GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Dyddiau pwnc

Dyddiau pwnc

Diwrnodau pwnc yw diwrnodau cwrs-benodol sy'n cynnig cyfle ichi gael gwybod mwy o fanylion am eich dewis gwrs.

Efallai eich bod eisoes wedi ymweld â ni ar un o'n diwrnodau agored i israddedigion, ond bydd y cwestiynau sydd gennych nawr yn wahanol iawn i'r rhai a oedd gennych cyn ichi wneud eich cais a'ch dewisiadau cychwynnol.

Ymweld â ni yw'r ffordd orau o gael argraff o sut mae'n teimlo i fod yn rhan o'n cymuned o fyfyrwyr a byddwch hefyd yn gallu cwrdd ag ymgeiswyr eraill sy'n gobeithio astudio yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mae rhai o'r dyddiau wedi eu cynllunio ar gyfer ymholwyr, tra bod rhai eraill ar gyfer ymgeiswyr ac ar gyfer y rheiny sydd eisoes wedi cael cynnig lle ar gwrs gyda ni.

Os ydych yn dymuno mynychu unrhyw un o'r digwyddiadau isod, cofrestrwch yma, gan nodi pa faes pwnc y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Diwrnodau Pwnc/i Ymgeiswyr sydd ar y gweill

Maw wythnosol
Sesiynau Galw Heibio Rheolaeth Adnoddau Dynol
Bob Dydd Mawrth, 4-6yp, Yr Oriel

Pam na ddewch i un o'n sesiynau galw heibio anffurfiol wythnosol?

Bydd staff o'r Adran Busnes ar gael yn Yr Oriel rhwng 4-6yp i drafod rhaglenni Rheolaeth Adnoddau Dynol

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


Iau Wythnosol
Sesiynau Galw Heibio Busnes
Bob Dydd Iau, 12-2yp yn Yr Oriel

Pam na ddewch i un o'n sesiynau galw heibio anffurfiol wythnosol?

Bydd staff o'r Adran Busnes ar gael yn Yr Oriel rhwng 12-2yp i drafod rhaglenni Busnes. 

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


11 Rhag
Sesiynau Galw Heibio Addysg
Dydd Mercher, 4-6yp

Pam na ddewch i un o'n sesiynau galw heibio anffurfiol wythnosol?

Bydd staff o'r Adran Addysg ar gael yn Yr Astudfa rhwng 4-6yp i drafod rhaglenni Addysg. Mae'r sesiynau yn Yr Astudiaeth yn fisol ar y dyddiadau hyn:

  • Wednesday 15th January 2020

Dyma'r rhaglenni a gynhwysir; MA Addysg, PGCE (PcET), BA (Anrh) Addysg ac Astudiaethau Plant, BA (Anrh) Teuluoedd ac Astudiaethau Plant, BA (Anrh) Addysg (ADY/AAA), BA (Anrh) Astudiaethau Addysg (atodol).

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


11 Rhag
MRes Gwyddior Chwaraeon, Ymarfer Corff, Iechyd sesiwn blasu
Dydd Mercher, Rhagfyr 11, 2019, 6-8pm

Eisiau gwybod mwy am astudio Gwyddor Chwaraeon, Iechyd, Ymarfer Corff a  Hyfforddi?

Cewch blas ar astudio gradd ymchwil meistr a chanfod mwy am ein cwrs mewn un o’n sesiynau blasu.

Cynhelir sesiynau ar: 

  • Dydd Mercher, 29 Ionawr, 2020
  • Dydd Mercher, 15 Gorffennaf, 2020

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


1 Ebr
Therapi galwedigaethol diwrnod pwnc
Dydd Mercher, Ebrill 1, 2020, 9.30-11.30am

Os oes diddordeb gennych mewn astudio therapi galwedigaethol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, dewch i’n bore pwnc ar ddydd Mercher, Ebrill 1. Cewch drosolwg o’r maes o ran gyrfa, canfod mwy am y rhaglen, y broses ymgeisio a chyllid. Bydd hefyd cyfle i siarad â thîm y rhaglen a myfyrwyr presennol.

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


Top