Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Dyddiau pwnc

Dyddiau pwnc

Diwrnodau pwnc yw diwrnodau cwrs-benodol sy'n cynnig cyfle ichi gael gwybod mwy o fanylion am eich dewis gwrs.

Efallai eich bod eisoes wedi ymweld â ni ar un o'n diwrnodau agored i israddedigion, ond bydd y cwestiynau sydd gennych nawr yn wahanol iawn i'r rhai a oedd gennych cyn ichi wneud eich cais a'ch dewisiadau cychwynnol.

Ymweld â ni yw'r ffordd orau o gael argraff o sut mae'n teimlo i fod yn rhan o'n cymuned o fyfyrwyr a byddwch hefyd yn gallu cwrdd ag ymgeiswyr eraill sy'n gobeithio astudio yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mae rhai o'r dyddiau wedi eu cynllunio ar gyfer ymholwyr, tra bod rhai eraill ar gyfer ymgeiswyr ac ar gyfer y rheiny sydd eisoes wedi cael cynnig lle ar gwrs gyda ni.

Os ydych yn dymuno mynychu unrhyw un o'r digwyddiadau isod, cofrestrwch yma, gan nodi pa faes pwnc y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Diwrnodau Pwnc/i Ymgeiswyr sydd ar y gweill

Mer wythnosol
Sesiynau Galw Heibio Addysg
Pob Dydd Mercher, 4-6yp

Pam na ddewch i un o'n sesiynau galw heibio anffurfiol wythnosol?

Bydd staff o'r Adran Addysg ar gael yn Yr Astudfa rhwng 4-6yp i drafod rhaglenni Addysg. Mae'r sesiynau yn Yr Astudfa'n wythnosol rhwng * ac *.

Dyma'r rhaglenni a gynhwysir:

MA Addysg

PGCE (PcET)

BA (Anrh) Addysg ac Astudiaethau Plant

BA (Anrh) Teuluoedd ac Astudiaethau Plant

BA (Anrh) Addysg (ADY/AAA)

BA (Anrh) Astudiaethau Addysg (atodol)


31 Ion
Creu Amgylchedd Perfformiad Uchel ym Mhêl Droed
Dydd Iau, 31 Ion 2019, 6-8yh

Ydych chi'n angerddol am bêl droed a hyfforddi pêl droed? Ydych chi eisiau dysgu mwy am gael y gorau allan o'ch chwaraewyr?

Mae Creu Amgylchedd Perfformiad Uchel yn floc adeiladu ar gyfer llwyddiant. Mae creu'r amgylchedd yma'n her i unrhyw hyfforddwr a gall gymryd swm sylweddol o amser ac egni. Bydd Seicolegydd Chwaraeon Academi Dinas Caerlŷr a darlithydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Tom King, yn eich darparu gyda mewnwelediad i sut allwn ni grau'r amgylchedd yma o'r gymuned i  elit.


6 CHWEF
Ti Hapusach ac Iachach: Gwneud i'r Addewid Lynu
Dydd Mercher, Chwefror 6, 9.30yb-3.30yp

Os wyt eisiau gwella dy iechyd a lles ac wedi gwneud adduniad i newid dy ffordd o fyw ond ddim yn gwybod sut i barhau gyda'r ymrwymiad honno, dewch i'n sesiwn Ti Hapusach ac Iachach: Gwneud i'r Addewid Lynu.

Bydd y dydd yn cynnwys niver o sesiynau a gweithgareddau'n edrych ar beth mae pobl eisiau ei wneud a pham, sut i newid ymddygiad presennol i adael i newid ddigwydd a gwneud i addunedau blwyddyn newydd lynnu, megis cynyddu gweithgaredd corfforol, rhjoi'r gorau i ysmygu, a bydd hefyd yn darparu blas o sut mae sesiynau o fewn yr adrannau Iechyd a Lles a Gwyddorau Chwaraeon yn y brifysgol yn cael eu rhedeg.


3 Ebr
Bore Pwnc Therapi Galwedigaethol
Dydd Mercher, Ebril 3, 9.30-11.30yb

Os ydych yn meddwl am astudio Therapi Galwedigaethol yma ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam, dewch i un o'n boreau blasu.

Mae'n gyfle gwych i ddarganfod mwy am y cwrs, i ofyn cwestiynau ynglyn a'r rhaglen a'r broses gwneud cais ac hefyd cwrdd tiwtoriaid a chyd-fyfyrwyr posib.

Bydd cyfleoedd pellach i gymryd rhan ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Mawrth, Gorffennaf 3, 2019 9.30-11.30yb

Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top