Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Merch gyda phrosbectws

Cyrsiau Newydd 2017

Mae’n bleser gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam gyhoeddi rhai cyrsiau newydd sbon i’w hastudio yn 2017 nad ydynt yn y prosbectws israddedig:

Israddedig

Astudiaethau Addysg, Teuluoedd a Phlentyndod

Busnes

Celf a Dylunio

Cyfrifiadura

Cymdeithas

Chwaraeon ac Ymarfer

Gwyddor Anifeiliaid a Cheffylau

Iechyd

Newyddiaduraeth

Nyrsio

Peirianneg

Yr Amgylchedd Adeiledig

Y Cyfryngau Creadigol

  

Mae rhai o’n cyrsiau presennol wedi eu cael eu hailfrandio er mwyn adlewyrchu cynnwys y cwrs yn fwy cywir:


Ôl-raddedig

Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top