GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

BEng (Anrh) Peirianneg Adnewyddadwy a Chynaliadwy (gyda blwyddyn sylfaen)*

Peirianneg Adnewyddadwy a Chynaliadwy (gyda blwyddyn sylfaen)*

Côd UCAS: HH3P

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae ein gradd peirianneg adnewyddadwy a chynaliadwy yn mynd i'r afael â rhai o'r heriau mwyaf sy'n wynebu'r ddynolryw heddiw - ynni fforddiadwy, newid yn yr hinsawdd, diogeledd ynni a rheoli llygredd.


O astudio'r flwyddyn sylfaen, bydd dysgwyr yn gallu datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau o ddisgyblaethau sy'n gysylltiedig â pheirianneg a ffyrdd o'u cymhwyso sy'n helpu dysgwyr i baratoi ar gyfer blynyddoedd astudio pellach a llwyddiant mewn gradd beirianneg.

 

Ar gyfer myfyrwyr sydd am fod ar flaen y gad o ran datrysiadau newydd a chost-effeithiol ym maes peirianneg a fydd yn helpu i fodloni'r angen am ynni adnewyddadwy, efallai mai'r radd hon fydd eich cam nesaf.

 

Mae'r cwrs a ddatblygwyd gan staff sy'n weithgar o ran ymchwil ac sydd â phrofiad proffesiynol ac academaidd cadarn, mae'r cwrs yn canolbwyntio ar ddarparu'r sgiliau a'r profiad sydd eu hangen ar gyfer gyrfaoedd, gan weithio gyda thechnolegau arloesol a'u datblygu mewn amrywiaeth o sectorau, gan gynnwys ynni adnewyddadwy, technoleg gynaliadwy, Peirianneg Drydanol, Peirianneg Fecanyddol, Busnes a llawer mwy.

 

Mae nifer o astudiaethau achos ac ymweliadau maes trwy gydol y cwrs, yn rhoi cyd-destun byd go iawn i'r radd. Mae ymweliadau blaenorol wedi cynnwys ymweld â Mynydd Gwefru (cynllun hydro), ffermydd Gwynt a Solar, Canolfan y Dechnoleg Amgen (CAT), gweithgynhyrchu ffotofoltaidd/ canolfannau ymchwil, gweithfeydd hydro a biomas.

 

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs hwn fel gradd dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BEng (Anrh) Peirianneg Adnewyddadwy a Chynaliadwy Cod UCAS: HH36

 

 *Yn amodol ar ail-achredu 

 

367 x 83 ‌

 

engineering-council-accredited-degree-logo

CWRDD Â'R STAFF


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top