Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Dyddiau pwnc

Dyddiau pwnc

Diwrnodau pwnc yw diwrnodau cwrs-benodol sy'n cynnig cyfle ichi gael gwybod mwy o fanylion am eich dewis gwrs.

Efallai eich bod eisoes wedi ymweld â ni ar un o'n diwrnodau agored i israddedigion, ond bydd y cwestiynau sydd gennych nawr yn wahanol iawn i'r rhai a oedd gennych cyn ichi wneud eich cais a'ch dewisiadau cychwynnol.

Ymweld â ni yw'r ffordd orau o gael argraff o sut mae'n teimlo i fod yn rhan o'n cymuned o fyfyrwyr a byddwch hefyd yn gallu cwrdd ag ymgeiswyr eraill sy'n gobeithio astudio yma ym Mhrifysgol Glynd┼Ár Wrecsam.

Mae rhai o'r dyddiau wedi eu cynllunio ar gyfer ymholwyr, tra bod rhai eraill ar gyfer ymgeiswyr ac ar gyfer y rheiny sydd eisoes wedi cael cynnig lle ar gwrs gyda ni.

Os ydych yn dymuno mynychu unrhyw un o'r digwyddiadau isod, cofrestrwch yma, gan nodi pa faes pwnc y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Diwrnodau Pwnc/i Ymgeiswyr sydd ar y gweill

22 Tac
Iechyd Meddwl - Y Dosbarth Meistr
Dydd Iau, Tachwedd 22, 10am - 2pm

Os oes gennych ddiddordeb mewn iechyd meddwl ac eisiau gwybod mwy am y pwnc neu os hoffech gael gwybod am ein cyrsiau iechyd meddwl, dewch i'n Dosbarth Meistr Iechyd Meddwl.

Yn y bore, bydd trafodaethau rhyngweithiol yn mynd â chi o'r cyfnod Hippocratig hyd at y cyfnod presennol i weld sut mae ein syniadau ynghylch iechyd a salwch meddwl wedi datblygu. Byddwch hefyd yn ystyried sut mae'r syniadau hyn yn dylanwadu ar ein barn heddiw a gofyn y cwestiwn - beth yw salwch meddwl? Bydd y prynhawn yn cael ei neilltuo i llesiant. Byddwn yn edrych ar yr hyn y mae llesiant yn ei olygu mewn gwirionedd, gan edrych ar y Pum Ffordd at Lesiant, a meddwl yn greadigol am sut y gallwn helpu unigolion a chymunedau i roi hwb i'w gwytnwch a theimlo'n dda.

 


Mer wythnosol
Sesiynau Galw Heibio Addysg
Pob Dydd Mercher, 4-6yp

Pam na ddewch i un o'n sesiynau galw heibio anffurfiol wythnosol?

Bydd staff o'r Adran Addysg ar gael yn Yr Astudfa rhwng 4-6yp i drafod rhaglenni Addysg. Mae'r sesiynau yn Yr Astudfa'n wythnosol rhwng * ac *.

Dyma'r rhaglenni a gynhwysir:

MA Addysg

PGCE (PcET)

BA (Anrh) Addysg ac Astudiaethau Plant

BA (Anrh) Teuluoedd ac Astudiaethau Plant

BA (Anrh) Addysg (ADY/AAA)

BA (Anrh) Astudiaethau Addysg (atodol)


12 Rha
Bore Pwnc Therapi Galwedigaethol
Dydd Mercher, Rhagfyr 12, 9.30-11.30yb

Os ydych yn meddwl am astudio Therapi Galwedigaethol yma ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam, dewch i un o'n boreau blasu.

Mae'n gyfle gwych i ddarganfod mwy am y cwrs, i ofyn cwestiynau ynglyn a'r rhaglen a'r broses gwneud cais ac hefyd cwrdd tiwtoriaid a chyd-fyfyrwyr posib.

Bydd cyfleoedd pellach i gymryd rhan ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Mercher, Mawrth 27, 2019 9.30-11.30yb
  • Dydd Mawrth, Gorffennaf 3, 2019 9.30-11.30yb

Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top