraeon
Dydd Mawrth, 2 Ebrill, 2019 6-8pm

Dewch draw am gyflwyniad i’n rhaglenni, a throsolwg o’r prif ddisgyblaethau sy’n cael eu hastudio gan gynnwys Ffisioleg, Seicoleg, Dadansoddi Perfformiad, Maeth a Hyfforddi. Bydd sesiwn Holi ac Ateb, sy’n rhoi cyfle ichi siarad ag arweinwyr/tiwtoriaid y rhaglen a chael ateb i’ch cwestiynau.

Cyfle gwych i unrhywun sydd â diddordeb mewn astudio gradd sy’n ymwneud â chwaraeon yn Glyndŵr Wrecsam neu sydd eisoes wedi gwneud cais.

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


3 Ebr
Bore Pwnc Therapi Galwedigaethol
Dydd Mercher, Ebril 3, 9.30-11.30yb

Os ydych yn meddwl am astudio Therapi Galwedigaethol yma ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam, dewch i un o'n boreau blasu.

Mae'n gyfle gwych i ddarganfod mwy am y cwrs, i ofyn cwestiynau ynglyn a'r rhaglen a'r broses gwneud cais ac hefyd cwrdd tiwtoriaid a chyd-fyfyrwyr posib.

Bydd cyfleoedd pellach i gymryd rhan ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Mawrth, Gorffennaf 3, 2019 9.30-11.30yb

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


4 Ebr
Diwrnod i Ymgeiswyr Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol
Dydd Iau, Ebrill 4, 2019, 10-12

Ydych chi wedi gwneud cais i astudio Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam? Os felly, pam na ddowch chi i’n diwrnod ymgeiswyr i archwilio’ch pynciau dewisol a’r math o weithgareddau byddwch yn eu gwneud ar eich cwrs.

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


09 Ebr
Bore maes pwnc Ffisiotherapi
Dydd Mawrth, Ebrill 9, 2019 10-12

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am ein gradd Ffisiotherapi, dewch draw i'n bore agored ar ddydd Mawrth, Ebrill 9.

Mae'r bore yn gyfle delfrydol i chi gael gwybodaeth fanylach am y rhaglen Ffisiotherapi ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam. Bydd staff academaidd yn rhoi gwybodaeth am y rhaglen a bydd cyfleoedd i ofyn cwestiynau am astudio gyda ni, a byddwch yn cael safbwynt myfyrwyr gan fyfyrwyr sydd ar gyrsiau tebyg ar hyn o bryd.

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


10 Ebr
Sesiynau Galw Heibio Addysg
Dydd Mercher, Ebrill 10, 2019 4-6yp

Pam na ddewch i un o'n sesiynau galw heibio anffurfiol wythnosol?

Bydd staff o'r Adran Addysg ar gael yn Yr Astudfa rhwng 4-6yp i drafod rhaglenni Addysg. Mae'r sesiynau yn Yr Astudfa'n Ebrill 10, Mai 8 ac yn wythnosol o Fehefin 5.

Dyma'r rhaglenni a gynhwysir:

 

  • MA Addysg
  • PGCE (PcET)
  • BA (Anrh) Addysg ac Astudiaethau Plant
  • BA (Anrh) Teuluoedd ac Astudiaethau Plant
  • BA (Anrh) Addysg (ADY/AAA)
  • BA (Anrh) Astudiaethau Addysg (atodol)

 

 

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


11 Ebr
Cynhadledd Ymateb i Ddigwyddiadau Mawrion
Dydd Iau, 11eg Ebrill 2019, 9am-5pm

A ydych chi'n awyddus i astudio Plismona Proffesiynol, Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol neu Wyddor Fforensig ond eisiau cael profiad o'r maes yn gyntaf? A ydych chi'n gweithio mewn maes lle mae digwyddiad mawr yn bosibilrwydd? Neu a ydych chi'n unigolyn sydd â diddordeb brwd yn y gwasanaethau brys ac unedau ymateb i ddigwyddiadau mawrion?

Os felly, mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cynnal ein Cynhadledd Ymateb i Ddigwyddiadau Mawrion gyntaf erioed a hoffem i chi ymuno â ni am ddiwrnod o siaradwyr arbennig, gweithdai a lluniaeth.

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn yn £20

Archebwch nawr


3 Mai
Iechyd Meddwl - Y Dosbarth Meistr
Dydd Gwener, Mai 3, 10am - 4pm

Os oes gennych ddiddordeb mewn iechyd meddwl ac eisiau gwybod mwy am y pwnc neu os hoffech gael gwybod am ein cyrsiau iechyd meddwl, dewch i'n Dosbarth Meistr Iechyd Meddwl.

Yn y bore, bydd trafodaethau rhyngweithiol yn mynd â chi o'r cyfnod Hippocratig hyd at y cyfnod presennol i weld sut mae ein syniadau ynghylch iechyd a salwch meddwl wedi datblygu. Byddwch hefyd yn ystyried sut mae'r syniadau hyn yn dylanwadu ar ein barn heddiw a gofyn y cwestiwn - beth yw salwch meddwl? Bydd y prynhawn yn cael ei neilltuo i llesiant. Byddwn yn edrych ar yr hyn y mae llesiant yn ei olygu mewn gwirionedd, gan edrych ar y Pum Ffordd at Lesiant, a meddwl yn greadigol am sut y gallwn helpu unigolion a chymunedau i roi hwb i'w gwytnwch a theimlo'n dda.

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk 


8 MAI
Sesiwn Galw Heibio Hanes
Dydd Mercher, Mai 8, 4.30-6yp

Darganfyddwch ein gradd hanes cymdeithasol a diwylliannol yn un o'n sesiynau galw heibio. Yn archwilio teulu, ffasiwn, trosedd, celf, propaganda a mwy, bydd y radd hon yn mynd a chi ar siwrne o gyfnod y Rhufeiniaid i'r oes fodern.

Dewch i gwrdd â'r tîm hanes, cael sgwrs a darganfod mwy am astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam!

Ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk i gadw lle.


11 MEH
Sesiwn Galw Heibio Hanes
Dydd Mawrth, Mehefin 11, 4.30-6yp

Darganfyddwch ein gradd hanes cymdeithasol a diwylliannol yn un o'n sesiynau galw heibio. Yn archwilio teulu, ffasiwn, trosedd, celf, propaganda a mwy, bydd y radd hon yn mynd a chi ar siwrne o gyfnod y Rhufeiniaid i'r oes fodern.

Dewch i gwrdd â'r tîm hanes, cael sgwrs a darganfod mwy am astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam!

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


21 MEH
Cyfadran Gwyddorau Cymdeithasol & Bywyd: Diwrnod Ymgeiswyr Blwyddyn Sylfaen
Dydd Gwner, Mehefin 21, 10yb-1yp

Ydych chi wedi gwneud cais i astudio blwyddyn sylfaen ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam? Os hynny, pam na ddowch chi i'n diwrnod ymgeiswyr am gyfle i archwilio eich pynciau dewisol a'r math o weithgareddau byddwch yn ymgymryd â hwy ar y cwrs. Byddwch hefyd yn cael cyfle i weld ein Hundeb Myfyrwyr bywiog a'r llety gall fod yn gartref newydd i chi. Byddwch yn cael cyfle i gwrdd â rhai o'n myfyrwyr cyfredol gall ateb eich cwestiynau, dangos eu gwaith i chi a dweud wrthych pam ddewison nhw astudio â ni.

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


5 MEDI
Cyfadran Gwyddorau Cymdeithasol & Bywyd: Diwrnod Ymgeiswyr Blwyddyn Sylfaen
Dydd Iau, Medi 5, 10yb-1yp

Ydych chi wedi gwneud cais i astudio blwyddyn sylfaen ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam? Os hynny, pam na ddowch chi i'n diwrnod ymgeiswyr am gyfle i archwilio eich pynciau dewisol a'r math o weithgareddau byddwch yn ymgymryd â hwy ar y cwrs. Byddwch hefyd yn cael cyfle i weld ein Hundeb Myfyrwyr bywiog a'r llety gall fod yn gartref newydd i chi. Byddwch yn cael cyfle i gwrdd â rhai o'n myfyrwyr cyfredol gall ateb eich cwestiynau, dangos eu gwaith i chi a dweud wrthych pam ddewison nhw astudio â ni.

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Top