Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Ffilm a Ffotograffiaeth

BA (Anrh)
Ffilm a Ffotograffiaeth

cyfleusterau cyfoes

ar y campws gan gynnwys stiwdio ffotograffig


ymysg y 10 codwr

mwyaf yn y Guardian University Guide 2019


teithiwch

cyfleoedd i astudio dramor


Côd UCAS: W990

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae Ffilm a Ffotograffiaeth yn rhaglen arloesol, aml-genre sy'n cyfuno ymarfer, damcaniaeth a phroffesiynoldeb, yn eich annog chi i ddatblygu dulliau unigryw i'r disgyblaethau hyn. Fe'i datblygwyd ar gyfer myfyrwyr gydag angerdd ar gyfer ffotograffiaeth, ffilm a sinema annibynnol - barddol, naratif, cysyniadol a dogfennol - gyda phwyslais ar ddelweddaeth ddigidol ac analog.

Pe hoffech weithio gyda'r ddelwedd lonydd neu symudol, gallech archwilio ffilm a ffotograffiaeth yn greadigol a cydsyniol ar ein gradd ysbrydol a heriol. Darganfyddwch ystod o sgiliau megis sut gall lens gael ei ddefnyddio'n greadigol fel dull o ddweud stori, technegau camera arbrofol ac arbenigol, goleuo ar gyfer gwaith stiwdio a lleoliad, golygu ac ôl gynhyrchiad, i gefnogi chi ar eich llwybr gyrfa yn y diwydiannau creadigol.

Wedi'i arwain gan weithwyr proffesiynol sy'n pontio celf gain, dogfen ac ymarfer masnachol byddwch yn datblygu ac ymchwilio'ch syniadau eich hunan yn gysylltiedig â briffiau prosiect, gan ddysgu sgiliau trosglwyddedig sydd ei hangen i weithio fel gweithiwr proffesiynol dychmygol. Byddwch yn cynhyrchu syniadau drwy waith stiwdio a lleoliad a chael eich arwain mewn gwneud cyflwyniadau i orielau, gwyliau, dangosiadau, dramâu, rhaglenni dogfen, hysbysebu, cerddoriaeth a ffurfiau eraill o ddelweddaeth ddigidol ac effeithiau gweledol. Bydd hefyd cyfle i astudio dramor drwy'r Cynllun Erasmus er mwyn sicrhau gwaith a chynnal eich gyrfa.

Mae'r rhaglen yn darparu sail broffesiynol wych ar gyfer gyrfaoedd yn y celfyddydau a'r cyfryngau, academia neu weithio gydag ystod o eang o gyd-destunau proffesiynol o fewn y diwydiannau creadigol.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs yn fel blwyddyn sylfaen BA (Anrh) Dylunio: Ffilm a Ffotograffiaeth (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) UCAS code:W600. Mae'r cwrs hefyd ar gael fel gradd meistr integredig MDes Ffotograffiaeth a Ffilm 

 

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored pgw

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Top