GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BA (Anrh) Dylunio Graffeg

Dylunio Graffeg

Briff Go Iawn

gweithiwch ar waith i gleientiaid byd real


Cyfleusterau Cyfoes

yn ein Canolfan y Diwydiannau Creadigol


Ymweliadau

gydag arddangosfeydd, cynadleddau a chwmnïau dylunio


Côd UCAS: W991

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

  

Bydd y cwrs hwn yn rhoi'r profiad a'r wybodaeth o ystod eang o sgiliau dylunio graffeg i chi gan eich galluogi i gynhyrchu portffolio'n llwyddiannus a chael cyflogaeth yn y diwydiant dylunio.

Bydd myfyrwyr yn:

  • cael cyfleoedd i weithio ar 'briffiau byw' yn y gymuned leol
  • adeiladu eu hyder, sgiliau cyflwyno, a'ch gallu i weithio gyda chleientiaid go iawn
  • ymgymryd â lleoliadau gyda'n rhwydwaith estynedig o alumni
  • mwynhau ymweliadau i arddangosfeydd dylunio ac amgueddfeydd, a chynadleddau

 

Gallwch ddewis astudio'r cwrs hwn fel opsiwn meistr integredig dros bedair blynedd MDes Dylunio Graffeg cod UCAS: 21C5 neu fel blwyddyn sylfaen BA (Anrh) Dylunio Graffeg ac Amlgyfryngau (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen)Cod UCAS:W290

 

367 x 83

Cwrdd â'r Staff


Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top