Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Cynhyrchu Teledu a Thechnoleg (gyda blwyddyn sylfaen)

BSc (Anrh)
Cynhyrchu Teledu a Thechnoleg (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS: P390

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Cewch ddysgu a gweithio mewn amgylchedd cynhyrchu go iawn. Datblygwyd y radd yma i gydweithio’n agos gyda’r BBC, Skillset ac arbenigwyr diwydiannol blaenllaw.

 

Mae’r cwrs yma, sydd â ffocws ar archwilio technolegau cyfredol a’r rhai sy’n dod i’r amlwg sy’n berthnasol i gynhyrchu delweddau llonydd a symudol, yn wahanol i’r helyw gan fod myfyrwyr yn cyfranogi yng ngweithrediad y sianeli teledu a’r cyfleuster cynhyrchu o ddydd i ddydd, gan ymestyn cyfranogiad myfyrwyr tu hwnt i’r ddarlithfa.

 

Bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu dealltwriaeth ddamcaniaethol ac ymarferol ar draws amrediad o sgiliau mewn cyn-gynhyrchu, cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu.

 

Mae'r cwrs o amgylch y defnydd o stiwdio deledu y brifysgol lle bydd myfyrwyr yn archwilio gwneud ffilmiau un camera ac aml-gamera yn ogystal â goleuo a chaffael ar gyfer gwaith effeithiau gweledol. Mae wedi ei gynllunio i ddysgu a datblygu sgiliau ar draws disgyblaethau ac mae'n cwmpasu ystod eang o dechnolegau a fydd yn helpu i ddatblygu eich portffolio eich hun..

 

Yn ogystal â'r stiwdio deledu, mae'r cwrs wedi'i lunio o amgylch defnydd ymarferol o Ganolfan Diwydiannau Creadigol y brifysgol a'i hystod eang o gyfleusterau. Mae'r ganolfan hefyd yn gartref i BBC Cymru yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs hwn fel gradd dros dair blynedd BSc (Anrh) Cynhyrchu a Thechnoleg Teledu Cod UCAS:HW66

 

 

 

367 x 83

 

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top