Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Dylunio Graffeg

BA (Anrh)
Dylunio Graffeg

Côd UCAS
W991
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
112
Hyd y Cwrs
3 BL (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch
trwy UCAS

Pam dewis y cwrs hwn?

  

Byddwch yn datblygu profiad a gwybodaeth am ystod eang o dechnegau dylunio graffeg ac amlgyfryngau drwy'r cwrs fydd yn eich galluogi i gynhyrchu  portffolio'n llwyddiannus er mwyn cael swydd yn y diwydiant dylunio. Mae yna hefyd gyfleoedd i weithio ar 'briffiau byw' yn y gymuned leol.

 

Mae ein myfyrwyr wedi cael cydnabyddiaeth drwy ennill Gwobrau Pensil Melyn o'r D&AD (Gwobrau Myfyrwyr Celf a Dylunio Prydain), yn cael eu rhoi ar y rhestr fer ar gyfer Dyfarniadau Penguin Desugb a chael eu cydnabod gan CSD (Cymdeithas Siartredig y Dylunwyr).

 

Wrth i chi symud ymlaen trwy'r radd byddwch yn gallu datblygu eich hyfder, sgiliau cyflwyno, eich gallu i weithio gyda chleientiaid go iawn, ymgymryd â lleoliadau gyda'n rhwydwaith eang o gynfyfyrwyr.

 

Gallwch ddewis astudio'r cwrs hwn fel opsiwn meistr integredig dros bedair blynedd MDes Dylunio Graffeg cod UCAS: 21C5 neu fel blwyddyn sylfaen BA (Anrh) Dylunio Graffeg ac Amlgyfryngau (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen)Cod UCAS:W290

 

367 x 83

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top