GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd a Pherfformiad (gyda blwyddyn sylfaen)

Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd a Pherfformiad (gyda blwyddyn sylfaen)

ymarferol

dysgu ymarferol drwy gydol y gradd


lleoliadau

profiad gwaith ar gael


cysylltiadau cryf

gyda phartneriaid allanol


Côd UCAS: 89C2

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Nod y rhaglen BSc mewn Chwaraeon, Iechyd a Gwyddorau Pherfformiad yw diwallu anghenion myfyrwyr sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa ym maes chwaraeon, gweithgarwch corfforol, gwella iechyd y cyhoedd a rhagnodi cymdeithasol. Mae’r rhaglen yn archwilio chwaraeon a gweithgarwch corfforol o safbwynt gwella iechyd a pherfformiad. Mae myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle i ddatblygu eu diddordebau mewn maeth a seicoleg, gan ehangu eu rhagolygon gyrfaol ar gyfer y dyfodol ac yn gwneud y cyfle hwn yn un unigryw.

 

 Yn ystod y rhaglen radd, byddwch yn cael amrywiaeth o brofiadau dysgu sy’n gysylltiedig â gwaith a bydd cyfleoedd ymchwil ar gael i chi. Mae hyn yn helpu i’ch paratoi ar gyfer cyflogaeth mewn ystod amrywiol o yrfaoedd ar draws maes chwaraeon, ymarfer corff, gweithgarwch corfforol ac iechyd. Yn ogystal, bydd llawer o’n myfyrwyr yn mynd ymlaen i gwblhau TAR er mwyn addysgu neu’n ymgymryd ag astudio ôl-radd.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs hwn fel gradd tair blynedd (heb blwyddyn Sylfaen) BSc (Anrhydedd) Chwaraeon, Iechyd a Gwyddorau Perfformiad Cod UCAS: C606

 

 

 

 

 367 x 83


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
sgwrs nawr
Top