Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Dylunio: Darlunio, Nofelau Graffig a Chyhoeddiadau Plant

BA (Anrh)
Dylunio: Darlunio, Nofelau Graffig a Chyhoeddiadau Plant

Côd UCAS
W222
BL Mynediad
2018
Tariff UCAS
112
Hyd y Cwrs
3 BL (LlA)
6 BL (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Pam dewis y cwrs hwn?

  

Mae'r cwrs unigryw hwn yn archwilio'r ystod lawn o dechnegau a defnyddiau darlunio o waith celf golygyddol a llyfrau plant i gomigau a nofelau graffig. Byddwch yn dysgu'r holl sgiliau ac wedyn byddwch yn gallu penderfynu a ydych am arbenigo mewn un maes neu barhau i ddatblygu'ch gwybodaeth ym mhob maes.

 

Rhoddir pwyslais hefyd ar ddatblygu'ch gwybodaeth o'r diwydiant a'r broses dylunio creadigol proffesiynol. Byddwch yn dysgu sut i ysgrifennu a darlunio storïau, adnabod a datrys problemau, datblygu'ch unigoliaeth greadigol a chynhyrchu technegol gwaith o wneu printiau a rhwymo llyfrau i ddeunyddiau 3D a chyfryngau digidol. Byddwch yn cynhyrchu protffolio proffesiynol a fydd yn eich helpu i ddangos eich gallu a byddwch hefyd yn cael cyfleoedd i ymgymryd â briffiau 'byw' ac i gystadlu mewn cystadleuthau.

 

Os mai ym maes nofelau graffig neu lyfrau plant y mae'ch diddordeb byddwch yn datblygu gwybodaeth o ysgrifennu creadigol, adrodd straeon a datblygu cymeriadau.

 

 

Gallwch ddewis astudio'r cwrs hwn yn flwyddyn sylfaen Dylunio: Darlunio, Nofelau Graffig a Chyhoeddiadau Plant  UCAS code:WP24

 

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael fel meistr integredig MDes Darlunio, Nofelau Graffig a Chyhoeddiadau Plant.

  

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top