Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer (gyda blwyddyn sylfaen)

BSc (Anrh)
Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS
89C2
BL Mynediad
2018
Tariff UCAS
48
Hyd y Cwrs
4 BL (LlA)
6 BL (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais
uniongyrchol

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r radd hon yn defnyddio dull aml-ddisgyblaeth i astudio chwaraeon, ymarfer corff a gweithgarwch corfforol. Byddwch yn astudio'r pynciau craidd ffisioleg a seicoleg ynghyd ag amrywiaeth o ddisgyblaethau eraill. Mae'r radd yn eich paratoi at gael eich cyflogi mewn ystod o yrfaoedd amrywiol ar draws chwaraeon, ymarfer corff a gweithgarwch corfforol, boed hynny mewn chwaraeon elitaidd, mewn lleoliad clinigol neu iechyd neu fel gweithiwr proffesiynol ym maes ffitrwydd. Yn ogystal, mae llawer o'n myfyrwyr hefyd yn mynd ymlaen i gwblhau cwrs TAR i fod yn athro neu'n ymgymryd â gradd Meistr neu MPhil/PhD.


Cafodd y cwrs radd uchel yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol diweddaraf gam gyflawni 91% ac roedd y sylwadau'n adlewyrchu'r brwdfrydedd sydd gan y staff am y pwnc, gan ei wneud yn ddiddorol ac ysgogol i'r myfyrwyr. Mae'r adran yn ymfalchïo yn y berthynas sydd ganddynt gyda'r myfyrwyr ar y cwrs, ac mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn ei chyfanrwydd yn 2il yn y DU am ansawdd addysgu.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs hwn fel gradd dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BSc (Anrh) Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Cod UCAS: C606

 367 x 83

rise of 24 places

Cwrdd a'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top