GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Dyddiau pwnc

Dyddiau pwnc

Diwrnodau pwnc yw diwrnodau cwrs-benodol sy'n cynnig cyfle ichi gael gwybod mwy o fanylion am eich dewis gwrs.

Efallai eich bod eisoes wedi ymweld â ni ar un o'n diwrnodau agored i israddedigion, ond bydd y cwestiynau sydd gennych nawr yn wahanol iawn i'r rhai a oedd gennych cyn ichi wneud eich cais a'ch dewisiadau cychwynnol.

Ymweld â ni yw'r ffordd orau o gael argraff o sut mae'n teimlo i fod yn rhan o'n cymuned o fyfyrwyr a byddwch hefyd yn gallu cwrdd ag ymgeiswyr eraill sy'n gobeithio astudio yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mae rhai o'r dyddiau wedi eu cynllunio ar gyfer ymholwyr, tra bod rhai eraill ar gyfer ymgeiswyr ac ar gyfer y rheiny sydd eisoes wedi cael cynnig lle ar gwrs gyda ni.

Os ydych yn dymuno mynychu unrhyw un o'r digwyddiadau isod, cofrestrwch yma, gan nodi pa faes pwnc y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Diwrnodau Pwnc/i Ymgeiswyr sydd ar y gweill

Sad misol
Sesiynau Addysg Galw Heibio Rhithwir
Dydd Saadwrn, 10am-12pm

Pam na ddewch i un o'n sesiynau galw heibio anffurfiol misol?

Bydd staff o'r Adran Addysg ar gael ar-lein rhwng 10am-12pm ar y dyddiadau canlynol i drafod rhaglenni Addysg:

 • Dydd Sadwrn, Mehefin 27, 10am-12pm
 • Dydd Sadwrn, Gorffennaf 25, 10am-12pm
 • Dydd Sadwrn, August 22, 10am-12pm
 • Dydd Sadwrn, September 12, 10am-12pm

Dyma'r rhaglenni a gynhwysir; MA Addysg, PGCE (PcET), BA (Anrh) Addysg ac Astudiaethau Plant, BA (Anrh) Teuluoedd ac Astudiaethau Plant, BA (Anrh) Addysg (ADY/AAA), BA (Anrh) Astudiaethau Addysg (atodol).

Cofrestrwch yma.

 

Mer pythefnosol
Sesiynau Addysg Galw Heibio Rhithwir
Dydd Mercher, 4-6pm

Pam na ddewch i un o'n sesiynau galw heibio anffurfiol pythefnosol?

Bydd staff o'r Adran Addysg ar gael ar-lein rhwng 4-6yp ar y dyddiadau canlynol i drafod rhaglenni Addysg:

 • Dydd Mercher, 1 Gorffennaf, 4-6pm
 • Dydd Mercher, 15 Gorffennaf, 4-6pm
 • Dydd Mercher, 22 Gorffennaf, 4-6pm
 • Dydd Mercher, 29 Gorffennaf, 4-6pm
 • Dydd Mercher, 12 Awst, 4-6pm
 • Dydd Mercher, 26 Awst, 4-6pm
 • Dydd Mercher, 2 Medi, 4-6pm
 • Dydd Mercher, 9 Medi, 4-6pm
 • Dydd Mercher, 16 Medi, 4-6pm
 • Dydd Mercher, 23 Medi, 4-6pm

Dyma'r rhaglenni a gynhwysir; MA Addysg, PGCE (PcET), BA (Anrh) Addysg ac Astudiaethau Plant, BA (Anrh) Teuluoedd ac Astudiaethau Plant, BA (Anrh) Addysg (ADY/AAA), BA (Anrh) Astudiaethau Addysg (atodol).

Cofrestrwch yma.


7 gor
Presgripsiynu cymdeithasol: Beth ydyw a pham mae ei angen arnom
Dydd Mawrth, 7 Gorffennaf, cynnwys arlein 12pm, sesiwn holi ac ateb am 7pm

Pam na wnewch chi rywbeth gwahanol yr haf hwn? Bydd pob sesiwn Dysgu Gyda'r Nos yn archwilio pwnc gwahanol yn ymwneud ag iechyd cyhoeddus, iechyd meddwl a llesiant. Ymunwch â ni ar gyfer cynifer ag yr hoffech! Maent yn ffordd wych o ddysgu pethau newydd, rhannu meddyliau a magu nerth creadigol newydd.

Mae unigrwydd ac unigedd cymdeithasol yn broblemau cynyddol yn ein cymdeithas. Bydd y sesiwn hon yn archwilio beth mae presgripsiynu cymdeithasol yn ei olygu, a sut y gall fynd i'r afael â rhai o'r materion allweddol hyn. 

Cadwch le


9 gorff
Dosbarth Meistr Iechyd Meddwl
Dydd Iau, 9 Gorffennaf, cynnwys arlein am 12pm, sesiwn holi ac ateb am 7pm

Mae ein Dosbarthiadau Meistr yn gyflwyniadau hamddenol a hwyliog i feysydd pwnc iechyd meddwl ac iechyd cyhoeddus, ac yn ymdrin â beth ydynt, pam eu bod yn bwysig, a dadleuon allweddol sy'n gysylltiedig â'r meysydd. Pam na wnewch chi ymuno â ni, gofyn cwestiynau a dysgu rhywbeth newydd?

Cyflwyniad cryno i'r pwnc deinamig a chyffrous hwn. Ymunwch â ni i ystyried rhai cwestiynau allweddol, yn cynnwys sut ydym yn rhoi hwb i lesiant meddyliol unigolion a chymunedau.

CADWCH LE


16 gor
Dosbarth Meistr Iechyd a Lles Cyhoeddus
Dydd Iau, 16 Gorffennaf, cynnwys arlein am 12pm, sesiwn holi ac ateb am 7pm

Mae ein Dosbarthiadau Meistr yn gyflwyniadau hamddenol a hwyliog i feysydd pwnc iechyd meddwl ac iechyd cyhoeddus, ac yn ymdrin â beth ydynt, pam eu bod yn bwysig, a dadleuon allweddol sy'n gysylltiedig â'r meysydd. Pam na wnewch chi ymuno â ni, gofyn cwestiynau a dysgu rhywbeth newydd?

Cyflwyniad cryno i bwnc sy'n bwysicach nag erioed, y gellid dadlau. Ymunwch â ni i ystyried sut y gallwn atal gwaeledd a helpu cymunedau i fyw bywydau hirach, mwy iach.

Cadwch le


17 Gor
Cyfres Fer Dosbarthiadau Meistr - Cyfres gyffrous yn llawn trosedd!
Cynnwys Ar Gael o: 9am ar Ddydd Gwener 17 Gorffennaf 2020 SSesiwn Holi ac Ateb Fyw: Dydd Llun 7-8pm ar 20 Gorffennaf 2020

Mae'r sesiynau yn y gyfres fer hon yn canolbwyntio ar brynwriaeth gyfresol llofruddion cyfresol mewn diwylliant cyfoes. Byddwn yn archwilio 4 ffilm yn seiliedig ar achosion proffil uchel, a'r modd y bu i'r cyfryngau gynrychioli/’glamoreiddio'r’ troseddwyr. Mae'r sesiynau hyn yn ffordd wych o ennill dealltwriaeth newydd, cysylltu ag eraill a rhannu eich meddyliau ar drosedd o fewn diwylliant poblogaidd.  Ymunwch â ni ar gyfer cynifer ag yr hoffech! 

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile – Ted Bundy

Rhaglun: https://www.youtube.com/watch?v=i2Ozn_ox_4A

Ymunwch â ni wrth i ni drafod cynrychiolaeth Ted Bundy yn y ffilm ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’. Yn ystod y sesiwn hon, archwilir yr 'Effaith-Eurgylch' o fewn y System Cyfiawnder Troseddol a ‘glamoreiddio’ llofruddion cyfresol.

Bydd cynnwys ar gael i chi ar-lein o 9am ddydd Gwener 3 Gorffennaf. I ddilyn, cynhelir sesiwn Holi ac Ateb fyw gydag aelod o'r Tîm Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ar ddydd Llun 6 Gorffennaf am 7pm.

NODER: Nid oes rhaid i chi wylio'r ffilm i gymryd rhan yn y dosbarth meistr hwn.

18+ YN UNIG

Cadwch le


24 Gor
Cyfres Fer Dosbarthiadau Meistr - Cyfres gyffrous yn llawn trosedd!
Cynnwys Ar Gael o 9am ar Ddydd Gwener 24 Gorffennaf 2020 Sesiwn Holi ac Ateb Fyw: Dydd Llun 7-8pm ar 27 Gorffennaf 2020

Mae'r sesiynau yn y gyfres fer hon yn canolbwyntio ar brynwriaeth gyfresol llofruddion cyfresol mewn diwylliant cyfoes. Byddwn yn archwilio 4 ffilm yn seiliedig ar achosion proffil uchel, a'r modd y bu i'r cyfryngau gynrychioli/’glamoreiddio'r’ troseddwyr. Mae'r sesiynau hyn yn ffordd wych o ennill dealltwriaeth newydd, cysylltu ag eraill a rhannu eich meddyliau ar drosedd o fewn diwylliant poblogaidd.  Ymunwch â ni ar gyfer cynifer ag yr hoffech! 

Charlie Says – Charles Manson

Rhaglun: https://www.youtube.com/watch?v=KPSKkxTQFEU

Ymunwch â ni wrth i ni drafod cynrychiolaeth Charles Manson yn y ffilm ‘Charlie Says’. Bydd y sesiwn hon yn archwilio'r portread sinematig o gyltiau a rheolaeth.

Bydd cynnwys ar gael i chi ar-lein o 9am ddydd Gwener 10 Gorffennaf. I ddilyn, cynhelir sesiwn Holi ac Ateb fyw gydag aelod o'r Tîm Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ar ddydd Llun 13 Gorffennaf am 7pm.

NODER: Nid oes rhaid i chi wylio'r ffilm i gymryd rhan yn y dosbarth meistr hwn.

18+ YN UNIG

Cadwch le


31 Gor
Cyfres Fer Dosbarthiadau Meistr - Cyfres gyffrous yn llawn trosedd!
Cynnwys Ar Gael o: 9am ar Ddydd Gwener 31 Gorffennaf 2020 Sesiwn Holi ac Ateb Fyw: Dydd Llun 7-8pm ar 3 Awst 2020

Mae'r sesiynau yn y gyfres fer hon yn canolbwyntio ar brynwriaeth gyfresol llofruddion cyfresol mewn diwylliant cyfoes. Byddwn yn archwilio 4 ffilm yn seiliedig ar achosion proffil uchel, a'r modd y bu i'r cyfryngau gynrychioli/’glamoreiddio'r’ troseddwyr. Mae'r sesiynau hyn yn ffordd wych o ennill dealltwriaeth newydd, cysylltu ag eraill a rhannu eich meddyliau ar drosedd o fewn diwylliant poblogaidd.  Ymunwch â ni ar gyfer cynifer ag yr hoffech! 

Monster – Aileen Wuornos

Rhaglun: https://www.youtube.com/watch?v=kxQ11M6_5sw

Ymunwch â ni wrth i ni drafod cynrychiolaeth Aileen Wuornos yn y ffilm ‘Monster’. Yn ystod y sesiwn hon, archwilir y portread o lofruddion cyfresol benywaidd, a'r rhai sy'n disgyn y tu allan i statws 'Dioddefwr Delfrydol'.

Bydd cynnwys ar gael i chi ar-lein o 9am ddydd Gwener 17 Gorffennaf. I ddilyn, cynhelir sesiwn Holi ac Ateb fyw gydag aelod o'r Tîm Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ar ddydd Llun 20 Gorffennaf am 7pm.

NODER: Nid oes rhaid i chi wylio'r ffilm i gymryd rhan yn y dosbarth meistr hwn.

18+ YN UNIG

Cadwch le


7 Aws
Cyfres Fer Dosbarthiadau Meistr - Cyfres gyffrous yn llawn trosedd!
Cynnwys Ar Gael o: 9am ar Ddydd Gwener 7 Awst2020 Sesiwn Holi ac Ateb Fyw: Dydd Llun 7-8pm ar 10 Awst 2020

Mae'r sesiynau yn y gyfres fer hon yn canolbwyntio ar brynwriaeth gyfresol llofruddion cyfresol mewn diwylliant cyfoes. Byddwn yn archwilio 4 ffilm yn seiliedig ar achosion proffil uchel, a'r modd y bu i'r cyfryngau gynrychioli/’glamoreiddio'r’ troseddwyr. Mae'r sesiynau hyn yn ffordd wych o ennill dealltwriaeth newydd, cysylltu ag eraill a rhannu eich meddyliau ar drosedd o fewn diwylliant poblogaidd.  Ymunwch â ni ar gyfer cynifer ag yr hoffech! 

The Silence of the Lambs – Alfredo Ballí Treviño

Rhaglun: https://www.youtube.com/watch?v=W6Mm8Sbe__o

Ymunwch â ni wrth i ni drafod cynrychiolaeth Alfredo Ballí Treviño yn y ffilm ‘The Silence of the Lambs’. Yn ystod y sesiwn hon, archwilir gorliwiad y cyfryngau o achosion, a'r portread rheibus o lofruddion cyfresol

Bydd cynnwys ar gael i chi ar-lein o 9am ddydd Gwener 24 Gorffennaf. I ddilyn, cynhelir sesiwn Holi ac Ateb fyw gydag aelod o'r Tîm Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ar ddydd Llun 27 Gorffennaf am 7pm.

NODER: Nid oes rhaid i chi wylio'r ffilm i gymryd rhan yn y dosbarth meistr hwn.

18+ YN UNIG

Cadwch le


Clirio
Top