Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Ffilm a Ffotograffiaeth

BA (Anrh)
Ffilm a Ffotograffiaeth

Côd UCAS
W990
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
112
Hyd y Cwrs
3 BL (LlA)
6 BL (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Os ydych yn chwilio am yrfa mewn ffilm a ffotograffiaeth mae ein gradd yn cynnig y cyfle ichi drafod y ddau faes yn greadigol.

 


Mae amrywiaeth eang o opsiynau gyrfaol yn y diwydiannau ffotograffiaeth, ffilm a theledu deinamig a bydd y proffesiynoldeb a'r gallu i ddatblygu'ch syniadau y byddwch yn eu datblygu drwy'r cwrs hwn yn eich galluogi i berfformio'n gryf fel datblygwr cyfryngau a darparwr cynnwys.

 

Trwy gydol y cwrs byddwch yn datblygu portffolio i arddangos eich gwaith ar yr un pryd ag elwa ar gyfleoedd i ymgymryd â briffiau 'byw'.

 

Gyda mynediad i feddalwedd safon diwydiant ar draws llwyfannau Apple a PC, byddwch yn gallu datblygu a chael hyd i'ch rôl yn y diwydiannau ffilm a ffotograffig naill ai fel darparwr delweddaeth lens creadigol, datblygwr y cyfryngau, darparwr cynnwys neu yn y diwydiannau cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu.

 

Wrth i chi symud ymlaen byddwch yn gallu arbenigo neu barhau i astudio a defnyddio y ddau faes. Byddwch yn archwilio syniadau cyfoes trwy leoliad a gwaith stiwdio ar gyfer drama, rhaglenni dogfen, hysbysebu, cyfryngau cerddoriaeth, tirwedd, portread a mathau eraill o ddelweddau digidol ac effeithiau gweledol trwy dechnegau cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu.

 


Yn ystod y cwrs byddwch yn datblygu ystod o sgiliau a gwybodaeth, gan gynnwys: adrodd straeon, delweddu digidol, technegau camera ar gyfer delweddau symudol a llonydd, goleuo ar gyfer stiwdio a gwaith lleoliad, golygu ac ôl-gynhyrchu. Mae'r defnydd o ffilm a ffotograffiaeth mewn lleoliad celfyddyd gain hefyd yn cael ei annog wrth i'r radd roi cymorth ichi ddod o hyd i'ch 'llais' a'ch dull o gyfathrebu.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs yn fel blwyddyn sylfaen BA (Anrh) Dylunio: Ffilm a Ffotograffiaeth (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) UCAS code:W600. Mae'r cwrs hefyd ar gael fel gradd meistr integredig MDes Ffotograffiaeth a Ffilm 

 

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top