GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BA (Anrh) Effeithiau Gweledol (gyda Blwyddyn Sylfaen)*

Effeithiau Gweledol (gyda Blwyddyn Sylfaen)*

Côd UCAS:

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 ML (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Nid yn unig y mae diwydiant VFX y DU yn fyd-enwog ond mae hefyd yn strategol bwysig i ddyfodol holl seilwaith ffilm a chynhyrchu gemau fideo yn y DU. Bydd y cwrs newydd hwn sy'n seiliedig ar sgiliau a ysgogir gan syniadau'n trafod prif sgiliau'r diwydiant VFX ac fe'i cynlluniwyd gyda chyflogadwyedd fel prif ganlyniad.

 

Byddwch yn rhan o radd gydag arloesedd a chreadigrwydd wrth ei gwraidd wrth i chi ddod ag effeithiau digidol i'r realiti drwy gyfres o fodiwlau sy'n cynnwys peintio matte a modelu 3D, Animeiddio CGI a VFX ar gyfer Gemau Fideo. Y paratoad perffaith ar gyfer gyrfa mewn diwydiant cyffrous, cyflym gwerth biliynau y flwyddyn

 

Yn ystod eich astudiaethau cewch brofiad o sgiliau digidol a thechnegau a ddefnyddir i ddod â phrosiectau o'r cysyniad i'r sgrîn drwy beintio matte, modelu 3D, cerflunio 3D ac animeiddio cyfrifiadurol.

 

Bydd y cwrs yn cynnwys cymysgedd o sgiliau dylunio a thechnegol fel dylunio a chreu cymeriad, 3D modelu, gweadu, cyfansoddi, briffiau byw, ac ôl-gynhyrchu. Mae'r cwrs yn darparu astudiaeth eang o VFX, gyda phwyslais ar arloesi, dylunio a chreadigrwydd gan ddefnyddio'r meddalwedd safonol diwydiant diweddaraf a llawer mwy. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i fod yn ymarferol a gweithio gyda gweithwyr proffesiynol ar brosiectau go iawn yn y byd i helpu i ddatblygu eich sgiliau a'ch profiad.

 

*Yn amodol ar ddilysu

Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top