GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BA (Anrh) Ffotograffiaeth a Ffilm

Ffotograffiaeth a Ffilm

cyfleusterau cyfoes

ar y campws gan gynnwys stiwdio ffotograffig


Arian

yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (FfRhA)


teithiwch

cyfleoedd i astudio dramor


Côd UCAS: W990

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?   

Wedi ei ddatblygu ar gyfer myfyrwyr gydag angerdd ar gyfer ffotograffiaeth, ffilm a sinema annibynnol, mae'r rhaglen arloesol, aml-genre yma'n cyfuno ymarfer, damcaniaeth a phroffesiynoldeb. Pun ai well gennych weithio gyda'r ddelwedd lonydd neu symudol, gallech archwilio ffilm a ffotograffiaeth yn greadigol a chydsyniol ar ein gradd sy'n ysbrydoli, herio a gwobrwyo.

Bydd myfyrwyr yn:

  • darganfod ystod o sgiliau megis sut gall y lens gael ei ddefnyddio'n greadigol fel dull o ddweud stori, technegau camera arbrofol ac arbenigol, goleuo ar gyfer gwaith stiwdio a lleoliad, golygu ac ôl gynhyrchiad
  • cael eu hannog i ddatblygu dulliau unigryw i ddisgyblaethau ffotograffiaeth a ffilm
  • datblygu ac ymchwilio eu syniadau eu hunain mewn cysylltiad â briffiau prosiect, gan ddysgu'r sgiliau trosglwyddadwy sydd eu hangen i weithio fel gweithiwr proffesiynol dychmygol
  • cynhyrchu a gweithredu syniadau trwy waith ar leoliad a stiwdio
  • cael eu tywys wrth wneud cyflwyniadau ar gyfer orielau, dangosiadau, gwyliau, drama, dogfen, hysbysebu, cyfryngau cerddoriaeth a ffurfiau eraill o ddelweddau digidol ac effeithiau gweledol
  • cael y cyfle i astudio dramor drwy'r Cynllun Erasmus

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs yn fel blwyddyn sylfaen BA (Anrh) Dylunio: Ffilm a Ffotograffiaeth (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) UCAS code:W600. 

 

367 x 83

CWRDD Â'R STAFF


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top