GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Dylunio Graffeg

Dylunio Graffeg

Briff Go Iawn

gweithiwch ar waith i gleientiaid byd real


Cyfleusterau Cyfoes

yn ein Canolfan y Diwydiannau Creadigol


Ymweliadau

gydag arddangosfeydd, cynadleddau a chwmnïau dylunio


Côd UCAS: W991

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

  

Bydd y cwrs hwn yn rhoi'r profiad a'r wybodaeth o ystod eang o sgiliau dylunio graffeg i chi gan eich galluogi i gynhyrchu portffolio'n llwyddiannus a chael cyflogaeth yn y diwydiant dylunio.

Bydd myfyrwyr yn:

  • cael cyfleoedd i weithio ar 'briffiau byw' yn y gymuned leol
  • adeiladu eu hyder, sgiliau cyflwyno, a'ch gallu i weithio gyda chleientiaid go iawn
  • ymgymryd â lleoliadau gyda'n rhwydwaith estynedig o alumni
  • mwynhau ymweliadau i arddangosfeydd dylunio ac amgueddfeydd, a chynadleddau

 

Gallwch ddewis astudio'r cwrs hwn fel opsiwn meistr integredig dros bedair blynedd MDes Dylunio Graffeg cod UCAS: 21C5 neu fel blwyddyn sylfaen BA (Anrh) Dylunio Graffeg ac Amlgyfryngau (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen)Cod UCAS:W290

 

367 x 83


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top