Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Dylunio Graffeg

BA (Anrh)
Dylunio Graffeg

Briff Go Iawn

gweithiwch ar waith i gleientiaid byd real


Cyfleusterau Cyfoes

yn ein Canolfan y Diwydiannau Creadigol


Ymweliadau

gydag arddangosfeydd, cynadleddau a chwmnïau dylunio


Côd UCAS: W991

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

  

Byddwch yn datblygu profiad a gwybodaeth am ystod eang o dechnegau dylunio graffeg ac amlgyfryngau drwy'r cwrs fydd yn eich galluogi i gynhyrchu  portffolio'n llwyddiannus er mwyn cael swydd yn y diwydiant dylunio. Mae yna hefyd gyfleoedd i weithio ar 'briffiau byw' yn y gymuned leol.

 

Wrth i chi symud ymlaen trwy'r radd byddwch yn gallu datblygu eich hyfder, sgiliau cyflwyno, eich gallu i weithio gyda chleientiaid go iawn, ymgymryd â lleoliadau gyda'n rhwydwaith eang o gynfyfyrwyr.

 

Gallwch ddewis astudio'r cwrs hwn fel opsiwn meistr integredig dros bedair blynedd MDes Dylunio Graffeg cod UCAS: 21C5 neu fel blwyddyn sylfaen BA (Anrh) Dylunio Graffeg ac Amlgyfryngau (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen)Cod UCAS:W290

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top