GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymuned (gyda blwyddyn sylfaen) (JNC)

Gwaith Ieuenctid a Chymuned (gyda blwyddyn sylfaen) (JNC)

Côd UCAS: 4KWS

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Cwrs cyffrous yw hwn, sydd wedi’i gynllunio’n arbennig ar gyfer pobl sydd eisiau gweithio gyda phlant, pobl ifanc, cymunedau a grwpiau ar y cyrion. Mae'r cwrs ar frig y rhestr ar gyfer cymuned dysgu yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2019. 

 

Byddwch yn dysgu dulliau, gwerthoedd a sgiliau ymgysylltu gwaith ieuenctid ar gyfer gweithio gydag unigolion a grwpiau i gefnogi eu datblygiad personol, cymdeithasol a gwleidyddol.

 

Drwy’r cwrs hwn, gallwch gael cymhwyster proffesiynol sydd wedi ei gymeradwyo gan Safonau Hyfforddiant Addysg Cymru gyda dros draean o'ch amser mewn gweithgareddau lleoliad. Bydd cwblhau'r radd a chael cymhwyster proffesiynol JNC yn caniatáu i chi gofrestru â'r Cyngor Gweithlu Addysg yng Nghymru fel Gweithiwr Ieuenctid.

 

Yn ogystal â chyfleoedd am leoliadau yng Nghymru a'r DU, mae yno hefyd gyfleoedd i wneud lleoliad a ariennir yn rhannol drwy raglen Erasmus â phrifysgol yn Ewrop.


Mae adran ieuenctid a chymuned ym Mhrifysgol Glyndŵr yn cael ei hystyried fel "cartref gwaith ieuenctid yng Nghymru", ar ôl cynnig addysg a hyfforddiant i'r sector ieuenctid a chymuned am fwy na 43 mlynedd. Gan hynny mae gan yr adran gysylltiadau ardderchog â chyflogwyr ar draws Gogledd Cymru, Gogledd-orllewin Lloegr, a Chanolbarth Lloegr, ac mae'n gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau ar draws y sector statudol, y sector gwirfoddol a'r trydydd sector.


Dylech fod yn ymwybodol y gall fod yn rhaid ichi weithio tu allan i oriau gwaith arferol, e.e. gyda'r nos neu dros y penwythnos, tra ar leoliad oherwydd natur y proffesiwn hwn.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs hwn fel gradd dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymuned Cod UCAS: L593

 

 

 

367 x 83

 

 

 

ETS-Cymru-Logo

CWRDD Â'R STAFF


Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top